Domů / Vitamíny a minerály / Minerály a stopové prvky
Odběr novinek
Facebook Facepile
MAGNESIUM LACTATE BIOMEDICA 500MG TBL NOB 100

MAGNESIUM LACTATE BIOMEDICA 500MG TBL NOB 100

Kód: 3013514 Produktové číslo: 8594002392109 SUKL: 0186334 ATC skupina: A12CC06 Popis: Minerální doplňky Kód SÚKL 0186334
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
167,40 Kč , plus doprava

Žádné hodnocení.
MAGNESIUM LACTATE BIOMEDICA 500MG TBL NOB 100

Příbalová informace: informace pro uživatele Magnesium lactate Biomedica 500 mg tablety magnesii lactas dihydricus

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Magnesium lactate Biomedica a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Magnesium lactate Biomedica užívat 3. Jak se Magnesium lactate Biomedica užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Magnesium lactate Biomedica uchovávat 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Magnesium lactate Biomedica a k čemu se používá Přípravek Magnesium lactate Biomedica obsahuje hořčík, který patří k nejdůležitějším prvkům v lidském těle. Je součástí mnoha důležitých enzymů, které se podílejí na řadě metabolických reakcí. Napomáhá využití kyslíku při svalové zátěži. Je nezbytný pro stavbu kostí, chrupavek a zubů a je významný pro normální funkci nervového, svalového, srdečně-cévního a imunitního systému. Přípravek doplňuje hladinu hořčíku v organizmu. Je určen k prevenci či odstranění všech forem nedostatku hořčíku vzniklého při ztrátách hořčíku, případně při některých onemocněních (cukrovka, poruchy jaterních funkcí při zánětech jater či u alkoholismu), při jednostranné výživě apod. Na doporučení lékaře lze přípravek podle potřeby užívat v těhotenství, při kojení, při úzkostných stavech a svalových křečích. Na doporučení lékaře je vhodný i při současné dlouhodobé léčbě některými léky (jako jsou hormonální antikoncepční přípravky, některé močopudné a projímavé léky) a jako doplňkový lék u chorob oběhového systému a srdce (vysoký krevní tlak, některé poruchy srdečního rytmu), u chronických zánětlivých střevních onemocnění, migrény, předmenstruačního syndromu. Po zvážení lékařem je vhodný u těhotných žen při nespavosti, bolestech svalstva, bolestivých stazích dělohy. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství, děti od šesti let, těhotné a kojící ženy. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe a nevymizí obtíže (jako jsou svalové křeče, bolesti svalů, migrény apod.) nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Porada s lékařem je vhodná i před zahájením samoléčby.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Magnesium lactate Biomedica užívat  Neužívejte Magnesium lactate Biomedica:  jestliže jste alergický(á) na magnesium laktát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), včetně nesnášenlivosti mléka u dětí,  při dlouhodobých průjmech, ztrátě a nedostatku tekutin v organizmu (odvodnění),  pokud máte nebo jste v minulosti měl(a) močové kameny,  při myasthenii gravis (onemocnění projevující se výraznou svalovou slabostí),  při Addisonově chorobě (nedostatečnosti nadledvinek),  při poruchách vedení vzruchu v srdci (pokud nemáte zavedený kardiostimulátor - přístroj na povzbuzení činnosti srdce),  při zvýšené hladině hořčíku v organizmu,  při poruše minerálové rovnováhy,  při infekci močových cest se zvýšenými fosfáty v moči. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Magnesium lactate Biomedica se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Zvýšenou opatrnost při podávání přípravku je třeba dodržovat při poruchách funkce ledvin nebo jater, při poruchách srdečního rytmu, při současné léčbě digitalisovými glykosidy (k léčbě srdečních potíží) či myorelaxancii (léky k uvolnění svalů). Podávání přípravku na lačno může působit projímavě. Týká-li se vás některý z výše uvedených stavů, poraďte se o užívání přípravku Magnesium lactate Biomedica se svým lékařem. Další léčivé přípravky a Magnesium lactate Biomedica Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Při současném podávání s některými léčivými přípravky může dojít k ovlivnění vstřebávání jednotlivých léčivých látek. To se týká přípravků obsahujících: - chinolony, tetracykliny, nitrofurantoin (k léčbě infekcí), - digoxin (k léčbě srdečních obtíží), - dexametazon (hormonální lék, kortikoid), - paracetamol, salicyláty ( k léčbě bolesti a zánětu), - fosfor, vápník a železo (minerály), - bifosfonáty (k léčbě osteoporózy), - mykofenoláty (chemoterapeutika). Přípravek je proto nutné podávat nejméně v tříhodinovém odstupu od uvedených léků. Při současném podávání s některými léčivými přípravky může dojít k ovlivnění účinku. Poraďte se se svým lékařem, pokud současně užíváte: - blokátory vápníkových kanálů (k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečních potíží), - thiazidová a kličková diuretika (léky na odvodnění), - gentamycin, amfotericin (antibiotika), - cis-platinu (na nádorová onemocnění), - inzulin (při cukrovce). Magnesium lactate Biomedica s jídlem a pitím Tablety se obvykle polykají celé, nerozkousané a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. Potrava bohatá na kyselinu šťavelovou (špenát, rebarbora) snižuje vstřebávání hořčíku. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 3/4 Přípravek je možné užívat v těhotenství i během kojení, o jeho použití však musí rozhodnout lékař, který rovněž stanoví dávku a dobu podávání. Podávání přípravku ve vyšších dávkách v posledních třech měsících těhotenství může vyvolat ochablost svalstva novorozence. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Při doporučeném dávkování nemá tento přípravek žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se Magnesium lactate Biomedica užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka pro dospělé je: - k prevenci nedostatku hořčíku užívejte 2-3 tablety denně; - při léčbě nedostatku hořčíku užívejte 6 tablet denně. Při těžkém nedostatku se může užívat i více, ale v takovém případě musí o dávce rozhodnout lékař; - v ostatních případech užívejte 4 tablety denně. Použití u dětí Děti nad 6 let užívají 1tabletu denně. Denní dávku u dospělých je vhodné rozdělit do 2 – 3 dávek (ráno, poledne a večer) a zapíjet dostatečným množstvím tekutiny. Tablety se obvykle polykají celé, nerozkousané. Obvyklá doba užívání přípravku je 3 – 4 týdny. Jestliže jste užil(a) více přípravku Magnesium lactate Biomedica, než jste měl(a) K předávkování hořčíkem může snadněji dojít při poruše funkce ledvin. Při předávkování se může dostavit svalová ochablost, nechutenství, nevolnost, zvracení, pocity žízně, případně až ospalost nebo celkový útlum, srdeční obtíže. V případě předávkování je nutné přípravek ihned vysadit a vyhledat lékařskou pomoc. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Magnesium lactate Biomedica Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle dobře snášen a nežádoucí účinky při dávkách nižších než 7 tablet za den jsou výjimečné, zvláště je-li užíván při jídle. Ojediněle mohou být pozorovány nechutenství, průjem, bolesti břicha; průjem může vyvolat užití na lačno. Při překročení doporučených dávek se může vyskytnout únavnost, svalová slabost, ospalost, zažívací obtíže (nechutenství, zvracení , průjem), pokles krevního tlaku, poruchy srdečního rytmu, zvýšené pocení. Podávání přípravku ve vyšších dávkách v posledních třech měsících těhotenství může vyvolat ochablost svalstva novorozence. Hlášení nežádoucích účinků 4/4 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Magnesium lactate Biomedica uchovávat Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co Magnesium lactate Biomedica obsahuje - Léčivou látkou je magnesii lactas dihydricus (dihydrát magnesium-laktátu) 500 mg v jedné tabletě. - Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa, kopovidon, sodná sůl kroskarmelosy, mastek, magnesium-stearát. Jak Magnesium lactate Biomedica vypadá a co obsahuje toto balení Bílé až téměř bílé ploché tablety s půlicí rýhou. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. Jedno balení obsahuje 50 nebo 100 tablet. Držitel rozhodnutí o registraci a sídlo výrobce Biomedica spol. s r. o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika S místem propouštění přípravku: Biomedica, spol. s r. o., Divize Hořátev Hořátev 104, 289 12 Nymburk, Česká republika

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
ASCORUTIN (BLISTR) TBL OBD 50 ASCORUTIN (BLISTR) TBL OBD 50 Kód: 8584005121400
Dostupnost: Skladem 10+ ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
94,50 Kč
Detail
TBL.MAGNESII LACTICI TBL.100X0,5G TBL. MAGNESII LACTICI TBL.100X0,5G Kód: 8595112610060
Dostupnost: Skladem 3 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
166,50 Kč
Detail
GS EXTRA STRONG MULTIVITAMIN TBL.60+60 GS EXTRA STRONG MULTIVITAMIN TBL.60+60 Kód: 3386290
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
454,50 Kč
Detail
TATRANSKA PRUDUS.SMES BYLINNY DROPS 60G TATRANSKA PRUDUS. SMES BYLINNY DROPS 60G Kód: 8585000207311
Dostupnost: Skladem 2 ks
Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
36,00 Kč
Detail
B-KOMPLEX ZENTIVA DRG.100 GLASS B-KOMPLEX ZENTIVA DRG.100 GLASS Kód: 2471432
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
98,10 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.