Domů / Produkty bez léčiv
Kategorie
  Odběr novinek
  Facebook Facepile

  SEDALIA SIRUP POR. SIR.1X200ML

  Kód: 3352712002931 Produktové číslo: 3352712002931 SUKL: 0047750 ATC skupina: V12 Popis: Homeopatika (česká atc skupina) Kód SÚKL 0047750
  Homeopatický přípravek
  Výrobce: Boiron CZ, s.r.o.
  Dostupnost: Skladem 5 ks
  Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
  167,40 Kč (Naše normální cena.)
  nyní jen 159,00 Kč , plus doprava
   

  Žádné hodnocení.
  SEDALIA SIRUP POR. SIR.1X200ML

  CO JE PŘÍPRAVEK SEDALIA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

  SEDALIA je homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.

  Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.

  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SEDALIA UŽÍVAT

  Neužívejte přípravek SEDALIA
  - jestliže jste alergický/á na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku.

  Upozornění a opatření
  Před užitím přípravku SEDALIA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Děti
  Tento přípravek je určen pro děti starší 1 roku. Nepodávejte dětem mladším 30 měsíců bez porady s lékařem.

  Další léčivé přípravky a SEDALIA
  Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

  Těhotenství a kojení
  Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
  se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
  Přípravek SEDALIA nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

  SEDALIA obsahuje sacharózu, alkohol a kyselinu benzoovou.
  Tento léčivý přípravek obsahuje sacharózu. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry,
  poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Přípravek obsahuje 3,94 g
  sacharózy v jedné dávce 5 ml. Toto je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

  Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce.

  Tento léčivý přípravek obsahuje 5,53 mg kyseliny benzoové v jedné dávce 5 ml, což odpovídá
  1,11 mg/ml. 

  JAK SE PŘÍPRAVEK SEDALIA UŽÍVÁ

  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
  lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Perorální podání (podání ústy).

  Obvyklé dávkování přípravku je 5 ml sirupu ráno a večer.

  Pro odměření uvedené dávky použijte přiloženou odměrku. Po každém použití je třeba odměrku
  vymýt a usušit.

  O správném použití přípravku SEDALIA se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře,
  lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na
  internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz. 

  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
  vyskytnout u každého.

  Neočekávají se žádné nežádoucí účinky.

  Hlášení nežádoucích účinků
  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
  informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv
  Šrobárova 48
  100 41 Praha 10
  Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
  přípravku. 

  JAK PŘÍPRAVEK SEDALIA UCHOVÁVAT

  Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě lahvičky za
  zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
  lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
  prostředí. 

  OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

  Co přípravek SEDALIA obsahuje

  Léčivými látkami ve 100 g sirupu jsou:
  Chamomilla recutita 9 CH .................................................. 1,5 g
  Gelsemium 9 CH ................................................................ 1,5 g
  Hyoscyamus niger 9 CH ..................................................... 1,5 g
  Kalium bromatum 9 CH ...................................................... 1,5 g
  Passiflora incarnata 3 DH.................................................... 1,5 g
  Datura stramonium 9 CH .................................................... 1,5 g

  Pomocnými látkami jsou:
  sacharóza, ethanol 96 %, kyselina benzoová, karamel a čištěná voda.

  Obsah ethanolu 0,4 % (V/V).

  Jak přípravek SEDALIA vypadá a co obsahuje toto balení
  Čirá, žlutá až světle žlutá tekutina sirupovité konzistence. Sirup.
  Balení obsahuje lahvičku ze žlutého skla typu III o objemu 200 ml s bílým šroubovacím uzávěrem a
  průhledným PP víčkem sloužícím jako odměrka s ryskou 5 ml.

  Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
  BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

  Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
  BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

  Zkratky uvedené na balení: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.

  Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24. 10. 2018.

  Tento lék je volně prodejný, je v současné době dodáván na trh v České republice a je k dostání v lékárnách. Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
  Facebook Komentáře
  Facebook Pozvánka
  Facebook Live Stream
  S tímto zbožím kupují
  SYNCARE KREM NA SUCHOU PLET NOCNI 75ML SYNCARE KREM NA SUCHOU PLET NOCNI 75ML Kód: 8594063142019
  Dostupnost: Skladem 3 ks
  362,70 Kč
  Detail
  SYNCARE BB NEW AGE KREM 30 ML SYNCARE BB NEW AGE KREM 30 ML Kód: 2939974
  Dostupnost: Skladem 2 ks
  494,10 Kč
  Detail
  SYNCARE MLEKO PLET.CISTICI 225ML SYNCARE MLEKO PLET. CISTICI 225ML Kód: 8594063141715
  Dostupnost: Skladem 3 ks
  248,40 Kč
  Detail
  Apotheke Dětský čaj BIO dobré trávení 20x1.5g n.s. Apotheke Dětský čaj BIO dobré trávení 20x1.5g n. s. Kód: 8595178200748
  Dostupnost: Na objednávku 0 ks
  38,70 Kč
  Detail
  CURAPROX CURAkid zub. kartáček CK 4260 SuperSoft CURAPROX CURAkid zub. kartáček CK 4260 SuperSoft Kód: 7612412426007
  Dostupnost: Na objednávku 0 ks
  82,80 Kč
  Detail
  Hodnocení
  Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
  © Používáme oXyShop
  © Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.