Domů / Produkty bez léčiv
Kategorie
  Odběr novinek
  Facebook Facepile
  PHARMATEX VAGINALNI GLOBULE 10 KS

  PHARMATEX VAGINALNI GLOBULE 10 KS

  Kód: 3400970001088 Produktové číslo: 3400970001088 SUKL: 0012455 ATC skupina: G02BB Popis: Jiná gynekologika Kód SÚKL 0012455
  Výrobce: Bayer s.r.o.
  Dostupnost: Skladem 1 ks
  Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
  305,10 Kč , plus doprava
   

  Žádné hodnocení.
  PHARMATEX VAGINALNI GLOBULE 10 KS

   

  PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

  PHARMATEX vaginální globule

  benzalkonii chloridum

  Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

  - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

  - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

  Co naleznete v této příbalové informaci:

  1. Co je přípravek Pharmatex vaginální globule a k čemu se používá

  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pharmatex vaginální globule používat

  3. Jak se přípravek Pharmatex vaginální globule používá

  4. Možné nežádoucí účinky

  5 Jak přípravek Pharmatex vaginální globule uchovávat

  6. Obsah balení a další informace

  1. CO JE PŘÍPRAVEK PHARMATEX VAGINÁLNÍ GLOBULE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

  Pharmatex vaginální globule je lokální (místní) antikoncepční přípravek se spermicidním účinkem

  (ničícím oplozovací schopnost spermií). Tento přípravek významně snižuje možnost nežádoucího

  otěhotnění, ale neodstraňuje ji úplně. Účinnost přípravku závisí na správném dodržování pokynů

  k použití.

  Použití přípravku Pharmatex vaginální globule se doporučuje ženám v plodném věku zejména v

  následujících případech:

  - pokud žena nesmí dočasně nebo trvale užívat perorální antikoncepci (antikoncepční tablety)

  - pokud žena nesmí používat nitroděložní tělísko (a to i z důvodu jeho nesnášenlivosti)

  - antikoncepční metoda v období po porodu nebo potratu a v období před menopauzou (tj. před ukončením pravidelného menstruačního krvácení u žen v klimakteriu)

  - příležitostná antikoncepční metoda při náhodném (epizodním) pohlavním styku nebo v případě, že žena zapomněla užít antikoncepční tabletu (v takovém případě je nutno používat obě antikoncepční metody do konce menstruačního cyklu)

  - použití v kombinaci s nitroděložním tělískem (zejména u žen, které užívají nesteroidní protizánětlivé léky)

  2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

  PHARMATEX VAGINÁLNÍ GLOBULE POUŽÍVAT

  Nepoužívejte přípravek Pharmatex vaginální globule

  - jestliže jste alergická (přecitlivělá) na léčivou látku benzalkonium chlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku Pharmatex vaginální globule

  - neužívejte tento přípravek současně s jinými vaginálně podávanými přípravky

  2/4

  Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Pharmatex vaginální globule je zapotřebí

  Antikoncepční účinnost tohoto přípravku závisí na jeho správném použití. Je nezbytné dodržovat

  následující pokyny:

  - Antikoncepční účinek tohoto přípravku se ztrácí při jakémkoliv kontaktu s mýdlem. Z tohoto důvodu dodržujte, prosím, tyto pokyny:

  1. Hygienu zevních pohlavních orgánů po pohlavním styku provádějte pouze čistou vodou, bez použití mýdla.

  2. S poševním výplachem po pohlavním styku je třeba vyčkat nejméně 2 hodiny. Používání a současné podávání jiných přípravků je zakázáno pro možné nežádoucí interakce.

  3. Ze stejných důvodů se nesmějí provádět poševní výplachy před pohlavním stykem.

  - v případě postižení pochvy či zevních pohlavních orgánů (poranění, probíhající onemocnění) je nutné používání tohoto přípravku přerušit

  - pokud je nezbytná léčba jinými vaginálními přípravky, je nutné používání tohoto přípravku přerušit

  Přípravek lze používat před každým pohlavním stykem, nezávisle na fázi menstruačního cyklu.

  Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

  Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala

  v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

  Současně s tímto přípravkem nesmí být použit žádný jiný vaginální přípravek.

  Pokud používáte jiný vaginální přípravek, musíte jej přestat používat dříve, než zahájíte antikoncepční

  metodu vaginálními globulemi Pharmatex.

  Těhotenství a kojení

  Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

  Tento přípravek je možné používat během těhotenství a kojení, protože benzalkonium

  chlorid neprochází do krve.

  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  Přípravek nesnižuje pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů.

  3. JAK SE PŘÍPRAVEK PHARMATEX VAGINÁLNÍ GLOBULE POUŽÍVÁ

  Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Před použitím přípravku si důkladně přečtěte všechny informace uvedené v této příbalové informaci, zejména pokyny ke správnému používání tohoto přípravku.

  Obvyklá dávka přípravku je jedna vaginální globule před každým pohlavním stykem.

  Před každým pohlavním stykem použijte novou globuli bez ohledu na období menstruačního cyklu.

  1. Vyjměte globuli z ochranného obalu.

  2. Zhruba 5 minut před pohlavním stykem zasuňte globuli hluboko do pochvy (zavádění se nejlépe provádí v poloze vleže). Globule začnou účinkovat po 5 minutách a od tohoto okamžiku poskytují kontracepční ochranu po dobu nejméně 4 hodin.

  3/4

   

  3. Při opakovaném pohlavním styku je nutné zavést do pochvy novou globuli.

  Pokud Vám zavedení globule do pochvy působí problémy, doporučujeme před zavedením globuli navlhčit nepatrným množstvím vody.

  Jestliže jste použila více přípravku Pharmatex vaginální globule, než jste měla

  Případy předávkování jsou velmi vzácné. Projevy se shodují s příznaky vyskytujícími se při

  přecitlivělosti (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky).

  Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

  Jestliže jste zapomněla použít přípravek Pharmatex vaginální globule, nastalo riziko otěhotnění a měla byste kontaktovat svého lékaře.

  Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

  lékárníka.

  4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

  Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Pharmatex vaginální globule nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 uživatelů z 10 000):

  - pocity místního pálení nebo svědění

  Neznámá četnost (z dostupných údajů nelze četnost výskytu určit):

  - alergie na některou ze složek přípravku

  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

  zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

  v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv

  Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

  přípravku.

  5. JAK PŘÍPRAVEK PHARMATEX VAGINÁLNÍ GLOBULE UCHOVÁVAT

  Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

  Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

  Přípravek Pharmatex vaginální globule nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 4/4

  6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

  Co přípravek Pharmatex vaginální globule obsahuje

  Léčivá látka:

  Jedna vaginální globule obsahuje benzalkonii chloridum 18,9 mg (jako benzalkonii chloridi solutio).

  Pomocné látky:

  hyprolosa, tvrdý tuk (typ Witepsol S51).

  Jak přípravek Pharmatex vaginální globule vypadá a co obsahuje toto balení

  Bílé globule.

  Jedno balení obsahuje 10 vaginálních globulí v jednodávkovém odtrhovacím stripu.

  Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

  Držitel rozhodnutí o registraci:

  LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL

  22 avenue Aristide Briand

  94110 Arcueil – Francie

  Výrobce:

  Innothera Chouzy

  Rue René Chantereau – l´Isle Vert

  41150 Chouzy sur Cisse

  Francie

  Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

  17.12.2014

  Facebook Komentáře
  Facebook Pozvánka
  Facebook Live Stream
  S tímto zbožím kupují
  NORMISON USNI KAPKY 10ML NORMISON USNI KAPKY 10ML Kód: 9003751333312
  Dostupnost: Na objednávku 0 ks
  119,70 Kč
  Detail
  Avene Sun SPF50+ minerální mléko 100ml Avene Sun SPF50+ minerální mléko 100ml Kód: 2695170
  Dostupnost: Skladem 5 ks
  612,00 Kč
  Detail
  AVENE CLEANANCE EAU NETT 400ML-ČISTICÍ VODA AVENE CLEANANCE EAU NETT 400ML-ČISTICÍ VODA Kód: 3989598
  Dostupnost: Skladem 1 ks
  468,00 Kč (Naše normální cena.)
  nyní jen 318,00 Kč
  Detail
  PHARMATEX VAGINALNI KREM 72 G PHARMATEX VAGINALNI KREM 72 G Kód: 3400970001040
  Dostupnost: Skladem 1 ks
  Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
  310,50 Kč
  Detail
  Hodnocení
  Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
  © Používáme oXyShop
  © Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.