Domů / Produkty bez léčiv
Kategorie
  Odběr novinek
  Facebook Facepile

  OSCILLOCOCCINUM HOMEO PEL 6X1GM

  Kód: 3352712001132 Produktové číslo: 3352712001132 SUKL: 0096704 ATC skupina: V12 Popis: Homeopatika (česká atc skupina) Kód SÚKL 0096704
  Homeopatický přípravek
  Výrobce: Boiron CZ, s.r.o.
  Dostupnost: Skladem 3 ks
  Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
  176,40 Kč , plus doprava
   

  Žádné hodnocení.
  OSCILLOCOCCINUM HOMEO PEL 6X1GM

  CO JE PŘÍPRAVEK OSCILLOCOCCINUM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

  OSCILLOCOCCINUM je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k prevenci a léčbě chřipkových stavů, jako jsou např. horečka, zimnice, bolest hlavy, únava a bolesti svalů.

  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OSCILLOCOCCINUM UŽÍVAT

   Neužívejte přípravek OSCILLOCOCCINUM
  - jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku.

  Upozornění a opatření
  Před užitím přípravku OSCILLOCOCCINUM se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Další léčivé přípravky a přípravek OSCILLOCOCCINUM
  Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.
  Neočekávají se žádné interakce s jinými léky.

  Těhotenství a kojení
  Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
  Tento léčivý přípravek se může užívat během těhotenství a kojení.

  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
  Přípravek OSCILLOCOCCINUM nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

  Přípravek OSCILLOCOCCINUM obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.
  Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
  léčivý přípravek užívat.

  JAK SE PŘÍPRAVEK OSCILLOCOCCINUM UŽÍVÁ

  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Orální podání (podání do dutiny ústní).

  Doporučené dávkování přípravku je:

  Dospělí, dospívající a děti:
  - preventivně v období zvýšeného výskytu chřipkových stavů se užívá 1 dávka 1x týdně.
  - co nejdříve při prvních příznacích chřipkových stavů se užívá 1 dávka 3x denně po dobu 1 až 3 dnů.

  Celý obsah jednodávkového obalu nechat rozpustit pod jazykem.
  U dětí do 2 let rozpustit celý obsah jednodávkového obalu v malém množství vody.

  Délka užívání přípravku při léčbě chřipkových stavů:
  Pokud se do 3 dnů příznaky onemocnění nezlepší nebo se zhorší, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

  Jestliže jste užil(a) více přípravku OSCILLOCOCCINUM, než jste měl(a)
  Jestliže jste užil(a) více přípravku OSCILLOCOCCINUM, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek OSCILLOCOCCINUM
  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Neočekávají se žádné nežádoucí účinky.

  Hlášení nežádoucích účinků
  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv
  Šrobárova 48
  100 41 Praha 10
  Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

  JAK PŘÍPRAVEK OSCILLOCOCCINUM UCHOVÁVAT

  Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a jednodávkovém obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

  OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

  Co přípravek OSCILLOCOCCINUM obsahuje

  Léčivou látkou v 1 dávce (1 g granulí) je:
  Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K .................. 0,01 ml

  Pomocnými látkami jsou:
  sacharóza, monohydrát laktózy.

  Jak přípravek OSCILLOCOCCINUM vypadá a co obsahuje toto balení
  Granule v jednodávkovém obalu (polypropylenová tuba s polyethylenovým víčkem) s obsahem 1 g, krabička.

  Balení obsahuje 1 dávku po 1 g.
  Balení obsahuje 3 dávky po 1 g.
  Balení obsahuje 6 dávek po 1 g.
  Balení obsahuje 30 dávek po 1 g.

  Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

  Držitel rozhodnutí o registraci
  BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

  Výrobci
  BOIRON, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Francie
  BOIRON, 2 avenue de lʼOuest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

  Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
  BOIRON CZ, s.r.o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

  Zkratky uvedené na krabičce: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.

  Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16. 9. 2019

  Tento lék je volně prodejný, je v současné době dodáván na trh v České republice a je k dostání v lékárnách. Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
   
   
  Facebook Komentáře
  Facebook Pozvánka
  Facebook Live Stream
  S tímto zbožím kupují
  IGNATIA AMARA CH15 GRA.4G IGNATIA AMARA CH15 GRA.4G Kód: 3352710384121
  Dostupnost: Skladem 2 ks
  Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
  93,60 Kč
  Detail
  ARNICA MONTANA CH15 GRA.4G ARNICA MONTANA CH15 GRA.4G Kód: 3352710075128
  Dostupnost: Skladem 4 ks
  Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
  99,00 Kč
  Detail
  SILICEA CH9 GRA.4G SILICEA CH9 GRA.4G Kód: 3352710684108
  Dostupnost: Skladem 1 ks
  Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
  93,60 Kč
  Detail
  STAPHYSAGRIA CH15 GRA.4G STAPHYSAGRIA CH15 GRA.4G Kód: 3352710701126
  Dostupnost: Skladem 2 ks
  Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
  99,00 Kč
  Detail
  RICINUS COMMUNIS CH5 GRA.4G RICINUS COMMUNIS CH5 GRA.4G Kód: 3352710633076
  Dostupnost: Skladem 2 ks
  Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
  99,00 Kč
  Detail
  Hodnocení
  Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
  © Používáme oXyShop
  © Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.