Domů / Produkty bez léčiv
Kategorie
  Odběr novinek
  Facebook Facepile
  Multi-Sanostol sir.1x300g

  Multi-Sanostol sir.1x300g

  Kód: 3104610 Produktové číslo: 5903263900580 SUKL: 0214909 ATC skupina: A11AA02 Popis: Vitaminy Kód SÚKL 0214909
  Dostupnost: Skladem 2 ks
  Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
  234,00 Kč , plus doprava
   

  Žádné hodnocení.
  Multi-Sanostol sir.1x300g

   

  Příbalová informace: informace pro uživatele

  Multi-Sanostol

  sirup

  Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

  - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu

  - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

  - Pokud se do 3 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

  Co naleznete v této příbalové informaci

  1. Co je Multi-Sanostol a k čemu se používá

  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Multi-Sanostol užívat

  3. Jak se Multi-Sanostol užívá

  4. Možné nežádoucí účinky

  5. Jak Multi-Sanostol uchovávat

  6. Obsah balení a další informace

  1. Co je Multi-Sanostol a k čemu se používá

  Multi-Sanostol obsahuje 9 důležitých vitamínů a vápník.

  Přípravek se používá jako prevence nedostatku vitamínů (u dětí od 1 roku), v těhotenství, v období kojení, při ztrátě chuti k jídlu, v období zvýšeného výskytu sezónních infekčních onemocnění, při poruchách vývoje a růstu, při stavech vyčerpanosti, oslabeného soustředění a školní únavy, ke zlepšení celkového stavu po prodělané nemoci.

  Přípravek mohou užívat děti od 1 roku, dospívající a dospělí.

  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Multi-Sanostol užívat

  Neužívejte přípravek Multi-Sanostol

  - jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

  - při hyperkalcemii (zvýšený obsah vápníku v krvi) a hypercalciurii (zvýšené vylučování vápníku v moči), při hypervitaminóze A a D (předávkování vitamínem A a D).

  Upozornění a opatření

  Před užitím přípravku Multi-Sanostol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Při podávání delším než 3 měsíce se poraďte s lékařem.

  Nepřekračujte doporučené dávkování. Při překročení doporučeného dávkování existuje možnost předávkování vitamíny A a D.

  Užívání přípravku Multi-Sanostol po dobu delší než 3 měsíce, a také užívání přípravku u pacientů s multisystémovým granulomatózním onemocněním nejistého původu (sarkoidózou) a u pacientů trpících ledvinovými kameny (nefrolitiázou), má být posouzeno lékařem.

  Přípravek neužívejte současně s jinými přípravky s obsahem vitaminu A a D z důvodu možnosti předávkování.

  Informace pro pacienty s celiakií:

  Multi-Sanostol obsahuje sladový extrakt a potravinářskou příměs z obiloviny ječmene, který obsahuje lepek (<0,3 %). Přípravek Multi-Sanostol nemůže být tedy považován za bezlepkový.

  Příležitostné žluté zabarvení moči po užití Multi-Sanostolu je způsobeno obsahem vitamínu B2 a je tudíž zcela neškodné.

  Další léčivé přípravky a Multi-Sanostol

  Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte,které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

  Těhotenství a kojení

  Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

  Těhotné i kojící ženy mohou tento přípravek užívat. U těhotných žen však nemá být překročena dávka 20 ml sirupu za den.

  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  Multi-Sanostol nemá žádný, nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat

  stroje.

  Multi-Sanostol obsahuje sacharosu a glukosu

  Multi-Sanostol obsahuje v jedné dávce(10 ml) 6,6 g sacharosy a 1,3 g glukosy

  Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

  Přípravek může být škodlivý pro zuby.

  3. Jak se Multi-Sanostol užívá

  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem

  Pokud lékař neurčí jinak, doporučená dávka přípravku je :

  děti od 1 do 5 let: 1 kávová lžička sirupu (5 ml) 2krát denně (celkem 10 ml denně)

  děti od 6 let a dospělí: 1 dětská lžíce (10 ml) 2krát denně (celkem 20 ml denně) .

  Nepřekračujte doporučené dávkování!

  Délka používání

  Multi-Sanostol je možno užívat po dobu 3 měsíců. O delším užívání se poraďte s lékařem.

  Jestliže jste užil(a) více Multi-Sanostolu, než jste měl(a)

  Při předávkování nebo požití většího množství přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

  Jestliže jste zapomněl(a) užít Multi-Sanostol

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

  4. Možné nežádoucí účinky

  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  U přípravku Multi-Sanostol není znám výskyt nežádoucích účinků .

  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv

  Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

  5. Jak přípravek Multi-Sanostol uchovávat

  Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

  Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ a na lahvi za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Použitelnost po prvním otevření: 8 týdnů

  Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

  6. Obsah balení a další informace

  Co Multi-Sanostol obsahuje

  Léčivými látkami jsou retinoli palmitas (vitamín A) 1,3 mg (2400 m.j.), colecalciferolum (vitamín D3) 0,005 mg (200 m.j.); thiamini hydrochloridum (vitamín B1) 2 mg; riboflavini natrii phosphas (vitamín B2) 2 mg; pyridoxini hydrochloridum (vitamín B6) 1 mg; acidum ascorbicum (vitamín C) 100 mg, tocoferoli alfa acetas (vitamín E) 2 mg; nicotinamidum (vitamín B3) 10 mg; dexpanthenolum (dexpanthenol) 4 mg; calcii gluconas (monohydrát kalcium-glukonátu) 50 mg; calcii lactophosphas (kalcium-laktofosfát) 50 mg

  Pomocnými látkami jsou sacharosa, tekutá glukosa, kyselina citronová, agar, tragant, hustý sladový extrakt, natrium-benzoát, tetrahydrát kalcium-sacharátu, polysorbát 80, silice oplodí sladkého

  pomeranče, grapefruitové aroma, sušená pomerančová šťáva, kyselina sorbová, čištěná voda slunečnicový olej a tokoferol-alfa.

  Jak Multi-Sanostol vypadá a co obsahuje toto balení

  Multi-Sanostol je žlutá, lehce zakalená, viskózní tekutina.

  Hnědé skleněné lahve s bílým plastovým šroubovacím uzávěrem, krabička.

  Velikost balení : 300 g, 600 g

  Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

  Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

  Držitel rozhodnutí o registraci

  Takeda GmbH

  78467 Konstanz

  Německo

  Výrobce

  Takeda Pharma Sp.Zo.o.

  99-420 Lyszkowice

  Polsko

   

  Specifikace
  Váha 0.7 kg
  Facebook Komentáře
  Facebook Pozvánka
  Facebook Live Stream
  S tímto zbožím kupují
  NUTRIDRINK S PŘÍCHUTÍ VANILKOVOU POR.SOL.4X200ML NUTRIDRINK S PŘÍCHUTÍ VANILKOVOU POR. SOL.4X200ML Kód: 2982453
  Dostupnost: Skladem 6 ks
  Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
  178,20 Kč
  Detail
  NUTRIDRINK COMPACT MERUŇKOVÝ POR.SOL. 4X125ML NUTRIDRINK COMPACT MERUŇKOVÝ POR. SOL. 4X125ML Kód: 2992866
  Dostupnost: Skladem 9 ks
  Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
  174,60 Kč
  Detail
  FAVEA SUPERZELEZO tbl.30 FAVEA SUPERZELEZO tbl.30 Kód: 8595067107103
  Dostupnost: Skladem 2 ks
  Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
  121,50 Kč
  Detail
  ACUTIL CPS.60 ACUTIL CPS.60 Kód: 3381549
  Dostupnost: Na objednávku 0 ks
  Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
  477,00 Kč
  Detail
  Nutridrink Compact Protein s přích.Kávy por.sol.4x125ml Nutridrink Compact Protein s přích. Kávy por. sol.4x125ml Kód: 2715432
  Dostupnost: Na objednávku 0 ks
  Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
  198,00 Kč
  Detail
  Hodnocení
  Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
  © Používáme oXyShop
  © Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.