Domů / Produkty bez léčiv
Kategorie
  Odběr novinek
  Facebook Facepile
  FLAVOBION 70MG TBL FLM 50

  FLAVOBION 70MG TBL FLM 50

  Kód: 3103711 Produktové číslo: 5903263900559 SUKL: 0214598 ATC skupina: A05BA03 Popis: Léčiva k terapii onemocnění jater a žlučových cest Kód SÚKL 0214598
  Dostupnost: Na objednávku 0 ks
  Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
  213,30 Kč , plus doprava

  Žádné hodnocení.
  FLAVOBION 70MG TBL FLM 50

   

  PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

  FLAVOBION, 70 mg, potahovaná tableta

  (Silymarinum)

  Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

  Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Flavobion musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

  - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

  - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

  - Pokud se vaše příznaky zhorší, musíte se poradit s lékařem.

  - Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

  V příbalové informaci naleznete:

  1. Co je Flavobion a k čemu se používá

  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flavobion užívat

  3. Jak se přípravek Flavobion užívá.

  4. Možné nežádoucí účinky

  5. Jak přípravek Flavobion uchovávat

  6. Další informace

  1. CO JE PŘÍPRAVEK FLAVOBION A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

  Flavobion je hepatoprotektivum.

  Flavobion obsahuje komplex účinných látek izolovaných ze semene plodu rostliny ostropestřec mariánský (Silybum marianum Gaertneri). Flavobion má ochranný účinek na jaterní buňku, obnovuje a zlepšuje činnost poškozených jaterních buněk, napomáhá odstraňování škodlivých látek z organizmu, uplatní se při prevenci ztučnění jater.

  Flavobion užívají dospělí a děti od 5 let jako pomocnou léčbu při chronickém zánětu jater, ztučnění a ztvrdnutí jater, u poškození jater vlivem alkoholu, jedovatých látek a některých léků, při otravách houbami.

  2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FLAVOBION UŽÍVAT

  Neužívejte přípravek Flavobion, jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku.

  Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Flavobion je zapotřebí

  Děti:

  Přípravek se nepodává dětem mladším než 5 let. 2/4

  Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

  Vzájemné ovlivnění účinku Flavobionu a jiných léků současně užívaných není známo, přesto informujte lékaře o všech lécích, které užíváte, a to na lékařský předpis i bez něj. Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Flavobion. Bez porady s lékařem neužívejte pro léčbu svého onemocnění současně s Flavobionem žádné volně prodejné léky.

  Těhotenství a kojení

  Poraďte se s lékařem o užívání Flavobionu, jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět. Pro užívání Flavobionu v těhotenství a při kojení musí být zvlášť závažné důvody. Informujte proto svého lékaře ihned o případném těhotenství.

  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  Flavobion nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

  Přípravek Flavobion obsahuje monohydrát laktosy a sacharosu.

  Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

  3. JAK SE PŘÍPRAVEK FLAVOBION UŽÍVÁ

  Přesné dávkování by měl určit lékař. Během léčby dodržujte jaterní dietu, kterou Vám doporučil lékař, je zakázáno pití alkoholických nápojů.

  Obvykle užívají dospělí 3x denně 1 potahovanou tabletu, v těžších případech 3x denně 2 potahované tablety. Dětem starším než 5 let se podává v závislosti na tělesné hmotnosti 1 - 3 potahované tablety denně (5 - 6 mg/kg tělesné hmotnosti/den). Potahované tablety se užívají celé, nerozkousané, zapijí se douškem tekutiny.

  Bez porady s lékařem neužívejte více než 3 tablety denně.

  Děti by měly přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

  Jestliže jste užil(a) více přípravku Flavobion, než jste měl(a).

  Silymarin se vyznačuje obzvláště nízkou toxicitou. Přesto při předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem vyhledejte lékaře.

  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Flavobion nebo jste užil(a) nižší dávku

  Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v užívání dle návodu nebo se poraďte s ošetřujícím lékařem.

  Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Flavobion

  Pokračujte v léčbě dle rady ošetřujícího lékaře, i když se Vaše obtíže zlepšily. Předčasné a nekontrolované ukončení léčby může mít za následek opětovné zhoršení Vašeho stavu. Jestliže i přesto chcete léčbu přerušit, vždy se předem poraďte se svým lékařem.

  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 3/4

   

  4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

  Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Flavobion nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Během léčby se mohou vyskytnout velmi ojediněle zažívací obtíže jako průjem, dále kožní vyrážky. Po vysazení léku nežádoucí účinky vymizí. Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.

  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

  5. JAK PŘÍPRAVEK FLAVOBION UCHOVÁVAT

  Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

  Přípravek Flavobion nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Uchovávejte při teplotě 10 až 25 oC v dobře uzavřené lahvičce, lahvičku v krabičce, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

  Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

  6. DALŠÍ INFORMACE

  Co přípravek Flavobion obsahuje

  Léčivou látkou je Silymarinum 70 mg v 1 potahované tabletě.

  Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, sacharosa, želatina, mikrokrystalická celulosa, kalcium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu, potahová soustava Opadry 12H210000 (hypromelosa, oxid titaničitý, mastek, propylenglykol, polysorbát 80, hlinitý lak indigokarmínu, žlutý oxid železitý, hlinitý lak chinolinové žluti).

  Jak přípravek Flavobion vypadá a co obsahuje toto balení

  Skleněná lahvička, krabička.

  Velikost balení: 50 potahovaných tablet.

  Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

  Držitel rozhodnutí o registraci

  Takeda GmbH

  Byk-Gulden Strasse 2, D-78467 Konstanz

  Německo

  Výrobce

  Takeda Pharma Sp. z o.o.,

  Ksiestwa Lowickiego 12, 99-420, Lyszkowice, 4/4

  Polsko

  Facebook Komentáře
  Facebook Pozvánka
  Facebook Live Stream
  S tímto zbožím kupují
  VICHY DEO roll-on DUO Roll-on proti skvrnám 2x50ml VICHY DEO roll-on DUO Roll-on proti skvrnám 2x50ml Kód: 2932425
  Dostupnost: Skladem 2 ks
  490,50 Kč
  Detail
  PARALEN 500 TBL.NOB.24X500MG PARALEN 500 TBL. NOB.24X500MG Kód: 3621639
  Dostupnost: Na objednávku 0 ks
  Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
  41,00 Kč
  Detail
  Acylpyrin + C tbl.eff. 12 Acylpyrin + C tbl. eff. 12 Kód: 8594002959784
  Dostupnost: Skladem 10+ ks
  Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
  85,50 Kč
  Detail
  Vitamin E 200 Zentiva por.cps.mol.30x200mg Vitamin E 200 Zentiva por. cps. mol.30x200mg Kód: 1643759
  Dostupnost: Skladem 2 ks
  Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
  130,50 Kč
  Detail
  PANGROL 20000 POR TBL ENT 50 II PANGROL 20000 POR TBL ENT 50 II Kód: 2631191
  Dostupnost: Skladem 10+ ks
  Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
  216,00 Kč
  Detail
  Hodnocení
  Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
  © Používáme oXyShop
  © Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.