Domů / Produkty bez léčiv
Kategorie
  Odběr novinek
  Facebook Facepile
  ENGYSTOL HEEL TBL.50 - 1
  ENGYSTOL HEEL TBL.50 - 2
  ENGYSTOL HEEL TBL.50 - 1/2ENGYSTOL HEEL TBL.50 - 2/2

  ENGYSTOL HEEL TBL.50

  Kód: 9003568000063 Produktové číslo: 9003568000063 SUKL: 0013014 ATC skupina: V12 Popis: Homeopatika (česká atc skupina) Kód SÚKL 0013014
  Dostupnost: Skladem 3 ks
  Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
  171,00 Kč , plus doprava
   

  Žádné hodnocení.
  ENGYSTOL HEEL TBL.50

  1. Co je Engystol a k čemu se používá Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění závažnosti a délky trvání příznaků virových infekcí, obzvlášť u nachlazení a chřipkových onemocnění, a to podporou imunitního systému. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Engystol užívat Neužívejte Engystol - Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření Před užitím Engystolu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Další léčivé přípravky a Engystol Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 2 Není známo, že by homeopatické ředění látek obsažených v tomto přípravku bylo toxické během těhotenství a kojení. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Engystol nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Engystol obsahuje monohydrát laktózy Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

  3. Jak se Engystol užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je: Dospělí a dospívající starší 12 let: 1 tableta 3x denně. Při akutních potížích 1 tabletu každou ½ až 1 hodinu až 12x denně. Poté přejít na běžné dávkování. V případě preventivního použití se užívá 1 tableta 2x denně po dobu 4-6 týdnů. Použití u dětí: Děti do 2 let věku: 1 tableta 1x denně. Při akutních potížích 1 tableta každou 1 až 2 hodiny až 4x denně. Poté přejít na běžné dávkování. V případě preventivního použití se užívá 1 tableta 1x denně po dobu 4-6 týdnů. Děti ve věku od 2 do 5 let: 1 tableta 1-2x denně. Při akutních potížích 1 tableta každou 1 až 2 hodiny až 6x denně. Poté přejít na běžné dávkování. V případě preventivního použití se užívá 1 tableta 2x denně po dobu 4-6 týdnů. Děti ve věku od 6 do 11 let: 1 tableta 2x denně. Při akutních obtížích 1 tableta každou 1 až 2 hodiny až 8x denně. Poté přejít na běžné dávkování. V případě preventivního použití se užívá 1 tableta 2x denně po dobu 4-6 týdnů. Způsob podání Tableta se nechá rozpustit v ústech a poté se spolkne. Pro děti je možné tabletu rozdrtit a nechat rozpustit v malém množství vody. Tento léčivý přípravek se má užívat mimo jídlo. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 7 dnů. Jestliže jste užil(a) více Engystolu, než jste měl(a) Nebyly hlášeny žádné případy předávkování a vzhledem k homeopatickému ředění je předávkování nepravděpodobné. Pokud jste překročil(a) doporučené dávkování, poraďte se se svým lékařem či lékárníkem. Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540. Jestliže jste zapomněl(a) užít Engystol Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

  4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. V ojedinělých případech byly hlášeny přechodné kožní reakce (např. vyrážka, svědění nebo zarudnutí kůže) a zažívací potíže (např. mírné bolesti břicha). Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 10041, Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

  5. Jak Engystol uchovávat Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

  6. Obsah balení a další informace

  Co přípravek Engystol obsahuje Léčivými látkami jsou: Vincetoxicum hirundinaria D6, Vincetoxicum hirundinaria D10, Vincetoxicum hirundinaria D30, Sulfur D4, Sulfur D10. 1 tableta obsahuje: Vincetoxicum hirundinaria D6 75 mg Vincetoxicum hirundinaria D10 75 mg Vincetoxicum hirundinaria D30 75 mg Sulfur D4 37,5 mg Sulfur D10 37,5 mg Pomocnými látkami jsou: Magnesium stearát, monohydrát laktózy.

  Jak Engystol vypadá a co obsahuje toto balení Engystol jsou bílé až nažloutlé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, nasládlé chuti, bez zápachu. Bílý, polypropylenový obal s polypropylenovým uzávěrem.

   Velikost balení: 50, 250 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr. Reckeweg-Str. 2-4 76532 Baden-Baden, Německo

  Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8. 2. 2019

  Facebook Komentáře
  Facebook Pozvánka
  Facebook Live Stream
  S tímto zbožím kupují
  EXCIPIAL U HYDROLOTIO 20MG/ML DRM EML 200ML EXCIPIAL U HYDROLOTIO 20MG /ML DRM EML 200ML Kód: 7680424280276
  Dostupnost: Skladem 1 ks
  Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
  220,50 Kč
  Detail
  ZKUMAVKA 10CCM PS-STERILNI 1KS/MODRA/ ZKUMAVKA 10CCM PS-STERILNI 1KS /MODRA/ Kód: 4220316
  Dostupnost: Skladem 10+ ks
  6,30 Kč
  Detail
  ANGIN-HEEL S HOMEO TBL 50 ANGIN-HEEL S HOMEO TBL 50 Kód: 9003568000032
  Dostupnost: Skladem 1 ks
  Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
  170,10 Kč
  Detail
  SARAPIS SOJA CPS.60 SARAPIS SOJA CPS.60 Kód: 9005333000711
  Dostupnost: Na objednávku 0 ks
  Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
  612,00 Kč
  Detail
  ALLIUM CEPA CH15 GRA.4G ALLIUM CEPA CH15 GRA.4G Kód: 3352710032121
  Dostupnost: Skladem 1 ks
  Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
  93,60 Kč
  Detail
  Hodnocení
  Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
  © Používáme oXyShop
  © Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.