Domů / Produkty bez léčiv
Kategorie
  Odběr novinek
  Facebook Facepile
  ESSENTIALE 300MG CPS DUR 50 - 1
  ESSENTIALE 300MG CPS DUR 50 - 2
  ESSENTIALE 300MG CPS DUR 50 - 1/2ESSENTIALE 300MG CPS DUR 50 - 2/2

  ESSENTIALE 300MG CPS DUR 50

  Kód: 2092717 Produktové číslo: 8595187811553 SUKL: 0125752 ATC skupina: A05BA10 Popis: Léčiva k terapii onemocnění jater a žlučových cest Kód SÚKL 0125752
  Dostupnost: Na objednávku 0 ks
  Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
  267,30 Kč , plus doprava

  Žádné hodnocení.
  ESSENTIALE 300MG CPS DUR 50

   

  ESSENTIALE 300 mg tvrdé tobolky
  Phospholipida sojae praeparata

  Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

  Co naleznete v této příbalové informaci

  1.Co je přípravek Essentiale a k čemu se používá

  2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Essentiale užívat

  3.Jak se přípravek Essentiale užívá

  4.Možné nežádoucí účinky

  5.Jak přípravek Essentiale uchovávat

  6.Obsah balení a další informace

  1. CO JE PŘÍPRAVEK ESSENTIALE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

  Přípravek obsahuje tzv. esenciální (základní) fosfolipidy, které jsou součástí buněčných membrán. Při jaterních onemocněních, u kterých dochází k poruše metabolismu v jaterních buňkách, jsou takto podané fosfolipidy přednostně využity jaterními buňkami a zabudovány do jejich buněčné membrány. Přípravek podporuje následující děje:

  • Normalizaci narušených funkcí a enzymatických aktivit jaterní buňky.
  • Uvolnění energetických zásob v jaterní tkáni.
  • Urychlení a podpora regenerace jaterních buněk.
  • Úpravu rovnováhy krevních tuků.
  • Stabilizaci žluči.

  Přípravek Essentiale se užívá pro zlepšení subjektivních obtíží při zánětu jater (hepatitidě) a u jaterních onemocnění, která jsou způsobena toxicko-metabolickým poškozením jater (poškození jater provázející jaterní onemocnění nebo způsobené léky, alkoholem, chemickými látkami, otravou po požití hub). Mezi tyto obtíže patří např. ztráta chuti k jídlu a/nebo pocit tlaku v pravém nadbřišku.

  Přípravek mohou užívat dospívající od 12 let (o tělesné hmotnosti přibližně 43 kg a vyšší) a dospělí.

  2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ESSENTIALE UŽÍVAT

  Neužívejte přípravek Essentiale

  Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku, sóju, arašídy nebo na kteroukoli další složku přípravku uvedenou v bodě 6.1).

  Upozornění a opatření

  • Léčba přípravkem Essentiale nemůže zabránit poškození jater v důsledku užívání škodlivých látek (např. alkoholu).
  • Pokud je při léčbě pozorováno zlepšení subjektivních známek stavu, je podpůrná léčba tímto přípravkem opodstatněná. Pokud se příznaky zhorší nebo se objeví jiné nejasné příznaky, poraďte se s lékařem.
  • Sójový olej obsažený v přípravku může u citlivých jedinců vyvolat závažnou alergickou reakci.

  Děti a dospívající

  Vzhledem k nedostatečným údajům nemají přípravek Essentiale užívat děti mladší 12 let.

  Další léčivé přípravky a přípravek Essentiale

  Nelze vyloučit vzájemné působení přípravku Essentiale a léčivých přípravků snižujících srážlivost krve (tzv. antikoagulancia). Z tohoto důvodu může být zapotřebí dávku antikoagulancia upravit.
  Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

  Těhotenství, kojení a plodnost

  Užívání tohoto přípravku během těhotenství a v období kojení se nedoporučuje. Nejsou k dispozici dostatečné údaje. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  Tento přípravek neovlivňuje činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů ani rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.).

  Přípravek Essentiale obsahuje sójový olej a ethanol (alkohol)

  Tento léčivý přípravek obsahuje sójový olej. Jestliže jste alergický(á) na arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.
  Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce.

  3. JAK SE PŘÍPRAVEK ESSENTIALE UŽÍVÁ

  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Pokud lékař nedoporučí jinak, užívají dospělí a dospívající od 12 let obvykle 2 tvrdé tobolky 3x denně (odpovídá 1800 mg fosfolipidů ze sóji za den).

  Tobolky se polykají celé s dostatečným množstvím tekutiny, nejlépe během jídla.

  Délka podávání přípravku není časově omezena, bez porady s lékařem však užívejte přípravek nejdéle po dobu 4 týdnů.

  Jestliže se během 7 dní příznaky nezlepší, nebo se naopak zhorší, či se objeví jiné nejasné příznaky, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.

  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Essentiale

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

  Jestliže jste užil(a) více přípravku Essentiale, než jste měl(a)

  Při předávkování, nebo náhodném požití většího množství tobolek dítětem se poraďte s lékařem.

  Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

  4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Byly hlášeny tyto nežádoucí účinky:

  Není známo (z dostupných údajů četnost nelze určit):

  • žaludeční obtíže,
  • průjem a měkká stolice,
  • alergické reakce, jako je vyrážka a kopřivka,
  • svědění.

  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

  5. JAK PŘÍPRAVEK ESSENTIALE UCHOVÁVAT

  Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
  Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

  Co přípravek Essentiale obsahuje

  Léčivou látkou je phospholipida sojae praeparata (esenciální fosfolipidy) 300 mg v jedné tobolce.

  Pomocnými látkami v náplni tobolky jsou: čištěný sójový olej, ztužený tuk, hydrogenovaný ricinový olej, bezvodý ethanol, methoxyacetofenon, ethylvanilin.
  Pomocnými látkami v tobolce jsou: želatina, černý oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172), čištěná voda.

  Jak přípravek Essentiale vypadá a co obsahuje toto balení

  Přípravek Essentiale jsou oválné tobolky barvy khaki s medově zbarvenou hmotou uvnitř.
  Popis obalu: Al/PVC/ PVDC blistr s 10 tvrdými tobolkami, krabička.
  Velikost balení: 50 nebo 100 tvrdých tobolek v jednom balení.
  Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

   

  Facebook Komentáře
  Facebook Pozvánka
  Facebook Live Stream
  S tímto zbožím kupují
  Moje lékárna pyridoxin tbl. 30+10 Moje lékárna pyridoxin tbl. 30+10 Kód: 2761543
  Dostupnost: Skladem 2 ks
  Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
  40,50 Kč
  Detail
  Walmark Omega-3 rybí olej 1000mg tob.180 Walmark Omega-3 rybí olej 1000mg tob.180 Kód: 3731743
  Dostupnost: Skladem 1 ks
  Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
  301,50 Kč
  Detail
  OCUTEIN BRILLANT LUTEIN 25MGDAVINCI90+30TOB.+DÁREK OCUTEIN BRILLANT LUTEIN 25MGDAVINCI90+30TOB. +DÁREK Kód: 2877257
  Dostupnost: Skladem 1 ks
  Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
  828,00 Kč
  Detail
  Hodnocení
  Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
  © Používáme oXyShop
  © Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.