Domů / Péče o zdraví / Zuby a dutina ústní
Odběr novinek
Facebook Facepile
SOLCOSERYL ORM.PST.1X5GM - 1
SOLCOSERYL ORM.PST.1X5GM - 2
SOLCOSERYL ORM.PST.1X5GM - 1/2SOLCOSERYL ORM.PST.1X5GM - 2/2

SOLCOSERYL ORM. PST.1X5GM

Kód: 3699775 Produktové číslo: 4019338601250 SUKL: 0136395 ATC skupina: A01AD11 Popis: Stomatologické přípravky Kód SÚKL 0136395
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
248,40 Kč , plus doprava

Žádné hodnocení.
SOLCOSERYL ORM. PST.1X5GM

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA UŽIVATELE

SOLCOSERYL
orální pasta (ústní pasta)
(Vitulinae sanguinis fractio deproteinata, lauromacrogolum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.Co je Solcoseryl orální pasta a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Solcoseryl orální pastu používat

3.Jak se Solcoseryl orální pasta používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak Solcoseryl orální pastu uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1. CO JE Solcoseryl ORÁLNÍ PASTA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Solcoseryl podporuje hojení poškozené tkáně v ústní dutině a jeho léčivá látka lauromakrogol způsobuje povrchové znecitlivění a rychle utlumí bolest. Pasta vytváří na sliznici dlouhodobý ochranný povlak, který brání podráždění při jídle a pití. Bolest pomine za 1-3 minuty po nanesení pasty.

Orální pasta Solcoseryl se používá při léčbě:

 • bolestivých a zánětlivých onemocnění sliznice dutiny ústní, dásní a rtů, aftů, trhlinek, zánětů dásní (gingivitis, parodontitis);
 • bolestivých otlaků způsobených umělým chrupem;
 • bolestí dásní při prořezávání zubů moudrosti;
 • pouze na doporučení lékaře se přípravek používá jako ochranný obvaz: po odstranění zubního kamene, operacích dásní, vytržení zubů; před nasazením dočasných zubních protéz a náhrad zubů, zánětu zubního lůžka.

Orální pastu Solcoseryl mohou používat dospělí i děti od 2 let.

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Solcoseryl ORÁLNÍ PASTU POUŽÍVAT

Nepoužívejte Solcoseryl:

 • Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky, na parabeny (E216, E218), na silici máty peprné, levomenthol nebo na kteroukoliv pomocnou látku.
 • U dětí do 2 let vzhledem k riziku spasmu (stažení) hrtanu.

Upozornění a opatření

Při zánětu musí být rána před použitím ústní pasty Solcoseryl náležitě ošetřena.
Pasta nesmí být vtírána do hlubokých ran, které budou následně uzavřeny chirurgickým stehem.
Pokud trpíte ještě jiným onemocněním, máte alergii, užíváte ještě jiné léky, poraďte se o vhodnosti používání orální pasty Solcoseryl se svým lékařem.

Při akutních infekcích se doporučuje vypláchnout ústa desinfekčním roztokem.

U kojenců a batolat do 2 let může silice máty peprné a levomenthol vyvolat spasmus (stažení) hrtanu, jehož důsledkem jsou závažné dýchací obtíže.

Další léčivé přípravky a přípravek Solcoseryl

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky však dosud není známo.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Orální pasta Solcoseryl nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Orální pasta Solcoseryl obsahuje parabeny

Parabeny mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně opožděné).

3. JAK SE Solcoseryl ORÁLNÍ PASTA POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Doporučená dávka přípravku je přibližně 1/2 cm orální pasty Solcoseryl, která se 3-5x denně nanáší v tenké vrstvě na postižené místo. Použití se doporučuje zvláště před spaním. Pastu nevmasírujte.

Dodržujte dávkování uvedené v této příbalové informaci nebo doporučené lékařem.

Doba léčení trvá obvykle několik dní.
Nedojde-li k ústupu obtíží během 3-5 dnů léčby nebo dojde-li naopak ke zhoršení obtíží, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. O dlouhodobém používání přípravku musí vždy rozhodnout lékař.

Způsob použití

1.Vysušte ránu tyčinkou s vatou nebo poťukáváním papírovým kapesníčkem.

2.Naneste pastu na čistou špičku prstu nebo tyčinku s vatou.

3.Naneste slabou vrstvu pasty na ránu. Pasta se nesmí vmasírovat.

4.Mokrým prstem nebo tyčinkou s navlhčenou vatou uhlaďte vrstvu pasty, při větších ranách je možno ústa vypláchnout vodou. Tím se vytvoří na sliznici ochranný film.

5.Při otlačeninách způsobených protézou naneste pastu na očištěnou a suchou protézu. aby se dosáhlo lepšího přilnutí protézy, vypláchněte si před jejím nasazením ústa vodou.

Upozornění
Zdánlivě mírně suchá, krupičková forma pasty je znakem dobré přilnavosti a není příznakem ztráty kvality. Občas se může u uzávěru tuby objevit výtok oleje, toto však žádným způsobem nesnižuje kvalitu přípravku.

Tubu po použití pečlivě uzavřete!

Jestliže jste použil(a) více orální pasty Solcoseryl, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít orální pastu Solcoseryl:

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi vzácně (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10000):

 • Přecitlivělost.
 • Dušnost a bronchospasmus (zúžení průdušek).

Frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit):

 • Poruchy chuti.
 • Reakce v místě podání (např. otok, zčervenání, parestézie - brnění, mravenčení, pálení).

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Frekvence není známa

 • U kojenců a batolat do dvou let může silice máty peprné a levomenthol vyvolat spasmus (stažení) hrtanu, jehož důsledkem jsou závažné dýchací obtíže.

Proto se u nich nesmí přípravek používat.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv; Šrobárova 48; 100 41 Praha 10; webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK Solcoseryl ORÁLNÍ PASTU UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí!

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte déle než 4 týdny po prvním otevření tuby.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Solcoseryl orální pasta obsahuje

Léčivými látkami jsou: vitulinae sanguinis fractio deproteinata 2,125 mg, lauromacrogolum 450 10,0 mg v 1 g orální pasty.
Pomocnými látkami jsou: propylparaben (E216), methylparaben (E218), menthol, želatina, pektin, polyethylen, tekutý parafin, sodná sůl karmelózy, silice máty peprné.

Jak Solcoseryl orální pasta vypadá a co obsahuje toto balení

Solcoseryl je měkká homogenní pasta světle nahnědlé barvy.

Balení: hliníková tuba se šroubovacím uzávěrem z plastické hmoty s 5 g orální pasty.

 

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.