Domů / Péče o zdraví / Zažívání / Zácpa
Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný.
Připojení k Facebooku
Přihlásit se
Odběr novinek
Facebook Facepile
KALENDÁŘ AKCÍ

kamenná lékárna Na Pekařské, Pekařská 5, Brno

ÚNOR 2019


5.2. 7,00-18,30 hod - dermoporadenství VICHYLA ROCHE-POSAY sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
6.2. 10,00-17,00 hod - dermoporadenství AVENEDUCRAYA-DERMAKLORANE  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
12.2. 7,00-18,30 hod - dermoporadenství VICHYLA ROCHE-POSAY sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
14.2. 7,00-18,30 hod - dermoporadenství NUXE
18.-23.2. týden zdravé výživy
20.2. 10,00-17,00 hod - dermoporadenství AVENEDUCRAYA-DERMAKLORANE  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
25.2. 10,00-16,00 hod - dermoporadenství EUCERIN sleva 100 Kč při nákupu nad 799,- Kč
26.2. 7,00-18,30 hod - dermoporadenství VICHYLA ROCHE-POSAY sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
27.2. 10,00-17,00 hod - dermoporadenství AVENEDUCRAYA-DERMAKLORANE  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč

DUPHALAC POR SOL 1X200MLX667MG/ML HDP

DUPHALAC POR SOL 1X200MLX667MG/ ML HDP

Kód: 3126241 Produktové číslo: 8002660017222 SUKL: 0215713 ATC skupina: A06AD11 Popis: Laxativa Kód SÚKL 0215713
Produkt již není v prodeji

DUPHALAC POR SOL 1X200MLX667MG/ ML HDP

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Duphalac a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duphalac užívat 3. Jak se přípravek Duphalac užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Duphalac uchovávat 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Duphalac a k čemu se používá Co je přípravek Duphalac  Duphalac obsahuje laxativum (projímadlo) nazývané laktulóza. Změkčuje stolici a usnadňuje její odchod tím, že přitahuje do střeva vodu. Do těla se přípravek nevstřebává. K čemu se přípravek Duphalac používá  Bez doporučení lékaře se Duphalac může používat k léčbě zácpy (méně časté pohyby střeva, tvrdá a suchá stolice) a dále u stavů, kde je zapotřebí, aby se tvořila měkká stolice. Například: - máte-li hemoroidy - po chirurgickém zákroku na konečníku nebo tlustém střevě  Pouze po poradě s lékařem se Duphalac může používat k léčbě jaterní encefalopatie (poškození mozku při selhání jater projevující se nervovými a psychiatrickými příznaky). Přípravek mohou užívat děti i dospělí. Použití u dětí (včetně kojenců a batolat) však má být výjimečné a vždy pod lékařským dohledem. Přípravek nepodávejte dětem a dospívajícím mladším 14 let bez předpisu lékaře, neboť lékař bude dítě zároveň pečlivě sledovat.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duphalac užívat Neužívejte přípravek Duphalac:  jestliže jste alergický(á)/přecitlivělý(á) na 2 - laktulózu - jakýkoli další přidružený cukr (uvedený v bodě 6)  jestliže trpíte - galaktosemií (závažná genetická porucha, kdy nemůžete trávit galaktózu) - neprůchodností střev - perforací (proděravěním) zažívacího traktu nebo existuje-li riziko této perforace Pokud si nejste jistý(á), poraďte se před užitím přípravku Duphalac se svým lékařem nebo lékárníkem. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Duphalac se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže pro Vás platí některá z následujících podmínek nebo onemocnění, a to zvláště: - trpíte-li nevysvětlitelnou bolestí břicha - máte-li cukrovku (diabetes) - trpíte-li Roemheldovým syndromem projevujícím se žaludečními a srdečními obtížemi (nahromadění plynu v zažívacím traktu nebo poruchy normálního průchodu žaludečního obsahu vyvolají/způsobí srdeční obtíže). Pokud se u Vás během užívání přípravku Duphalac objeví příznaky jako plynatost nebo nadýmání břicha, přestaňte přípravek užívat a poraďte se se svým lékařem. Neměl(a) byste užívat přípravek Duphalac, jestliže trpíte: - nesnášenlivostí galaktózy nebo fruktózy - vrozeným nedostatkem laktázy - poruchou vstřebávání glukózy a galaktózy. Jste-li léčeni tímto přípravkem pro jaterní encefalopatii, užívá se mnohem vyšší dávka přípravku Duphalac než při léčbě zácpy. Tato vysoká dávka obsahuje velké množství cukru. Toto je potřeba vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. Dlouhodobé užívání vyšších dávek přípravku nebo nesprávné užívání přípravku může mít za následek průjem a poruchy rovnováhy vody a minerálů v organismu. Pokud trpíte chronickou zácpou, měl(a) byste vyhledat lékaře pro zjištění příčiny chronické zácpy. Obecně platí, že bez porady s lékařem byste neměl(a) užívat laxativa déle než dva týdny. Pokud po 7 dnech užívání přípravku Duphalac nepozorujete zlepšení Vašeho stavu nebo se Vaše příznaky zhorší, poraďte se s lékařem. Zácpa může být příznakem závažného onemocnění. Pokud obtíže přetrvávají nebo se objevují opakovaně, je nutné se poradit s lékařem. Během léčby laxativy byste měl(a) pít dostatečné množství tekutin (přibližně 2 l/den, což odpovídá 6-8 sklenicím). Děti V určitých případech může lékař předepsat přípravek Duphalac dítěti (včetně kojenců a malých dětí). V těchto případech bude lékař léčbu pečlivě sledovat. Přípravek Duphalac může být podáván dětem a dospívajícím do 14 let pouze na doporučení lékaře a pod lékařským dohledem, a jen v odůvodněných případech, protože tento lék může narušit normální reflex vyprazdňování (pocit nucení na stolici). Další léčivé přípravky a přípravek Duphalac Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.  Laktulóza může zvýšit ztrátu draslíku vyvolanou jinými léky, např. thiazidovými diuretiky (léky podporující tvorbu a vylučování moči), kortikosteroidy (léky k léčbě poruch imunity a zánětlivých onemocnění) a amfotericinem B (lék k léčbě plísňových infekcí). Nedostatek draslíku může zesílit účinek srdečních glykosidů (léky k léčbě srdečního selhání, např. digoxin). Přípravek Duphalac s jídlem a pitím Přípravek Duphalac lze užívat s jídlem nebo bez jídla. Není žádné omezení, co můžete jíst nebo pít. Těhotenství, kojení a plodnost Přípravek Duphalac může být v těhotenství a v období kojení užíván. Žádný vliv na plodnost se nepředpokládá. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Duphalac nemá žádný nebo pouze zanedbatelný vliv na Vaši schopnost bezpečně řídit vozidla nebo obsluhovat stroje. Důležité informace o některých složkách přípravku Duphalac Duphalac může obsahovat malá množství mléčného cukru (laktózy), galaktózy, epilaktózy nebo fruktózy. Jestliže Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, kontaktujte před užitím tohoto léčivého přípravku svého lékaře.

3. Jak se přípravek Duphalac užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Užívejte své dávky každý den ve stejnou dobu. Spolkněte lék najednou. Nedržte jej v ústech delší dobu. Duphalac roztok můžete užívat nezředěný nebo zředěný tekutinou. K odměření dávky použijte přiloženou odměrku. Dávkování u zácpy nebo v případech, kdy je zapotřebí, aby se tvořila měkká stolice Dávka se užívá jednou denně, například během snídaně, nebo rozděleně ve dvou denních dávkách ráno a v poledne (tj. užívá se polovina denní dávky 2x denně). Doporučuje se začít léčbu nejnižší úvodní denní dávkou a v případě potřeby, tj. pokud se nedostaví očekávaný účinek, dávku postupně upravovat až do maximální dávky (viz tabulku níže). Po několika dnech lze přejít na udržovací dávku, která by měla opět začínat nejnižší dávkou v uvedeném dávkovacím rozmezí a pokud tato dávka není dostatečně účinná, lze ji zvýšit na maximální doporučenou denní dávku. Nepřekračujte nejvyšší doporučenou denní dávku. Může být potřeba několika dní léčby (2-3 dny), než se projeví léčebný účinek. Věk Úvodní denní dávka Udržovací denní dávka Dospělí a mladiství starší 14 let 15-45 ml 15-30 ml Děti a dospívající (7-14 15 ml 10-15 ml 4 let) Děti (1-6 let) 5-10 ml 5-10 ml Kojenci do 1 roku až do 5 ml až do 5 ml Bez porady s lékařem lze přípravek užívat pouze krátkodobě. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Zácpa může být příznakem závažného onemocnění. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dní. Užití u dětí Užití laxativ u dětí (včetně kojenců) má být výjimečné a vždy za lékařského dohledu, protože tyto léky mohou narušovat normální reflex vyprazdňování. Nepodávejte přípravek Duphalac dětem mladším 14 let bez předpisu lékaře, neboť lékař bude dítě zároveň pečlivě sledovat. Dávkování u jaterní encefalopatie (jen pro dospělé) Úvodní dávka při jaterní encefalopatii je 30 až 45 ml perorálního roztoku 3 až 4krát denně. Tuto dávku lze upravit na udržovací dávku tak, abyste měl(a) 2-3 měkké stolice za den. Pro léčbu jaterní encefalopatie u dětí (včetně novorozenců, dětí a dospívajících mladších 18 let) nejsou k dispozici údaje. Užití u starších pacientů a pacientů s poškozením funkce ledvin nebo jater Žádná zvláštní doporučení pro dávkování neexistují. Jestliže jste užil(a) více přípravku Duphalac, než jste měl(a) Při předávkování můžete mít průjem a bolest břicha. Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku Duphalac, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Duphalac Vezměte si další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Duphalac Pokud Vám přípravek předepsal lékař, neukončujte ani neměňte léčbu, aniž byste se s ním poradil(a). Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Duphalac nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při užívání přípravku Duphalac byly hlášeny tyto nežádoucí účinky: Velmi časté (mohou se objevit u více než 1 z 10 lidí) - Průjem Časté (mohou se objevit až u 1 z 10 lidí) - Plynatost (větry) 5 - Nauzea (pocit nevolnosti) - Zvracení - Bolest břicha Méně časté (mohou se objevit až u 1 ze 100 lidí) - Poruchy elektrolytů vyvolané průjmem Plynatost se může objevit během několika prvních dnů léčby, obvykle však po několika dnech vymizí. Pokud užijete větší než doporučenou dávku, můžete pocítit bolest břicha a průjem. V takovém případě má být dávkování sníženo. Pokud užíváte vysoké dávky (normálně pouze při jaterní encefalopatii) po delší dobu, můžete trpět poruchou elektrolytů, která je způsobena průjmem. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Duphalac uchovávat  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  Nepoužívejte přípravek Duphalac po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na láhvi za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.  Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Duphalac obsahuje Léčivou látkou přípravku Duphalac je laktulóza. Jeden ml přípravku Duphalac perorální roztok obsahuje 667 mg laktulózy. Přípravek Duphalac neobsahuje žádné pomocné látky. Může však obsahovat malá množství přidružených cukrů, např. laktózy, galaktózy, epilaktózy a fruktózy. Jak přípravek Duphalac vypadá a co obsahuje toto balení  Duphalac je bezbarvá až nažloutlá tekutina, čirá nebo mírně opalizující, viskózní, sladké chuti.  Duphalac perorální roztok je dostupný v plastových lahvích o obsahu 200 ml, 300 ml nebo 500 ml, s odměrkou. Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení.

Specifikace
Váha 0.4 kg
Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.