Domů / Péče o zdraví / Zažívání / Zácpa
Odběr novinek
Facebook Facepile
DULCOLAX 5MG TBL.ENT.40

DULCOLAX 5MG TBL. ENT.40

Kód: 3476950 Produktové číslo: 8595116522628 SUKL: 0223129 ATC skupina: A06AB02 Popis: Léčiva proti zácpě Kód SÚKL 0223129
Dostupnost: Skladem 3 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
126,00 Kč , plus doprava
(3,15 Kč/1 kus(tbl))
 

Žádné hodnocení.
DULCOLAX 5MG TBL. ENT.40

Příbalová informace: informace pro uživatele DULCOLAX, 5 mg, enterosolventní tablety bisacodylum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je DULCOLAX a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DULCOLAX užívat 3. Jak se DULCOLAX užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak DULCOLAX uchovávat 6. Obsah balení a další informace

1. Co je DULCOLAX a k čemu se používá DULCOLAX je místně působící projímadlo, které působí v tlustém střevě, zvyšuje střevní peristaltiku (vlnovitý pohyb stěn střeva, který vede k vyprazdňování) a změkčuje stolici. Přípravek DULCOLAX, jako projímadlo působící v tlustém střevě, stimuluje vyprázdnění v dolní části zažívacího ústrojí. Proto při užívání přípravku DULCOLAX nedochází ke změně vstřebávání energetických složek stravy nebo jiných živin v tenkém střevě. DULCOLAX se používá k usnadnění vyprázdnění při zácpě. DULCOLAX se používá • ke krátkodobé léčbě zácpy • k přípravě na diagnostická vyšetření, k použití před a po operacích a u stavů, které vyžadují usnadnění vyprazdňování stolice. V těchto případech se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře a pod lékařským dohledem. DULCOLAX je určen pro dospělé, dospívající a děti od 2 let. Děti mohou přípravek užívat pouze pod dohledem lékaře.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DULCOLAX užívat Neužívejte DULCOLAX • jestliže jste alergický(á) na bisakodyl nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); • při neprůchodnosti nebo ztížené průchodnosti střev; • při náhlé břišní příhodě (včetně zánětu slepého střeva) a při akutním zánětlivém střevním onemocnění; • při závažné dehydrataci (ztráta a nedostatek vody v organismu); • jestliže trpíte silnými bolestmi v oblasti břicha spojenými s nevolností a zvracením (může se jednat o příznaky závažného onemocnění); Upozornění a opatření Před užitím přípravku DULCOLAX se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: • pokud trpíte chronickou zácpou, měl(a) byste vyhledat lékaře pro zjištění příčiny chronické zácpy, protože dlouhodobé každodenní užívání přípravku může způsobit poruchu elektrolytové rovnováhy (rovnováha mezi množstvím vody a minerálů v organismu) a hypokalemii (snížení hladiny draslíku v krvi), což může mít závažné následky. • pokud máte žízeň a trpíte snížením tvorby moči, což mohou být příznaky dehydratace (ztráta a nedostatek vody v organismu). U pacientů trpících ztrátou tekutin, kde může být dehydratace nebezpečná (například u pacientů s poškozením ledvin nebo u starších pacientů), je nutno podávání přípravku DULCOLAX přerušit a jeho opakované podávání zahájit jen pod lékařským dohledem. Může dojít k výskytu krve ve stolici (hematochezie), který je obecně mírný a spontánně vymizí. Pokud obtíže přetrvávají nebo se objevují opakovaně, je nutné se poradit s lékařem. Byl hlášen výskyt závratí a mdlob při užívání přípravku DULCOLAX, není však prokázána souvislost s užíváním přípravku. Bližší data naznačují, že se jedná o stavy spojené s tlačením při stolici nebo bolestí břicha u zácpy, která vedla k použití projímadla. Další léčivé přípravky a DULCOLAX Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. S ohledem na možné vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky se před užitím přípravku poraďte s lékařem, pokud užíváte diuretika (léky podporující tvorbu a vylučování moči), kortikosteroidy (léky k léčbě poruch imunity a zánětlivých onemocnění) nebo srdeční glykosidy (léky k léčbě srdečního selhání). Současné užívání zvýšených dávek přípravku DULCOLAX s diuretiky nebo kortikosteroidy může způsobit poruchu elektrolytové rovnováhy, což může mít za následek zvýšenou citlivost organismu k působení srdečních glykosidů. Tablety DULCOLAX se nesmí užívat současně s léky, které snižují kyselost v horní části zažívacího ústrojí, jako jsou antacida a inhibitory protonové pumpy (léky k léčbě pálení žáhy a onemocnění žaludku a dvanáctníku). Pokud potřebujete takový lék užít, užijte jej nejdříve za půl hodiny po užití tablet DULCOLAX. DULCOLAX s jídlem a pitím Tablety DULCOLAX se nesmí užívat spolu s výrobky snižujícími kyselost v horní části zažívacího ústrojí, jako je mléko. Proto tablety nezapíjejte mlékem. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek DULCOLAX můžete v průběhu těhotenství užívat pouze na doporučení lékaře. Během kojení lze DULCOLAX užívat. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Nicméně křeče v břiše související se zácpou mohou způsobit závrať nebo mdloby. Pokud se u Vás objeví tyto příznaky, musíte se vyvarovat potenciálně nebezpečných činností, jako je řízení vozidel nebo obsluha strojů. Přípravek DULCOLAX obsahuje laktózu a sacharózu. Enterosolventní tableta DULCOLAX obsahuje 33,2 mg laktózy a 23,4 mg sacharózy, odpovídající 66,4 mg laktózy a 46,8 mg sacharózy v maximální doporučené denní dávce pro dospělé, dospívající a děti od 10 let. Při přípravě k diagnostickým výkonům je maximální doporučená denní dávka pro dospělé, dospívající a děti od 10 let 132,8 mg laktózy, respektive 93,6 mg sacharózy. Pokud vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se DULCOLAX užívá Vždy užívejte DULCOLAX přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. K léčbě zácpy: Děti ve věku 10 let nebo mladší s chronickou zácpou musí být léčeny jen pod dohledem lékaře. Děti ve věku 2 let nebo mladší nesmí tento přípravek užívat. Doporučená dávka je: Dospělí Dospělí užívají 1 – 2 tablety (5 – 10 mg bisakodylu) 1x denně. Začínají s 1 tabletou denně. Dávka může být upravena až do maximální dávky 2 tablety. Nepřekračujte maximální dávku 2 tablety denně. Děti a dospívající Dospívající a děti ve věku 10 let a starší Dospívající a děti ve věku 10 let a starší užívají 1 – 2 tablety (5 – 10 mg bisakodylu) 1x denně. Začínají s 1 tabletou denně. Dávka může být upravena až do maximální dávky 2 tablety. Nepřekračujte maximální dávku 2 tablety denně. Děti 2 - 10 let Děti ve věku 2 - 10 let užívají 1 tabletu (5 mg bisakodylu) 1x denně. Děti ve věku do 10 let s chronickou zácpou musí být léčeny pouze pod dohledem lékaře. Děti ve věku 2-3 roky by měly užívat tablety výjimečně, po doporučení lékařem, umožní-li to schopnosti dítěte (existuje riziko vdechnutí tablety). U této věkové skupiny může být vhodné podat bisakodyl ve formě čípků. Přípravek není určen pro děti mladší 2 let. Přípravek je určen ke krátkodobému podávání. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů. Při přípravě k diagnostickým výkonům a před operací: Pro přípravu k diagnostickým výkonům, v předoperační a v pooperační péči a stavech vyžadujících usnadnění vyprazdňování stolice musí být DULCOLAX užíván pouze na doporučení lékaře a pod lékařským dohledem. Dospělí, dospívající a děti nad 10 let K dosažení úplného vyprázdnění střeva se jeden den před vyšetřením užijí 2 tablety (10 mg bisakodylu) ráno a 2 tablety (10 mg bisakodylu) večer, následující den ráno se před provedením vyšetření podá projímadlo s okamžitým účinkem (např. DULCOLAX čípek). Děti 4 – 10 let Děti ve věku 4 – 10 let užijí jeden den před vyšetřením večer 1 tabletu (5 mg bisakodylu), následující den ráno před provedením vyšetření pak užijí projímadlo s okamžitým účinkem. Způsob podání Tablety se polykají celé s přiměřeným množstvím tekutiny (ale ne s mlékem). Jestliže jste užil(a) více přípravku DULCOLAX, než jste měl(a) Dodržujte dávkování uvedené v této příbalové informaci. Pokud jste nedopatřením užil(a) více přípravku DULCOLAX, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Užívání vysokých dávek bisakodylu může způsobit průjmy, kolikovité křeče v břiše, závažné ztráty draslíkových iontů a ostatních elektrolytů. Následky předávkování lze minimalizovat vyvoláním zvracení. Následně je zpravidla třeba doplnit ztrátu tekutin. Opakované předávkování projímadly může vést k vážnému poškození střevní sliznice, k chronickým bolestem břicha a průjmu, poškození ledvin a k pocitu celkové slabosti. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) • křeče v břiše • bolesti břicha • průjem • pocit na zvracení Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) • závrať • břišní obtíže • zvracení • krev ve stolici • potíže v oblasti konečníku a řitního otvoru Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí) • reakce přecitlivělosti • mdloby • otok kůže a sliznice, který může způsobit potíže s dýcháním (angioneurotický edém) • rychle se rozvíjející život ohrožující alergické (anafylaktické) reakce • ztráta vody v organismu • zánět tlustého střeva Závrať a mdloby mohou souviset se zácpou (např. tlačení na stolici, bolest břicha) a nemusí být důsledkem podání bisakodylu. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak DULCOLAX uchovávat Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. DULCOLAX nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. Obsah balení a další informace Co DULCOLAX obsahuje • Léčivou látkou je: bisacodylum 5 mg v jedné tabletě • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, sušený kukuřičný škrob, modifikovaný škrob, glycerol 85%, magnesium-stearát, sacharosa, mastek, práškovaná arabská klovatina, oxid titaničitý, kopolymer MM/MMA 1:1, methakrylátový kopolymer typ S, panenský ricinový olej, makrogol 6000, žlutý oxid železitý, bílý vosk, karnaubský vosk, šelak Jak DULCOLAX vypadá a co obsahuje toto balení Enterosolventní tablety: kulaté, béžovo-žluté, bikonvexní obalené tablety s hladkým, lesklým povrchem a bílým jádrem. Velikosti balení: 10, 20, 30, 40, 50 a 100 tablet Držitel rozhodnutí o registraci sanofi-aventis, s.r.o. Evropská 846/176a 160 00 Praha 6 Česká republika Výrobce Delpharm Reims, Reims, Francie

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
METHIONIN ZINK PLUS CPS.100X500/15 METHIONIN ZINK PLUS CPS.100X500 /15 Kód: 3111243
Dostupnost: Skladem 2 ks
Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
382,50 Kč
Detail
LACTULOSA BIOMEDICA POR.SIR.1X500ML 50% LACTULOSA BIOMEDICA POR. SIR.1X500ML 50% Kód: 8594002390884
Dostupnost: Skladem 6 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
185,40 Kč
Detail
FORLAX 10G POR PLV SOL SCC 20 FORLAX 10G POR PLV SOL SCC 20 Kód: 3839827
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
175,50 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.