Domů / Péče o zdraví / Zažívání / Nadýmání
Odběr novinek
Facebook Facepile
METEOSPASMYL CPS 20X60MG

METEOSPASMYL CPS 20X60MG

Kód: 3760001040197 Produktové číslo: 3760001040197 SUKL: 0067269 ATC skupina: A03AX58 Popis: Léčiva k terapii funkčních poruch gastrointestinálního traktu Kód SÚKL 0067269
Dostupnost: Skladem 2 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
140,40 Kč , plus doprava
 

Žádné hodnocení.
METEOSPASMYL CPS 20X60MG

Meteospasmyl měkké tobolky alverini citras, simeticonum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. - Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Meteospasmyl a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Meteospasmyl užívat 3. Jak se Meteospasmyl užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Meteospasmyl uchovávat 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Meteospasmyl a k čemu se používá Meteospasmyl je kombinovaný přípravek obsahující alverin-citrát, látku tlumící bolestivé stahy střeva, a simetikon, který působí proti nadýmání a plynatosti. Po podání ústy vytvoří simetikon ochranný film na střevní sliznici a alverin-citrát postupně zmírní napětí stěny střevní. Meteospasmyl se užívá bez porady s lékařem k léčbě příznaků funkčních střevních poruch, které se projevují pocity plných střev, nadýmáním, zvýšenou střevní plynatostí. Délka léčby bez dohledu lékaře nesmí přesáhnout 7 dní. Meteospasmyl je vhodný pro léčbu dospělých osob.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Meteospasmyl užívat Neužívejte Meteospasmyl - jestliže jste alergický(á) na alverin-citrát, simetikon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), - jestliže Vám Váš lékař řekl, že trpíte neprůchodností střev, - pokud jste těhotná, - když kojíte. Meteospasmyl nesmí být podáván dětem a dospívajícím do 18 let. Upozornění a opatření - jestliže se u Vás objeví příznaky jako nevolnost, zvracení, bolesti břicha, příměs krve a hlenu ve stolici, zástava větrů a stolice, které mohou předcházet neprůchodnosti střev, nebo horečka či průjem, neužívejte Meteospasmyl a vyhledejte lékaře. Další léčivé přípravky a Meteospasmyl Nebylo zaznamenáno žádné vzájemné ovlivnění účinku přípravku Meteospasmyl a účinku jiných léků. Nicméně informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Meteospasmyl s jídlem a pitím Meteospasmyl se užívá na začátku jídla. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Meteospasmyl se nesmí užívat v těhotenství a při kojení. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Není známo, že by Meteospasmyl ovlivňoval schopnost řídit auto nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se Meteospasmyl užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvykle užívají dospělí 1 tobolku 2–3 krát denně. Tobolky se užívají na začátku jídla, polykají se nerozkousané a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. Léčba bez lékařského dohledu smí trvat maximálně 7 po sobě následujících dní. Denní dávka přípravku Meteospasmyl v průběhu léčby bez doporučení lékaře nesmí v žádném případě překročit 3 tobolky denně. Jestliže jste užil(a) více přípravku Meteospasmyl, než jste měl(a) Jestliže jste užil(a) více tobolek přípravku Meteospasmyl, než jste měl(a), vyhledejte lékaře. Jestliže jste zapomněl(a) užít Meteospasmyl Jestliže jste zapomněl(a) užít jednu nebo více dávek, užijte příští dávku v obvyklý čas a pokračujte v obvyklém dávkování. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Jestliže se u Vás při léčbě přípravkem Meteospasmyl vyskytnou příznaky jako otoky rukou, nohou, obličeje, rtů nebo hrdla, které Vám mohou způsobit potíže při polykání nebo dýchání, může se jednat o alergickou reakci. Může se také vyskytnout vyrážka nebo svědění. V případě výskytu těchto příznaků přestaňte Meteospasmyl užívat a vyhledejte ihned lékaře. Alergická reakce může vést až k šoku. Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000): - sucho v ústech, - nevolnost, - bolesti hlavy, - slabost, - závratě, - pokles krevního tlaku. Vzácně byly hlášeny případy změn na játrech, které se upravily po přerušení léčby.  Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10; webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Meteospasmyl uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co Meteospasmyl obsahuje Léčivými látkami jsou alverini citras a simeticonum. Jedna tobolka obsahuje alverini citras 60 mg a simeticonum 300 mg. Dalšími složkami jsou želatina, glycerol 85%, oxid titaničitý ( E171). Jak Meteospasmyl vypadá a co obsahuje toto balení Meteospasmyl jsou měkké želatinové krémově bílé tobolky obsahující bílou neprůhlednou masu. Meteospasmyl je dodáván v blistrovém balení po 20 tobolkách. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Laboratoires MAYOLY SPINDLER 6, avenue de l’Europe – B.P. 51 78401 CHATOU CEDEX, Francie

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
BLOKURIMA URO+ 2G D-MANOZY 30 SACKU BLOKURIMA URO+ 2G D-MANOZY 30 SACKU Kód: 3802700
Dostupnost: Skladem 3 ks
Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
470,00 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 423,00 Kč
Detail
EMOFIX MAST 30G EMOFIX MAST 30G Kód: 8594071090166
Dostupnost: Skladem 1 ks
251,10 Kč
Detail
APETISTER SENIOR SIRUP 100 ML APETISTER SENIOR SIRUP 100 ML Kód: 3934206
Dostupnost: Skladem 1 ks
Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
232,20 Kč
Detail
ASCORUTIN (BLISTR) TBL OBD 50 ASCORUTIN (BLISTR) TBL OBD 50 Kód: 8584005121400
Dostupnost: Skladem 10+ ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
105,30 Kč
Detail
BEPANTHEN BABY MAST 100G BEPANTHEN BABY MAST 100G Kód: 3337269
Dostupnost: Skladem 2 ks
274,50 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.