Domů / Péče o zdraví / Zažívání
Odběr novinek
Facebook Facepile
GAVISCON LIQ.PEPPERMINT SUSP.1X300ML - 1
GAVISCON LIQ.PEPPERMINT SUSP.1X300ML - 2
GAVISCON LIQ.PEPPERMINT SUSP.1X300ML - 1/2GAVISCON LIQ.PEPPERMINT SUSP.1X300ML - 2/2

GAVISCON LIQ. PEPPERMINT SUSP.1X300ML

Kód: 3748150 Produktové číslo: 5000158066359 SUKL: 0107033 ATC skupina: A02BX Popis: Léčiva k terapii onemocnění spojených s poruchou acidity Kód SÚKL 0107033
Dostupnost: Skladem 1 ks
220,50 Kč , plus doprava
 

Žádné hodnocení.
GAVISCON LIQ. PEPPERMINT SUSP.1X300ML

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Gaviscon Liquid Peppermint

natrii alginas, natrii hydrogenocarbonas, calcii carbonas

perorální suspenze

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 Ponechte si přbalovou informaci pro přpad, ž si ji budete potřbovat přčst znovu.

 Poždejte svého lékárníka, pokud potřbujete dalš informace nebo radu.

 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z neždoucích účnků sděte to svému lékař nebo lékárníkovi. Stejněpostupujte v přpadějakýchkoli neždoucích účnků které nejsou uvedeny v této přbalové informaci. Viz bod 4.

 Pokud se do 7 dnůnebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přtíž, musíte se poradit s lékařm.

Co naleznete v této přbalové informaci:

1.Co je Gaviscon Liquid Peppermint a k čmu se použvá

2.Čmu musíte věovat pozornost, nežzačete přpravek Gaviscon Liquid Peppermint užvat

3.Jak se přpravek Gaviscon Liquid Peppermint užvá

4.Možé neždoucí účnky

5.Jak přpravek Gaviscon Liquid Peppermint uchovávat

6.Obsah balení a dalš informace

1.CO JE GAVISCON LIQUID PEPPERMINT A K ČMU SE POUŽVÁ

Gaviscon Liquid Peppermint zmírňje pálení žhy, nepřjemné pocity v horní čsti žaludku nebo za prsní kostí a poruchy trávení, které jsou způsobeny návratem žaludeční šťvy do jícnu, brániční kýlou, zánětem jícnu apod.

Po požití reaguje s žaludeční kyselinou a vytvoř gelovou ochrannou vrstvu, která plave na povrchu obsahu žaludku. Tato vrstva brání návratu žaludeční šťvy do jícnu. K úlevědochází tím, ž gelová vrstva udržuje kyselý obsah žaludku mimo výstelku jícnu, která, narozdíl od sliznice žludku, je na ně citlivá.

Přpravek působí rychle a dlouhodobě. Vytvořený gel opouší žaludek ažpo úplném vyprázdnění. V alkalickém prostředí dvanáctníku se rozpouští a nestráven je vylučován stolici.

2.ČMU MUSÍTE VĚOVAT POZORNOST NEŽZAČETE GAVISCON LIQUID PEPPERMINT POUŽVAT

Neužvejte Gaviscon Liquid Peppermint:

jestliž, ž jste alergický(á) na léčvé látky nebo na kteroukoli dalš složu tohoto přpravku (uvedenou v bodě6) včtněmetylparabenu a propylparabenu.

Upozorněí a opatřní:

Tento lék obsahuje malé množtví sodíku (6,2 mmol v 10 ml) a uhličtanu vápenatého (1,6 mmol v 10 ml). Jestliž Vám bylo doporučno dodržvat dietu s omezením něterého z těhto minerálů poraďe se prosím se svým lékařm. Promluvte si, prosím, se svým lékařm o obsahu těhto solí, jestliž máte nebo jste mě(a) závažé onemocněí ledvin nebo srdce. 4/5

Těotenství, kojení a plodnost:

Přpravek je možé užvat v těotenství a př kojení.

Dalš léčvé přpravky a Gaviscon Liquid Peppermint:

Gaviscon Liquid Peppermint můž způobit zhoršné vstřbávání součsněužvaných léků Proto by mezi užtím jiných lékůa léku Gaviscon Liquid Peppermint měy uplynout alespoň2 hodiny.

3. JAK SE GAVISCON LIQUID PEPPERMINT UŽVÁ

Vžy použvejte tento přpravek přsněpodle pokynůsvého lékař nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďe se se svým lékařm nebo lékárníkem.

Přd použtím dobř protřpejte.

Pokud lékařneurč jinak, doporučné dávky jsou:

Dospěí a dospívající od 12 let: 10 - 20 ml (2 - 4 lžčy) po jídle a přd spaním.

Děi 6 – 12 let: 5 - 10 ml (1 - 2 lžčy) po jídle a přd spaním.

Děti 2 - 6 let: Pouze na doporuční lékař: 5 - 10 ml (1 - 2 lžčy) po jídle a přd spaním.

Pokud se Vaš přznaky zhorš nebo se nezlepš do 7 dnů navšivte lékař.

Jestliž jste užl(a) více přpravku Gaviscon Liquid Peppermint, nežjste měa:

Můžte mít pocit plného žludku nebo plynatosti. Poraďe se s lékařm, jestliž tento pocit nezmizí do něolika hodin.

Jestliž jste zapomně(a) užt Gaviscon Liquid Peppermint:

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Možé neždoucí účnky:

Velmi vzácněse může objevit alergická reakce na některou ze složek přpravku, obvykle kopřvka nebo dýchací potíže.

V přpaděvýskytu jakéhokoliv neždoucího účnku nebo jiné neobvyklé reakce se poraďte s lékařm.

Hlášní neždoucích účnků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z neždoucích účnků sděte to svému lékař nebo lékárníkovi. Stejněpostupujte v přpadějakýchkoli neždoucích účnků které nejsou uvedeny v této přbalové informaci. Neždoucí účnky můžte hlásit také přmo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčv

Šobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášním neždoucích účnkůmůžte přspě k získání více informací o bezpečosti tohoto přpravku.

4. JAK GAVISCON LIQUID PEPPERMINT UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přpravek mimo dohled a dosah děí.

100 a 150 ml: Uchovávejte př teplotědo 25 °C, chraňe přd mrazem.

200, 300 a 500 ml: Uchovávejte při teplotědo 30 °C, chraňte před mrazem. 5/5

Spotřbujte do 6 měícůpo otevřní.

Neužvejte po uplynutí doby použtelnosti vyznačné na obalu (EXP). Doba použtelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měíce.

Nevyhazujte ždné léčvé přpravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložt s přpravky, které jižnepoužváte. Tato opatřní pomáhají chránit žvotní prostřdí.

5. OBSAH BALENÍ A DALŠ INFORMACE

Co Gaviscon Liquid Peppermint obsahuje:

Léčvé látky jsou natrii alginas 500 mg, natrii hydrogencarbonas 267 mg a calcii carbonas 160,0 mg v 10 ml suspenze.

Pomocné látky jsou karbomer, methylparaben, propylparaben, hydroxid sodný, dihydrát sodné soli sacharinu, silice máty peprné a čšěá voda.

Jak Gaviscon Liquid Peppermint vypadá a co obsahuje toto balení:

Přpravek je dostupný ve skleněých lahvičách s obsahem 100, 150, 200, 300 nebo 500 ml.

Na trhu nemusí být všchny velikosti balení.

Držtel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited

Dansom Lane

Hull

Velká Británie

Dalš informace o tomto přpravku získáte u místního zástupce držtele rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic) s.r.o.

Atrium Flóra, Budova C

Vinohradská 2828/151

Praha 3

 

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
GAVISCON DUO EFEKT ZVYKACI TABLETY TBL.MND.48 GAVISCON DUO EFEKT ZVYKACI TABLETY TBL. MND.48 Kód: 3772101
Dostupnost: Skladem 2 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
274,50 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.