Domů / Péče o zdraví / Zažívání
Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný.
Připojení k Facebooku
Přihlásit se
Odběr novinek
Facebook Facepile
KALENDÁŘ AKCÍ

kamenná lékárna Na Pekařské, Pekařská 5, Brno

ÚNOR 2019


5.2. 7,00-18,30 hod - dermoporadenství VICHYLA ROCHE-POSAY sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
6.2. 10,00-17,00 hod - dermoporadenství AVENEDUCRAYA-DERMAKLORANE  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
12.2. 7,00-18,30 hod - dermoporadenství VICHYLA ROCHE-POSAY sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
14.2. 7,00-18,30 hod - dermoporadenství NUXE
18.-23.2. týden zdravé výživy
20.2. 10,00-17,00 hod - dermoporadenství AVENEDUCRAYA-DERMAKLORANE  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
25.2. 10,00-16,00 hod - dermoporadenství EUCERIN sleva 100 Kč při nákupu nad 799,- Kč
26.2. 7,00-18,30 hod - dermoporadenství VICHYLA ROCHE-POSAY sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
27.2. 10,00-17,00 hod - dermoporadenství AVENEDUCRAYA-DERMAKLORANE  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč

EUCARBON POR TBL NOB 30

EUCARBON POR TBL NOB 30

Kód: 2187665 Produktové číslo: 9120005550261 SUKL: 0049998 ATC skupina: A06AB56 Popis: Laxativa Kód SÚKL 0049998
Produkt již není v prodeji

EUCARBON POR TBL NOB 30

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

EUCARBON

tablety

Léčivé látky:

Sennae folium pulveratum 105 mg

Rhei extractum siccum normatum (extrahováno ethanolem 70% V/V) 25 mg

odpovídá celk. množství hydroxyanthracenových derivátů vyjádřených jako rhein 2,6-3,9 mg

Carbo vegetabilis 180 mg

Sulfur depuratum 50mg

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4

- Pokud se do 7 – 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek EUCARBON a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek EUCARBON používat

3. Jak se přípravek EUCARBON používá

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek EUCARBON uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek EUCARBON a k čemu se používá

Eucarbon obsahuje výlučně rostlinné a minerální léčivé látky. Působí na regulaci střevní činnosti a lehce projímavě. Tento účinek lze vysvětlit na základě schopnosti uhlí vázat různé jedovaté produkty látkové výměny, které se prostřednictvím projímavého účinku listu senny a reveňového extraktu vylučují z těla ven. Eucarbon má kromě toho v trávícím traktu lehce dezinfekční účinek. Slabě projímavý účinek tablet Eucarbon se dostavuje přibližně 8 až 10 hodin po užití.

Přípravek EUCARBON se užívá při zácpě.

Pokud se do 7 – 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu Musíte Věnovat Pozornost, Než Začnete Eucarbon Používat

Nepoužívejte EUCARBON

- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku přáškovaný sennový list, suchý reveňový extrakt standardizovaný, rostlinné uhlí, síru pro zevní použití nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

- jestliže máte obstrukci (ucpání), stenózu (zúžení) a atonii (ztráta napětí) střeva,

 

- jestliže trpíte zánětlivým onemocněním tlustého střeva (např. Crohnova choroba, ulcerózní kolitida (zánět tlustého střeva doprovázený tvorbou vředů)),

- jestliže trpíte bolestí břicha neznámé příčiny,

- jestliže trpíte těžkou dehydratací (nedostatek tekutin v těle) se závažnou poruchou rovnováhy vody a elektrolytů,

- jestliže jste mladší než 12 let.

Upozornění a opatření

Před použitím EUCARBON se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

- jestliže současně užíváte léčivé přípravky k léčbě onemocnění srdce (srdeční glykosidy, léčivé přípravky prodlužující QT-interval, antiarytmika), diuretika (močopudné léky), adrenokortikosteroidy (hormony kůry nadledvin) nebo kořen lékořice. Před souběžným používáním tohoto přípravku je nutná porada s lékařem.

- jestliže trpíte neprůchodností stolice a nediagnostikovanými akutními či trvalými zažívacími obtížemi, např. bolestí břicha, nevolností a zvracením, jelikož tyto příznaky mohou nasvědčovat možnému či existujícímu ucpání střeva (ileus). Jestliže trpíte těmito příznaky, poraďte se před užitím přípravku EUCARBON s lékařem.

- jestliže trpíte inkontinencí. Při podávání tohoto přípravku inkontinentním pacientům je nutno častěji měnit hygienické vložky k zabránění dlouhodobému kontaktu pokožky se stolicí.

- jestliže trpíte poruchou ledvin. V takovém případě byste měl/a mít na paměti možnost poruchy elektrolytové rovnováhy, a proto užívání přípravku konzultujte s lékařem.

- jestliže přípravek užíváte dlouhodobě. V takovém případě je možné snížení účinku.

Bez porady s lékařem se EUCARBON nesmí užívat déle než 1 až 2 týdny.

Pokud je nutné každodenní užívání laxativ (projímadel), měla by být zjištěna příčina zácpy. Laxativa by neměla být užívána dlouhodobě. Při dlouhodobém používání projímadel může dojít ke vzniku závislosti na laxativech a poruchám střevní pohyblivosti. Přípravky s obsahem sennových listů by měly být používány pouze v případě, že léčebného účinku není možno dosáhnout změnou stravy nebo podáváním bobtnavých látek.

Eucarbon není vhodný jako prostředek na snižování hmotnosti.

Dávka nutná pro spolehlivý účinek se může individuálně lišit. Výskyt průjmu je

příznakem předávkování.

Další léčivé přípravky a přípravek EUCARBON

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. O vhodnosti současného užívání přípravku EUCARBON s dalšími léky se poraďte se svým lékařem.

Při nízké hladině draslíku v krvi (vyvolané dlouhodobým zneužíváním laxativ) se zesiluje účinek srdečních glykosidů (léků na podporu srdeční činnosti) a dochází k vzájemnému působení s antiarytmiky (léky proti poruchám srdečního rytmu) a jinými léky ovlivňujícími činnost srdce (např. přípravky vyvolávajícími reverzi sinusového rytmu a přípravky prodlužujícími interval QT). Souběžné používání s jinými léčivými přípravky vyvolávajícími nízkou hladinu draslíku v krvi (např. diuretika, adrenokortikoidy a kořen lékořice) může zhoršit nerovnováhu elektrolytů.

Užívání přípravku EUCARBON s jídlem a pitím

Přípravek EUCARBON užívejte během jídla nebo po jídle.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

EUCARBON nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Tento přípravek obsahuje sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat

3. Jak se EUCARBONpoužívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Není-li předepsáno jinak, dodržujte přesně stanovenou dávku. Správná optimální individuální dávka je minimální dávka, která zajistí nebolestivou peristaltiku (pohyby střeva) a tvorbu mechanicky nedráždivé stolice.

Dospělí a dospívající od 12 let: 1 až 2 tablety až 3x denně při jídle nebo po něm k dosažení mírného projímavého účinku se zmírněním nadýmání. Projímavý účinek obvykle nastupuje za 8 – 12 hodin po podání dávky. Pro silnější projímavý účinek lze večerní dávku zvýšit na 3 až 4 tablety.

Za běžných okolností je postačující užívat přípravek příležitostně nebo 2-3x týdně.

Tablety Eucarbon se užívají s dostatečným množstvím tekutin.

Jestliže jste použil(a) více přípravku EUCARBON, než jste měl(a)

V případě předávkování nebo náhodného požití dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít EUCARBON

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Další dávky užívejte v obvyklém čase.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ojediněle byly pozorovány bolesti břicha, průjem, velmi vzácně nevolnost nebo zvracení – které mohou být příznakem příliš vysoké dávky.

Mohou se vyskytnout alergické reakce (svědění, kopřivka, místní či celková vyrážka).

Sennové listy mohou vyvolat bolesti a křeče v břiše a řídkou stolici, zejména u pacientů s dráždivým tračníkem. Tyto symptomy se však mohou vyskytnout i jako následek předávkování. V takových případech je nutné snížení dávky.

Dlouhodobé používání může vést k poruchám rovnováhy tekutin a metabolismu (látkové výměny) elektrolytů, což může vést k albuminurii (přítomnost bílkoviny albuminu v moči) a hematurii (krev v moči). Při dlouhodobém užívání ve vysokých dávkách může docházet ke ztrátám minerálních látek, zejména draslíku, které se mohou projevovat ochablostí svalů a silnější zácpou.

Kromě toho může dlouhodobé používání vyvolat pigmentaci (zbarvení) střevní sliznice (pseudomelanosis coli), která obvykle ustupuje po vysazení přípravku.

Při alkalické reakci moči lze příležitostně pozorovat její žluté či červenohnědé zbarvení, které není významné.

Nežádoucí účinky lze omezit podáváním nejmenší účinné dávky po co nejkratší dobu nutnou k léčbě příznaků.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak EUCARBON uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 ºC.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek EUCARBON obsahuje

- Léčivé látky jsou: Sennae folium pulveratum 105 mg, Rhei extractum siccum normatum (extrahováno ethanolem 70% V/V) 25 mg (což odpovídá celkovému obsahu hydroxyantracenových derivátů vyjádřených jako rhein 2,6 – 3,9 mg), Sulfur depuratum 50 mg, Carbo vegetabilis 180 mg v 1 tabletě.

- Pomocné látky jsou: Silice máty peprné, fenyklová silice, sacharosa, kukuřičný škrob, arabská klovatina, kaolin, mastek.

Jak přípravek EUCARBON vypadá a co obsahuje toto balení

Šedočerné bikonvexní válcovité tablety s pachem po mátové a fenyklové silici.

Přípravek je dodáván v Al/PVC/PVDC blistrech Velikost balení: balení obsahuje 10, 30 a 100 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

F. TRENKA Chem.-pharmazeutische Fabrik Ges.m.b.H.

Goldeggasse 5

1040 Vídeň, Rakousko

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.