Domů / Péče o zdraví / Srdce, cévy / Křečové žíly
Odběr novinek
Facebook Facepile
GLYVENOL 400 POR CPS MOL 60X400MG

GLYVENOL 400 POR CPS MOL 60X400MG

Kód: 3160620 Produktové číslo: 5391513950551 SUKL: 0216232 ATC skupina: C05CX01 Popis: Vazoprotektiva, venofarmaka Kód SÚKL 0216232
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
436,50 Kč , plus doprava

Žádné hodnocení.
GLYVENOL 400 POR CPS MOL 60X400MG

 

Příbalová informace: informace pro pacienta

Glyvenol 400

měkké tobolky

Tribenosidum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

- Pokud se do 21 dnů (v případě onemocnění žilního krevního oběhu) nebo do 7 dnů (v případě hemoroidů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Glyvenol a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Glyvenol užívat

3. Jak se Glyvenol užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Glyvenol uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je Glyvenol a k čemu se používá

Glyvenol se používá u dospělých a dospívajících k léčbě onemocnění žilního krevního oběhu, jako je pocit únavy, napětí a tíže v nohou, otoky a bolesti způsobené dlouhodobým stáním nebo sezením. Obtíže obvykle vznikají postupně a postihují obě dolní končetiny současně (jednostranný, rychle vzniklý otok doprovázený bolestivostí může značit přítomnost závažnějšího postižení, proto prosím v takovém případě konzultujte postup s lékařem nebo lékárníkem). Glyvenol snižuje prostupnost kapilár (nejmenších krevních cév), a tím zmenšuje otoky a zároveň doprovodné příznaky, jako je pocit bolestivých, unavených a těžkých nohou, křeče atd. Působí na řadu látek, které hrají důležitou úlohu při zánětu a bolesti. Glyvenol tak ovlivňuje chorobné procesy v kapilárním řečišti, v žilách a okolní tkáni. Dále se používá u varikózního syndromu (žilní městky) a hemoroidů (řitních žilních městků). U hemoroidů Glyvenol zmenší otok v okolí konečníku a uleví od obtíží, jako jsou bolesti, svědění a mokvání. Další postup s ošetřujícím lékařem konzultujte v případě krvácení z konečníku, které může rovněž patřit k příznakům hemoroidů, ale může doprovázet i jiná (závažnější) onemocnění.

Na doporučení lékaře lze přípravek použít jako pomocnou léčbu při zánětu žil a okolní tkáně a posttrombotickém syndromu (po uzávěru žil vmetkem), před a po sklerotizaci křečových žil (chirurgický zákrok užívaný při léčbě žilních městků). Na doporučení lékaře mohou přípravek ve všech indikacích užívat i děti od 12 let věku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Glyvenol užívat

Neužívejte Glyvenol:

- jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 2/4

Upozornění a opatření

Pro užívání přípravku v těhotenství a v době kojení nebo při těžší poruše funkce ledvin nebo jater, musí být zvlášť závažné důvody. V těchto případech lze přípravek užívat pouze na doporučení lékaře.

Děti a dospívající

Na doporučení lékaře mohou přípravek užívat děti od 12 let věku.

Další léčivé přípravky a Glyvenol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Glyvenol s jídlem a pitím

Přípravek užívejte s jídlem nebo po něm, zapíjejte jej vodou.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pro užívání přípravku Glyvenol v těhotenství a kojení musí být zvlášť závažné důvody.

Přípravek obsahuje alkohol

Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce.

3. Jak se Glyvenol užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku pro dospělé je jedna tobolka 2x denně (ráno a večer).

Ke zmírnění obtíží u onemocnění žilního krevního oběhu (pocit únavy, napětí a tíže v nohou, otoky a bolesti způsobené dlouhodobým stáním nebo sezením) dochází obvykle během 2-3 týdnů. Pokud se Vaše obtíže po této době nezmírní, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Glyvenol by měl být užíván zpravidla po několik týdnů, a to i tehdy, jestliže příznaky rychle ustoupí. V některých případech je nutné léčbu po určité době zopakovat, zvláště v průběhu teplejších měsíců roku. Léčba obtíží u onemocnění žilního krevního oběhu by bez porady s lékařem neměla přesáhnout 3 měsíce. Delší léčba musí být konzultována s lékařem.

Pokud užíváte přípravek Glyvenol pro léčbu příznaků doprovázejících hemoroidy (řitní žilní městky), mělo by se zmírnění obtíží dostavit v průběhu 7 dní. Pokud se Vaše obtíže po této době nezmírní, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Léčba hemoroidů přípravkem Glyvenol bez dohledu lékaře by neměla přesáhnout 14 dní.

Použití u dětí a dospívajících

Doporučená dávka přípravku pro dospívající a děti od 12 let je jedna tobolka večer.

Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a)

Náhodné užití většího počtu tobolek pravděpodobně nevyvolá žádné příznaky. Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku

Jestliže jste zapomněl(a) tobolku v obvyklý čas, užijte ji hned, jak si vzpomenete a dále pokračujte v obvyklém dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku. 3/4

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky byly odvozeny ze zkušeností s Glyvenolem po jeho uvedení na trh. Četnost výskytu je klasifikována jako „není známo (z dostupných údajů nelze určit)“.

V případě výskytu následujících nežádoucích účinků neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc:

- Závažná reakce přecitlivělosti, která může zahrnovat kopřivku, otoky obličeje, rtů a hlasivek, potíže s dechem a poruchy krevního oběhu.

- Multiformní erytém a Stevens-Johnsonův syndrom (onemocnění postihující kůži a sliznice).

Další nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout:

Poruchy nervového systému: bolest hlavy.

Gastrointestinální poruchy: žaludeční a střevní potíže, které jsou obvykle mírné a většinou rychle samovolně odezní po vysazení přípravku.

Poruchy kůže a podkožní tkáně: kožní vyrážka, která může být doprovázena horečkou.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak Glyvenol uchovávat

Uchovávejte při teplotě od 2 do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Glyvenol obsahuje

- Léčivou látkou je tribenosidum 400 mg v jedné tobolce.

- Pomocnými látkami jsou bezvodý ethanol, glycerol 85%, kanthaxanthin 10% (kukuřičný škrob, kanthaxanthin, čištěný kukuřičný olej, tokoferol alfa, modifikovaný škrob kukuřičného původu), bílý inkoust (šelak, oxid titaničitý, butanol, propylenglykol, isopropylalkohol), želatina.

Jak Glyvenol vypadá a co obsahuje toto balení

Glyvenol 400 je oranžová transparentní oválná tobolka, na jedné straně s potiskem CIBA, na druhé straně s potiskem FU, uvnitř je bezbarvá až nažloutlá olejovitá tekutina.

Velikost balení: 20, 50, 60 tobolek. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.