Domů / Péče o zdraví / Rýma / Infekční rýma a ucpaný nos
Odběr novinek
Facebook Facepile
KALENDÁŘ AKCÍ

 

 

 

kamenná Lékárna Na Pekařské, Pekařská 5, Brno

Červenec 2021


 
  7.7.   10,00-17,00 hod - dermoporadenství AVENEDUCRAYA-DERMAKLORANE  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
13.7.  07,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHY, LA ROCHE - POSAY  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
14.7. 10,00-17,00 hod - dermoporadenství AVENEDUCRAYA-DERMAKLORANE  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
16.7.  10,00-16,00 hod  - EUCERIN  -  dermoporadenství
20.7.  07,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHY, LA ROCHE - POSAY  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
21.7.  10,00-17,00 hod - dermoporadenství AVENEDUCRAYA-DERMAKLORANE  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
27.7.  07,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHY, LA ROCHE - POSAY  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
 


Více číst  : https://www.lekarnanapekarske.cz/ 

 

 

Vicks Sinex aloe+eukal 0.5mg/ml nas.spr.1x15ml/7.5

Vicks Sinex aloe+eukal 0.5mg/ ml nas. spr.1x15ml/7.5

Kód: 2506609 Produktové číslo: 5410076294336 SUKL: 0165064 ATC skupina: R01AA05 Popis: Nosní léčiva Kód SÚKL 0165064
Dostupnost: Skladem 5 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
107,10 Kč , plus doprava
 
Porovnat

Žádné hodnocení.
Vicks Sinex aloe+eukal 0.5mg/ ml nas. spr.1x15ml/7.5

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml, nosní sprej, roztok oxymetazolini hydrochloridum

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml používat
3. Jak se Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml uchovávat
6. Další informace

 

1. CO JE SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS 0,5 MG/ML A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml se používá k místní úlevě od příznaků ucpaného nosu spojeného s nachlazením nebo rýmou. Účinek přípravku nastupuje za několik minut a přetrvává 6-8 hodin.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS 0,5 MG/ML POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku oxymetazolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml (viz sekce 6). jestliže užíváte (nebo jste užíval/a během minulých 2 týdnů) inhibitory monoaminooxidázy (užívají se k léčbě Parkinsonovy nemoci nebo depresí). jestliže trpíte akutním srdečním onemocněním nebo srdečním astmatem. jestliže trpíte zvýšením nitroočního tlaku (zelený zákal s úzkým úhlem). jestliže Vám byla operativně odstraněna hypofýza (podvěsek mozkový). jestliže máte zánět kůže nebo sliznice nosních dírek nebo máte v nose stroupky.
Nepodávejte dětem do 6 let.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml je zapotřebí

 

Před zahájením léčby přípravkem Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml se poraďte se svým lékařem, pokud máte: vysoký krevní tlak, onemocnění srdce včetně anginy pectoris diabetes (cukrovku), problémy se štítnou žlázou zvětšenou prostatu.

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, než začnete Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml užívat, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu: inhibitory monoaminooxidázy, které se užívají při léčbě Parkinsonovy nemoci a deprese.
Nepoužívejte Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml, pokud jste užíval/a tyto léky během minulých 2 týdnů.
tricyklická antidepresiva – informujte svého lékaře, pokud užíváte léky proti depresi jako amitriptylin a imipramin.
betablokátory nebo léky proti vysokému krevnímu tlaku - informujte svého lékaře před použitím přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml, pokud užíváte některý z nich. Lék proti Parkinsonově nemoci (bromokriptin) – informujte lékaře, pokud tento lék užíváte.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml. Během těhotenství a kojení se má tento sprej používat opatrně. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Nebyl zaznamenán žádný vliv na řízení nebo obsluhu strojů.
Důležité informace o některých složkách přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml
Benzalkonium-chlorid (konzervans) je látka v přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml, která může způsobit otok nosní sliznice, zejména při dlouhodobém užívání.

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS 0,5 mg/ml POUŽÍVÁ
Vždy používejte Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml přesně podle pokynů svého lékárníka nebo lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Dávkování: Doporučená dávka je:
Dospělí a děti starší 10 let: 1-2 vstřiky do každé nosní dírky, ne více než 2-3krát denně. Děti 6-10 let: 1 vstřik do každé nosní dírky, ne více než 2-3krát denně. Děti do 6 let: nepoužívat
Nepřekračujte doporučenou dávku.

 

Nepoužívejte déle než 5-7 po sobě jdoucích dnů. Pokud je používání delší, Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml může způsobit ucpání nosu. Zeptejte se svého lékaře, pokud se příznaky zhoršují nebo nezlepší po 3 dnech.

 

Návod:
1. Odstraňte kryt. Držte lahvičku s nosním aplikátorem svisle v nosní dírce. Druhou nosní dírku stisknutím uzavřete.
2. Vstříkněte dávku a současně zhluboka vdechněte nosem. Opakujte totéž do druhé nosní dírky.
3. Dospělí a děti nad 10 let mohou opakovat krok 1-2 ještě jednou, je-li třeba.
4. Očistěte nosní aplikátor vlhkou čistou látkou a ihned po aplikaci nasaďte kryt zpět.

 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml, než jste měl(a) Pokud zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky nebo příznaky, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a lék vezměte s sebou.

 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku a pokračujte dále dle návodu. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékárníka.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Méně časté (u méně než 1 ze 100 lidí) kýchání, suchost nebo podráždění v nose, ústech nebo v hrdle.
Vzácné (u méně než 1 z 1000 lidí):
Úzkost, únava, podrážděnost, poruchy spánku u dětí, zrychlený puls, bušení srdce, zvýšený krevní tlak, ucpaný nos, otok nosní sliznice, bolest hlavy, pocit na zvracení, zrudnutí, vyrážka, poruchy zraku. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5. JAK SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS 0,5 MG/ML UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí Uchovávejte do 25 °C. Nepoužívejte Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za značkou EXP. Ukončení doby použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE
Co Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml obsahuje
Léčivou látkou je oxymetazolin-hydrochlorid 0,5 mg/ml.
Pomocné látky jsou: Sorbitol, dihydrát natrium-citrátu, tyloxapol, roztok chlorhexidin-diglukonátu, kyselina citrónová, suchý aloový extrakt, roztok benzalkonium-chloridu, draselná sůl acesulfamu, levomenthol, cineol, dihydrát dinatrium-edetátu, karvon, hydroxid sodný, čištěná voda (viz konec sekce 2 – benzalkonium-chlorid)

 

Jak Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml je dodáván v lahvičce s dávkovací pumpičkou. Balení obsahuje skleněnou lahvičku jantarové barvy s bílou pumpičkou navrchu. Lahvička obsahuje 10 nebo 15 ml roztoku. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Procter & Gamble GmbH Sulzbacher Strasse 40-50
D-65824
Schwalbach am Taunus
Německo


 

Výrobce
Procter and Gamble Manufacturing GmBH Procter & Gamble Strasse 1
64521 Gross-Gerau
Německo

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
STOPTUSSIN 1X50ML GTT SOL STOPTUSSIN 1X50ML GTT SOL Kód: 2352194
Dostupnost: Skladem 10+ ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
123,30 Kč
Detail
VITAMIN E 400-ZENTIVA 400MG CPS MOL 30 VITAMIN E 400-ZENTIVA 400MG CPS MOL 30 Kód: 1643767
Dostupnost: Skladem 6 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
184,50 Kč
Detail
TANTUM VERDE EUCALYPTUS ORM.PAS.20X3MG TANTUM VERDE EUCALYPTUS ORM. PAS.20X3MG Kód: 2915602
Dostupnost: Skladem 4 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
144,00 Kč
Detail
HBF ONDREJOVA MAST 100G HBF ONDREJOVA MAST 100G Kód: 8594002951245
Dostupnost: Skladem 1 ks
80,10 Kč
Detail
ACYLPYRIN TBL.10X500MG ACYLPYRIN TBL.10X500MG Kód: 8594002959722
Dostupnost: Skladem 10+ ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
35,10 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.