Domů / Péče o zdraví
Odběr novinek
Facebook Facepile
OLFEN NEO FORTE 20MG/G GEL 150G

OLFEN NEO FORTE 20MG/ G GEL 150G

Kód: 4507688 Produktové číslo: 8594056566198 SUKL: 0246808 ATC skupina: M02AA15 Popis: Lokální léčiva k terapii bolestí svalů a kloubů Kód SÚKL 0246808
Tlumí bolesti zad, svalů a kloubů. Používá se k místní léčbě bolesti způsobené zraněním - pohmoždění, podvrknutí, vykloubení. Olfen, gel je léčivý přípravek k zevnímu použití, obsahuje účinnou látku diclofenacum natricum.
Dostupnost: Skladem 3 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
368,10 Kč , plus doprava
(245,40 Kč/100 g)
 

Žádné hodnocení.
OLFEN NEO FORTE 20MG/ G GEL 150G

Lék Olfen, gel se používá na tlumení bolesti zadsvalů a kloubů, dále k místní léčbě bolesti způsobené zraněním - pohmoždění, podvrknutí, vykloubení. Olfen, gel obsahuje léčivou látku diklofenak. Diklofenak působí proti bolesti, tlumí zánět a zmírňuje otoky.

Jak funguje

Olfen, gel (díky svojí formě tzv. hydrofilního gelu) proniká velmi dobře pokožkou a dosahuje vysokou koncentraci v místě bolesti, čím rychle a účinně ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů.

Příjemné použití

Olfen, gel je čirý gel s příjemnými kosmetickými vlastnostmi:

  • Rychle se vstřebává
  • Nelepí a nezanechává mastný film a skvrny na oblečení
  • Gel je bez parfemace
  • Gel je chladivý

Komu, kam a jak aplikovat

Olfen, gel je určený dospělým a mladistvým od 14 let.
Olfen, gel aplikujeme 3-4x denně na postižené místo. Gel se obyčejně nanáší v množství odpovídající vlašskému ořechu (2-4g gelu) lehkým vtíráním na neporušenou pokožku.

Velikosti balení gelu dostupné na trhu: 50 g, 100 g, 150 g.


Olfen, gel je léčivý přípravek k zevnímu použití, obsahuje účinnou látku diclofenacum natricum.

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.

  •  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olfen používat Nepoužívejte přípravek Olfen: • Jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na diklofenak nebo jiné léčivé přípravky používané k léčbě bolesti, horečky nebo zánětu, jako je ibuprofen či kyselina acetylsalicylová (látka, která se také používá k prevenci srážení krve), nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Příznaky alergické reakce na tyto léčivé přípravky mohou zahrnovat: sípání nebo dušnost (astma); kožní vyrážku s puchýři nebo kopřivku; otok obličeje nebo jazyka; výtok z nosu. Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. • Jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství. • Jestliže jste mladší 14 let. Pokud se Vás týká některá z výše uvedených podmínek, nepoužívejte přípravek Olfen. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Olfen se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. • Neaplikujte přípravek Olfen na kůži, pokud jste se řízl(a) nebo máte otevřenou ránu. • Neaplikujte na kůži s vyrážkou nebo ekzémem. Ukončete léčbu, jestliže se po aplikaci přípravku objeví na kůži vyrážka. • Neaplikujte na rozsáhlé plochy kůže a nepoužívejte po delší dobu, než je doporučené, pokud Vám to neurčil lékař. • Jestliže je přípravek Olfen používán na rozsáhlou plochu kůže, je používán po dlouhou dobu a/nebo je používán v kombinaci s ústně nebo injekčně podávanými nesteroidními protizánětlivými přípravky (NSAID), může dojít k výskytu celkových nežádoucích účinků. • Při přetrvávajících potížích navštivte lékaře nebo lékárníka. • Přípravek Olfen je určen pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte v dutině ústní. Nepolykejte. Buďte opatrný(á), aby se Vám přípravek nedostal do očí. Pokud se tak stane, dobře si vypláchněte oči čistou vodou. Můžete použít ortézu nebo obvaz běžně používaný u zranění, jako jsou výrony. Nepoužívejte ale vzduchotěsné (plastové) bandáže. • Vyvarujte se nadměrného vystavování slunečnímu záření. Pokud máte jakékoli otázky, zeptejte se před použitím přípravku Olfen svého lékaře nebo lékárníka. Děti a dospívající (do 14 let) U dětí a dospívajících do 14 let nejsou dostupné dostatečné údaje o bezpečnosti a účinnosti přípravku (viz bod „Nepoužívejte přípravek Olfen“). U dospívajících od 14 let výše, pokud je přípravek potřeba užívat déle než 7 dní k úlevě od bolesti nebo pokud se příznaky zhoršují, se pacientům nebo jejich rodičům doporučuje vyhledat lékaře. Další léčivé přípravky a přípravek Olfen Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Těhotenství, kojení a plodnost 3 Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek Olfen se nesmí používat v posledních třech měsících těhotenství, protože může poškodit Vaše nenarozené dítě nebo způsobit problémy při porodu. Přípravek Olfen může být používán v průběhu prvních šesti měsíců těhotenství po poradě s lékařem, avšak dávka musí být co nejnižší a doba léčení co možno nejkratší. Protože diklofenak prostupuje v malém množství do mateřského mléka, může být přípravek Olfen používán během kojení pouze po poradě s lékařem. Nicméně přípravek Olfen nesmí být aplikován ani na prsa kojící matky ani na rozsáhlé plochy kůže nebo po dlouhou dobu. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Není znám žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
  • Jak se přípravek Olfen používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Jaké množství přípravku Olfen se používá Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 14 let. Aplikujte přípravek Olfen 3 až 4krát denně na bolestivou oblast. Jemně vtírejte malé množství přípravku Olfen do pokožky v místě bolesti nebo otoku. Potřebné množství léčivého přípravku se mění a závisí na velikosti bolestivé nebo oteklé plochy. Obvykle dostačuje množství o velikosti třešně až vlašského ořechu. Při vtírání gelu můžete pociťovat lehký chladivý efekt. Jak se přípravek Olfen používá Jemně vytlačte malé množství gelu na kůži, kde pociťujete bolest nebo máte otok. Po aplikaci si otřete ruce do papírového ubrousku a poté omyjte, pokud ruce nejsou místem k léčení. Po použití vhoďte papírový ubrousek do koše. Před sprchováním a koupáním počkejte, dokud přípravek Olfen nezaschne. Jak dlouho se přípravek Olfen používá Dospělí od 18 let Nepoužívejte přípravek Olfen déle než 2 týdny při poranění svalů a kloubů (tj. vymknutí, natažení, pohmoždění) nebo při léčbě bolesti zad, pokud Vám Váš lékař nenařídil delší léčbu. Pokud se bolest nebo otok nezlepší během 7 dní léčby nebo se dokonce zhorší, poraďte se s lékařem. Při léčbě bolesti doprovázející některá zánětlivá revmatická onemocnění (revmatismus měkkých tkání) nebo degenerativní poškození kloubů (artróza) se vždy poraďte s lékařem. Lékař určí délku léčby. Dospívající od 14 let Pokud je přípravek potřeba užívat déle než 7 dní k úlevě od bolesti, zánětu nebo otoku nebo pokud se příznaky zhoršují, vyhledejte lékaře. Jestliže jste použil(a) více přípravku Olfen, než jste měl(a) Jestliže použijete více přípravku Olfen, než jste měl(a), setřete přebytek gelu savým papírem. Jestliže jste omylem Vy nebo dítě požil(a) přípravek Olfen nebo v případě, že jste omylem použil(a) mnohem více, než je doporučené množství přípravku Olfen, neprodleně kontaktujte lékaře.
  • Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Olfen Pokud jste zapomněl(a) aplikovat přípravek Olfen ve správný čas, aplikujte ho, jakmile si vzpomenete a pak pokračujte jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Některé vzácné a velmi vzácné nežádoucí účinky mohou být závažné. Pokud zaznamenáte jakékoliv následující příznaky alergie, přestaňte používat přípravek Olfen a okamžitě kontaktujte lékaře nebo lékárníka: • Kožní vyrážka s puchýři či kopřivka (může se vyskytnout asi u 1 až 10 lidí z 10 000).; • Sípání, dušnost nebo pocit tlaku na hrudníku (astma) (může se vyskytnout u méně než 1 osoby z 10 000); • Otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla (může se vyskytnout u méně než 1 osoby z 10 000). Ostatní nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, jsou obvykle mírné a přechodné. Pokud se Vás týkají, informujte co nejdříve, jak je to možné, lékaře nebo lékárníka. Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů ze 100): • kožní vyrážka, svědění, zčervenání nebo bolest (píchání) kůže. Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10 000): • kůže může být citlivější na sluneční záření; možné příznaky jsou spálení od slunce se svěděním, otokem a puchýři. Není známo • Pocit pálení v místě podání • Suchá kůže. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasitnezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
  • Jak přípravek Olfen uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.