Domů / Péče o zdraví / Klouby, pohybový aparát / Bolest svalů a kloubů
Odběr novinek
Facebook Facepile
IBALGIN 400MG TBL.FLM.48 - 1
IBALGIN 400MG TBL.FLM.48 - 2
IBALGIN 400MG TBL.FLM.48 - 1/2IBALGIN 400MG TBL.FLM.48 - 2/2

IBALGIN 400MG TBL. FLM.48

Kód: 4594017 Produktové číslo: 3664798033953 SUKL: 0254301 ATC skupina: M01AE01 Popis: Protizánětlivá a protirevmatická léčiva Kód SÚKL 0254301
Dostupnost: Skladem 10+ ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
112,50 Kč , plus doprava
(2,34 Kč/1 kus(tbl))
 

Žádné hodnocení.
IBALGIN 400MG TBL. FLM.48

 

IBALGIN 400 mg tbl. flm.

potahované tablety

DR: Opella Healthcare Czech s.r.o., Praha, ČR.

S: Ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletě.

PL: Cellulosum microcristallinum, Maydis amylum, Carmellosum natricum conexum, Magnesii stearas, Silica colloidalis hydrica. Potah: Macrogolum 6000, Hypromellosum 2910/3, Titanii dioxidum, Talcum, Erythrosinum natricum, Simeticoni emulsio SE 4.

PP: Růžové bikonvexní potahované tablety o průměru 12,2 mm.

DO: PVC/Al blistr, krabička.
PE lékovka s PE šroubovacím uzávěrem, krabička.

B: Blistry: 10, 12, 24, 30, 36 a 48 potahovaných tablet.
Lahvičky: 100 potahovaných tablet.

FS: Nesteroidní antiflogistikum, antirevmatikum.

CH: Ibuprofen je nesteroidní protizánětlivá látka s výrazným analgetickým a antipyretickým účinkem. V nižších dávkách působí analgeticky, ve vyšších i protizánětlivě. Účinek je dán inhibicí enzymu cyklooxygenázy a následnou inhibicí syntézy prostaglandinů.

FÚ: Po perorálním podání se rychle a dobře vstřebává, vrcholu plazmatické koncentrace při podání nalačno dosahuje již za 45 minut, při podání s jídlem cca za 1-3 hodiny. Ibuprofen se váže na plazmatické proteiny, ale vazba je reverzibilní. Poměrně rychle je metabolizován v játrech a vylučován močí, hlavně ve formě metabolitů, menší část je vylučována žlučí do stolice. Biologický poločas má asi 2 hodiny. Při snížení vylučování může dojít ke kumulaci léku v organismu. Ibuprofen prochází placentární bariérou, je vylučován do mateřského mléka v množství menším než 1 mikrogram/ml.

I: Léčba zánětlivých a degenerativních kloubních chorob, mimokloubního revmatismu a chorob páteře; používá se při revmatoidní artritidě, včetně juvenilní revmatoidní artritidy, osteoartróze, ankylozující spondylitidě, psoriatické artritidě, dnavé artritidě, chondrokalcinóze (pseudodna), při distorzi kloubů a zhmoždění pohybového aparátu. Jako analgetikum-antipyretikum při horečnatých stavech a nemocech z nachlazení, při migréně vaskulární etiologie, bolestech po operaci, bolestech zubů a bolestivé menstruaci.

KI: Přecitlivělost na složky přípravku, přecitlivělost na ASA nebo jiná NSA projevující se jako astma, urtikarie, rinitida nebo jiné alergické reakce; aktivní nebo anamnesticky rekurentní peptický vřed/krvácení (2 nebo více epizod prokázané ulcerace nebo krvácení); gastrointestinální krvácení nebo perforace ve vztahu k předchozí léčbě NSA v anamnéze; závažné srdeční selhání (NYHA IV); poruchy hemokoagulace a krvetvorby; 3. trimestr těhotenství.

SU: Nedoporučuje se současné užívání s dalšími NSA.
Opatrnosti je třeba při renální a hepatální insuficienci, u astmatiků, při systémovém lupus erythematodes a jiných onemocněních pojivové tkáně (riziko aseptické meningitidy). Stejně jako při podávání ostatních NSA je opatrnost nutná: při podávání pacientům s anamnézou gastrointestinálního onemocnění; u starších pacientů a u pacientů, kteří současně užívají další látky, které zvyšují riziko vředové choroby nebo krvácení; při podávání pacientům s anamnézou hypertenze/srdečního selhání.
U pacientů s omezením funkce srdce a ledvin, léčených diuretiky, či při dehydrataci jakékoliv etiologie se doporučuje kontrola renálních funkcí. Pacienti s nekontrolovanou hypertenzí, kongestivním srdečním selháním (NYHA II-III), prokázanou ICHS, onemocněním periferních tepen a/nebo cerebrovaskulárním onemocněním smí být léčeni pouze po důkladném zvážení a je třeba se vyhnout podávání vysokých dávek (2400 mg/den). Stejně tak musí být zváženo zahájení dlouhodobé léčby, zejména vysokými dávkami, u pacientů s rizikovými kardiovaskulárními faktory (např. hypertenze, hyperlipidemie, diabetes mellitus, kouření).
NSA má být vysazeno při prvním objevení vyrážky, mukózních lézí a/nebo jiných známek přecitlivělosti.

NÚ: Nejčastěji se vyskytují gastrointestinální obtíže: nauzea, zvracení, bolesti v epigastriu, dyspepsie, pálení žáhy, průjem, zácpa, flatulence apod.; dále gastritida, ezofagitida, meléna, hemateméza, žaludeční nebo duodenální vřed, perforace GIT, krvácení z GIT, vytvoření střevních striktur, ulcerózní stomatitida, exacerbace Crohnovy choroby nebo ulcerózní kolitidy, poruchy jaterních funkcí, hepatitida, pankreatitida.
Vlivem na CNS se mohou objevit závratě, bolesti hlavy, poruchy vizu (včetně poruchy percepce barev, toxické amblyopie), tinnitus, dále insomnie, neklid, únava, deprese, emoční labilita. Hypersenzitivní reakce (kožní vyrážky, bronchospazmus, astma, anafylaxe), velmi vzácně těžké kožní reakce (např. Stevens-Johnsonův syndrom, TEN), DRESS syndrom. Velmi vzácně poruchy krvetvorby (např. leukopenie, agranulocytóza, anémie, trombocytopenie, pancytopenie); z kardiovaskulárních poruch edémy, retence sodíku a tekutin, palpitace, hypertenze, srdeční selhání; poruchy ledvinných funkcí až akutní renální insuficience; aseptická meningitida, exacerbace zánětů souvisejících s infekcí. Používání ibuprofenu, zejména ve vysokých dávkách (2400 mg/den) a dlouhodobě, může být spojeno s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod.

IT: Zvýšené opatrnosti je třeba: při současném podávání s jinými NSA nebo s kortikosteroidy kvůli zvýšenému riziku vzniku nepříznivých účinků na gastrointestinální trakt, včetně krvácení do GIT; s antikoagulancii, antiagregancii nebo SSRI pro zvýšené riziko krvácení; s antihypertenzivy a diuretiky pro možnost snížení jejich účinku; s kalium šetřícími diuretiky pro možnost vzniku hyperkalemie; s lithiem, fenytoinem, methotrexátem, aminoglykosidy nebo srdečními glykosidy pro možnost zvýšení jejich plazmatických hladin; s takrolimem a s cyklosporinem vzhledem ke zvýšenému riziku nefrotoxicity; s deriváty sulfonylmočoviny pro možnou potenciaci jejich účinku (hypoglykemie); s antiuratiky (probenecid, sulfinpyrazon) pro možné snížení jejich účinku; s chinolonovými chemoterapeutiky pro zvýšení rizika vzniku křečí; se zidovudinem kvůli zvýšení rizika hematologické toxicity. Současné podávání silných inhibitorů CYP2C9 může zvýšit citlivost k ibuprofenu. Pravidelné a dlouhodobé užívání ibuprofenu může snížit kardioprotektivní účinek nízké dávky ASA.

TL: Přípravek by neměl být podáván v průběhu těhotenství, ve 3. trimestru je kontraindikován; kojení není nutné přerušit v případě krátkodobého užívání za dodržení doporučené dávky.

D: Kloubní onemocnění: dávkování v rozsahu 1,2-2,4 g/den, rozděleně podle závažnosti onemocnění a reakce pacienta na léčbu. Dávka 2,4 g/den nemá být překročena. U zánětlivých forem se podávají dávky vyšší; revmatoidní artritida vyžaduje vyšší dávkování než osteoartróza.
Dysmenorea: 400 mg opakovaně po 4-6 hodinách.
Analgetikum-antipyretikum: 400 mg 3krát denně.
Přípravek není určen dětem do 12 let.

ZP: Při podání nalačno nastupuje účinek rychleji. Při gastrointestinálních obtížích se doporučuje zapíjet přípravek mlékem nebo podávat s jídlem. Tablety nekousat, nedrtit.

PŘ: Ibuprofen v dávce nad 400 mg/kg t.hm. může způsobit závažnou intoxikaci: poruchy CNS - bolesti hlavy, závratě, nystagmus, křeče, které se mohou vystupňovat až k bezvědomí. Dále se mohou objevit bolesti břicha, nevolnost, zvracení. V závažných případech může dojít k hypotenzi, acidóze, zástavě dechu a cyanóze.
Terapie akutního předávkování: výplach žaludku s podáním aktivního uhlí a projímadla, vyvolání dávicího reflexu. Terapie je podpůrná a symptomatická - kontrola a úprava bilance tekutin a elektrolytů, udržování funkcí respiračních a kardiovaskulárních, při křečích možno podat diazepam, při hypotenzi plazmaexpandery, případně dopamin či norepinefrin. Forsírovaná diuréza a hemodialýza se prokázaly neúčinnými, o hemoperfuzi nejsou údaje.

PE: 36

ZS: Blistr: při teplotě do 25 st. C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Lahvička: při teplotě do 25 st. C, v dobře uzavřené lahvičce, lahvičku uchovávat v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

AU: Trojáčková Alena, PharmDr., Ph.D.

DA: 2021/06/08

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
OLYNTH HA 0.1% NOSNI SPREJ SOL. 1X10MG/10ML OLYNTH HA 0.1% NOSNI SPREJ SOL. 1X10MG /10ML Kód: 3773992
Dostupnost: Skladem 9 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
130,50 Kč
Detail
GS EXTRA STRONG VIT.D3 2000 IU CPS.90 DAREK 2022 GS EXTRA STRONG VIT. D3 2000 IU CPS.90 DAREK 2022 Kód: 4786365
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
211,50 Kč
Detail
GS VAPN.HORC.ZIN.PREM.TBL.100+30 DAREK 2022 CR/SK GS VAPN. HORC. ZIN. PREM. TBL.100+30 DAREK 2022 CR /SK Kód: 4798394
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
229,50 Kč
Detail
OTRIVIN 1PM 1MG/ML NAS.SPR.SOL.1X10ML+DAV. OTRIVIN 1PM 1MG /ML NAS. SPR. SOL.1X10ML+DAV. Kód: 3373967
Dostupnost: Skladem 10+ ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
130,50 Kč
Detail
PARALEN GRIP ECHIN+SIP.500/10MG POR.GRA.SOL.SCC.12 PARALEN GRIP ECHIN+SIP.500 /10MG POR. GRA. SOL. SCC.12 Kód: 4608320
Dostupnost: Skladem 3 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
216,00 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.