Domů / Péče o zdraví / Kašel
Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný.
Připojení k Facebooku
Přihlásit se
Odběr novinek
Facebook Facepile
KALENDÁŘ AKCÍ

kamenná lékárna Na Pekařské, Pekařská 5, Brno

SRPEN  2019


 6.8. 7,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHYLA ROCHE-POSAY sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
13.8. 7,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHYLA ROCHE-POSAY sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
14.8. 10,00-17,00 hod - dermoporadenství AVENEDUCRAYA-DERMAKLORANE  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
20.8. 7,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHYLA ROCHE-POSAY sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
27.8. 7,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHYLA ROCHE-POSAY sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
28.8. 10,00-17,00 hod - dermoporadenství AVENEDUCRAYA-DERMAKLORANE  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
 

HELIXIR SIRUP POR.SIR.1X100ML

HELIXIR SIRUP POR. SIR.1X100ML

Kód: 4030855338719 Produktové číslo: 4030855338719 SUKL: 0023978 ATC skupina: R05CA12 Popis: Léčiva proti nachlazení a kašli Kód SÚKL 0023978
Dostupnost: Skladem 2 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
126,00 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 99,00 Kč , plus doprava
 
Porovnat

Žádné hodnocení.

HELIXIR SIRUP POR. SIR.1X100ML

PŘÍBALOVÁ INFORMACE HELIXIR SIRUP Hederae helicis folii extractum siccum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je HELIXIR SIRUP a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete HELIXIR SIRUP užívat 3. Jak se HELIXIR SIRUP užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak HELIXIR SIRUP uchovávat 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE HELIXIR SIRUP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Přípravek HELIXIR SIRUP je rostlinný léčivý přípravek, užívaný jako expektorans (lék usnadňující vykašlávání) v případě produktivního kašle u dospělých, dospívajících a dětí starších 2 let. Léčivou látkou je suchý extrakt z břečťanového listu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HELIXIR SIRUP UŽÍVAT Neužívejte HELIXIR SIRUP: - jestliže jste alergický(á) na suchý extrakt z břečťanového listu, na rostliny z čeledi Araliaceae (Aralkovité) nebo na kteroukoliv další složku přípravku HELIXIR SIRUP (uvedenou v bodě 6). - u dětí mladších 2 let kvůli možnému riziku zhoršení příznaků onemocnění dýchacích cest. Upozornění a opatření Před užitím přípravku HELIXIR SIRUP se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud se objeví dušnost, horečka, krvavý či hnisavý hlen, je třeba okamžitě vyhledat pomoc lékaře či lékárníka. Pokud trpíte zánětlivým onemocněním žaludku (gastritida) či máte žaludeční vředy, poraďte se před zahájením léčby přípravkem HELIXIR SIRUP s Vaším lékařem.  Pokud užíváte léky k tlumení suchého dráždivého kašle (antitusika), jako je kodein nebo dextromethorfan, poraďte se před zahájením léčby přípravkem HELIXIR SIRUP s lékařem či lékárníkem. Děti Trvalý nebo opakující se kašel u dětí ve věku 2-4 let si před užitím tohoto léčivého přípravku vyžaduje lékařskou diagnózu. Další léčivé přípravky a přípravek HELIXIR SIRUP Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. Není známo žádné vzájemné působení přípravku HELIXIR SIRUP a jiných léčivých přípravků. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Vzhledem k nedostatku údajů o jeho bezpečnosti se přípravek HELIXIR SIRUP nedoporučuje užívat během těhotenství a v období kojení. Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu suchého extraktu břečťanového listu na plodnost. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Nebyly provedeny žádné studie o účincích tohoto léčivého přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Přípravek HELIXIR SIRUP obsahuje fruktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Dětem by se tento přípravek měl podávat až po zjištění, že dítě netrpí dosud nepoznanou nesnášenlivostí fruktózy.

3. JAK SE HELIXIR SIRUP UŽÍVÁ Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je: Dětem od 2 do 5 let se podává 1 ml sirupu 2x až 3 x denně. Dětem od 6 do 11 let se podává 1-2 ml sirupu 2x až 3 x denně. Dospělí, dospívající od 12 let a starší pacienti užívají 2 ml sirupu 3 x denně. Jak a kdy máte užívat přípravek HELIXIR SIRUP? Sirup se užívá nezředěný anebo zředěný malým množstvím vody. K odměření příslušného množství sirupu použijte, prosím, přiložený dávkovací aplikátor. Jak dlouho máte přípravek HELIXIR SIRUP užívat? Doba léčby se řídí podle druhu a závažnosti potíží (kašle). Bez konzultace s lékařem neužívejte přípravek déle než týden. Pokud se do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Při déle trvajících obtížích anebo objeví-li se dušnost, horečka anebo vykašlávání krvavého či hnisavého hlenu, vyhledejte, prosím, neprodleně lékaře. Jestliže máte pocit, že účinek HELIXIR SIRUP je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Jestliže jste užil(a) více přípravku HELIXIR SIRUP, než jste měl(a): 3/4 Užijete-li omylem o jednu nebo dvě jednotlivé dávky více než je předepsáno, obvykle to nemívá nepříznivé následky. Po užití podstatně vyšších než předepsaných množstvích přípravku by se mohly vyvinout tyto příznaky: nevolnost, zvracení, průjem, neklid. V takovém případě, anebo jestliže přípravek omylem požilo dítě, vyhledejte, prosím, lékaře. Jestliže jste zapomněl(a) užít HELIXIR SIRUP: Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v obvyklém dávkování v obvyklých časech. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky: pocit na zvracení, zvracení, průjem, kopřivka, vyrážka, dušnost. Frekvence výskytu není známa (z dostupných údajů nelze určit). Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK HELIXIR SIRUP UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Doba použitelnosti po prvním otevření je 12 měsíců. Po otevření se může objevit zákal nebo usazenina, ale tyto změny nijak neovlivní účinnost přípravku. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE Co HELIXIR SIRUP obsahuje Léčivou látkou je Hederae helicis folii extractum siccum (6-7:1) (suchý extrakt z břečťanového listu) extrahováno ethanolem 40% m/m - 0,900 g ve 100 ml roztoku. Pomocnými látkami jsou: maltodextrin, propylenglykol, povidon, fruktóza, třešňové aroma, natrium-benzoát, kaliumsorbát, monohydrát kyseliny citronové, čištěná voda. Jak HELIXIR SIRUP vypadá a co obsahuje toto balení 4/4 Žlutohnědá neprůhledná tekutina slabého aromatického pachu. Lahvička z hnědého skla III. hydrolytické třídy, PE vložka pro použití dávkovacího aplikátoru, PE pojistný šroubovací uzávěr, PP/LDPE nebo PE/PS dávkovací pístový aplikátor, krabička. Velikosti balení: 30 ml, 100 ml nebo 200 ml sirupu Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci HEXAL AG, Industriestr.25, 83607 Holzkirchen, Německo Výrobce Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Alle 1, 391 79 Barleben, Německo

Specifikace
Váha 0.2 kg
Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
HLIVA USTRICNA S RAKYT.OL.CPS.50+10 AKCE 1+1ZDARMA HLIVA USTRICNA S RAKYT. OL. CPS.50+10 AKCE 1+1ZDARMA Kód: 3015717
Dostupnost: Skladem 5 ks
Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
320,00 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.