Domů / Péče o zdraví / Duševní zdraví / Spánek, zklidnění
Odběr novinek
Facebook Facepile
KNEIPP KOZLIK TABLETTEN BALDRIAN 90TBL

KNEIPP KOZLIK TABLETTEN BALDRIAN 90TBL

Kód: 3347250 Produktové číslo: 4008233027883 SUKL: 0079582 ATC skupina: N05CM09 Popis: Psycholeptika Kód SÚKL 0079582
Dostupnost: Skladem 1 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
315,00 Kč , plus doprava
 

Žádné hodnocení.
KNEIPP KOZLIK TABLETTEN BALDRIAN 90TBL

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité

údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Kozlík Kneipp musíte

používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se Vaše potíže zhorší nebo nezlepší do 2 týdnů, musíte se poradit s lékařem.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,

prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Kozlík Kneipp a k čemu se používá?

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kozlík Kneipp používat?

3. Jak se Kozlík Kneipp užívá?

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Kozlík Kneipp uchovávat?

6. Další informace

Kozlík Kneipp

Valerianae radix pulverata 500 mg

potahované tablety

1. Co je Kozlík Kneipp a k čemu se používá?

Kozlík Kneipp je tradičním rostlinným léčivým přípravkem k uklidnění obsahující práškovaný

kořen kozlíku lékařského.

Kozlík Kneipp se tradičně používá:

- ke zmírnění lehkých příznaků psychického stresu

- k podpoře spánku.

Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství od 12 let.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti

z dlouhodobého použití.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kozlík Kneipp používat?

Neužívejte Kozlík Kneipp,

- jestliže jste alergický/á (přecitlivý/á) na kořen kozlíku lékařského nebo na kteroukoli další

složku přípravku Kozlík Kneipp.

Zvláštní opatrnosti při použítí Kozlíku Kneipp je zapotřebí:

Používání Kozlíku Kneipp u dětí do 12 let se vzhledem k nedostatku údajů nedoporučuje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Užívání přípravku Kozlík Kneipp v kombinaci s jinými syntetickými uklidňujícími přípravky

(sedativy) se nedoporučuje, jelikož nelze vyloučit interakce s těmito léčivými přípravky.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste

užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Nepoužívejte Kozlík Kneipp během těhotenství a kojení, protože nejsou k dispozici

dostatečné údaje o jeho bezpečném užití v tomto období.

Před užíváním jakýchkoli léčivých přípravků se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluhování strojů

Přípravek může způsobit ospalost. Pokud je Vaše pozornost přípravkem ovlivněna, nesmíte

po dobu 2 hodin od užití přípravku Kozlík Kneipp řídit vozidlo a obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Kozlík Kneipp užívá?

Vždy užívejte Kozlík Kneipp přesně podle údajů v této příbalové informaci. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Způsob podání:

K perorálnímu podání.

Dospělí a mladiství od 12 let:

Ke zmírnění lehkých příznaků psychického stresu

užívají se 1-2 potahované tablety až 3krát denně.

K podpoře spánku

užívají se 1-2 potahované tablety h až 1 hodinu před ulehnutím ke spánku.

Neužívejte více než 8 potahovaných tablet denně.

Potahované tablety polykejte nerozžvýkané, s dostatečným množstvím tekutiny (nejlépe se

sklenkou pitné vody). Nepolykejte potahované tablety vleže.

Délka užívání

K dosažení žádoucího účinku se doporučuje přípravek užívat pravidelně po dobu 2-4 týdnů.

Pokud se do 2 týdnů od zahájení léčby příznaky nezlepší nebo se zhoršují, poraďte se

s lékařem.

Délka užívání tohoto léčivého přípravku není zásadně omezena.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Kozlík Kneipp, než jste měl(a)

V případě, že jste jednorázově užil(a) o 2-3 jednotlivé dávky léčivého přípravku více, než jste

měl(a), zpravidla to nemá žádné nepříznivé následky. V takovém případě pokračujte

s užíváním tak, jak je uvedeno v bodě 3.

Stránka 3 z 4

V případě, že jste užil(a) výrazně vyšší dávky, může dojít ke zvýšenému výskytu

nežádoucích účinků. Informujte prosím svého lékaře. Ten může případně rozhodnout o

dalších nutných opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Kozlík Kneipp

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v užívání

přípravku dle původního dávkovacího schématu (viz bod 3).

Máte-li další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Kozlík Kneipp nežádoucí účinky, které se

však nemusí vyskytnout u každého.

Po užívání přípravků z kořené kozlíku lékařského se mohou vyskytovat zažívací potíže

(např. nevolnost, křeče v břiše). Četnost výskytu není známa.

Pokud se některý z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou v této příbalové informaci uvedeny, informujte

prosím svého lékaře nebo lékárníka.

5. Jak Kozlík Kneipp uchovávat?

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí !

Datum uplynutí doby použitelnosti je uvedeno na krabičce i na blistru. Po uplynutí tohoto

data přípravek už nepoužívejte. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného

měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

6. Další informace

Co přípravek Kozlík Kneipp obsahuje

Léčivou látkou je:

1 potahovaná tableta Kozlík Kneipp obsahuje:

Valerianae radix pulverata 500 mg

Pomocnými látkami jsou:

magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon, šelak, mastek, arabská

klovatina usušená rozprášením, částečné vyšší nasycené acylglyceroly.

Jak Kozlík Kneipp vypadá a co obsahuje toto balení

Velikost balení

Kozlík Kneipp je dostupný v baleních s 90 potahovanými tabletami.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Kneipp-Werke

Kneipp-Mittel-Zentrale GmbH & Co. KG

Winterhäuser Str. 85

D-97084 Würzburg

Německo

Výrobce:

Kneipp-Werke

Kneipp-Mittel-Zentrale GmbH & Co. KG

Johannes Gutenberg Straße 8

D-97199 Ochsenfurt

Německo

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
CANNADERM CAPILLUS SAMPON SEBOREA 150ML CANNADERM CAPILLUS SAMPON SEBOREA 150ML Kód: 8594054232644
Dostupnost: Skladem 1 ks
346,50 Kč
Detail
NUTRIDRINK JUICE STYLE PR.JABLEC. POR.SOL.4X200ML NUTRIDRINK JUICE STYLE PR. JABLEC. POR. SOL.4X200ML Kód: 4533106
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
207,00 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.