Domů / Péče o zdraví / Bolest, zvýšená teplota
Odběr novinek
Facebook Facepile
NUROFEN PRO DĚTI ACTIVE POR.TBL.DIS.12X100MG - 1
NUROFEN PRO DĚTI ACTIVE POR.TBL.DIS.12X100MG - 2
NUROFEN PRO DĚTI ACTIVE POR.TBL.DIS.12X100MG - 1/2NUROFEN PRO DĚTI ACTIVE POR.TBL.DIS.12X100MG - 2/2

NUROFEN PRO DĚTI ACTIVE POR. TBL. DIS.12X100MG

Kód: 3739449 Produktové číslo: 5000158100817 SUKL: 0107702 ATC skupina: M01AE01 Popis: Protizánětlivá a protirevmatická léčiva Kód SÚKL 0107702
Dostupnost: Skladem 4 ks
142,20 Kč , plus doprava
 

Žádné hodnocení.
NUROFEN PRO DĚTI ACTIVE POR. TBL. DIS.12X100MG


NUROFEN PRO DĚTI ACTIVE
(Ibuprofenum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité
údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Nurofen pro děi Active
musíte podávat pečlivě podle návodu, aby Vášemu dítěti co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst
znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se příznaky vašeho dítěte zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit
s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
-
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Nurofen pro děti Active a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen pro děti Active užívat
3. Jak se Nurofen pro děti Active užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Nurofen pro děti Active uchovávat
6. Další informace

1. CO JE NUROFEN PRO DĚTI ACTIVE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Nurofen pro děti Active patří mezi léky označené jako analgetika, antipyretika,
nesteroidní antirevmatika (k tlumení zánětu, bolesti a horečky). Obsahuje léčivou látku
ibuprofen, která tiší bolest, má protizánětlivé účinky a snižuje horečku. Ibuprofen brání
tvorbě některých látek (prostaglandinů), které se v organismu podílejí na vzniku bolesti
zvýšené teploty a zánětu.

2/7
Nurofen pro děti Active se užívá
- k tlumení mírných a středně silných bolestivých stavů jako jsou bolesti hlavy, bolesti
zubů, bolestí zad a pooperačních bolestí. Dále se tento přípravek užívá u bolestí a
horečky spojené s nachlazením a chřipkou, bolestí při zánětech středního ucha, bolestí
v krku, svalových bolestí a bolestech při úrazu měkkých tkání.
- při horečce.

Přípravek je určen pro děti od 6 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NUROFEN
PRO DĚTI ACTIVE UŽÍVAT
Nepodávajte přípravek Nurofen pro děti Active dítěti
- jestliže je alergické (přecitlivělé) na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku
přípravku Nurofen pro děti Active;
- jestliže někdy mělo nebo má žaludeční vřed, perforaci nebo krvácení do žaludku nebo
dvanáctníku;
- jestliže je přecitlivělé (alergické) na kyselinu acetylsalicylovou nebo některé jiné léky
proti bolesti, což se může projevit jako průduškové astma, rýma nebo kopřivka;
- jestliže vaše dítě trpí vážným onemocněním jater, ledvin nebo srdce;
Přípravek nesmí užívat ženy ve třetím trimestru těhotenství.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nurofen pro děti Active je zapotřebí:
Před podáním přípravku dítěti se poraďte s lékařem pokud dítě:
- trpí poruchou imunitního systému (systémové lupus erytematodes, smíšená
kolagenóza)
- trpí onemocněním trávicího traktu nebo chronickým zánětlivým onemocnění střev
(ulcerózní kolitida, Crohnova choroba)
- trpí srdečním onemocněním (vysoký krevní tlak, srdeční nedostatečnost)
- trpí onemocněním jater
- trpí onemocněním ledvin
- trpí alergií, např. kožní reakce na jiné léky, astma, senná rýma, dlouhodobý otok
sliznic nebo dlouhodobé onemocnění dýchací soustavy. V těchto případech je vyšší
pravděpodobnost reakcí z přecitlivělosti.
Pokud se Vašeho dítěte týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se vždy o užívání
přípravku s lékařem.
Přípravek nepodávejte dětem mladším 6 let.
3/7

Přípravek podávejte po co nejkratší dobu a v co nejnižší účinné dávce, která je potřebná k
potlačení příznaků onemocnění.
U starších pacientů se mohou častěji vyskytovat nežádoucí účinky a jejich následky
mohou být závažnější.

Objeví-li se bolesti břicha, černě zbarvená stolice, zvracení, průjem nebo jiné poruchy
trávicího traktu, dále vyrážka nebo jakékoliv projevy přecitlivělosti, přestaňte lék užívat a
vyhledejte lékaře.
Opatrnosti je třeba u pacientů s vysokým krevním tlakem a/nebo srdečním selháním,
protože léčba přípravkem Nurofen pro děti Active může způsobit zadržování tekutin a
otoky.

Léky jako je Nurofen pro děti Active mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo
mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné při užívání vysokých dávek a
dlouhé době léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby 3 dnů.
Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte
rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký
cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem nebo
lékárníkem.

Během dlouhodobého užívání vysokých dávek analgetik se mohou vyskytnout bolesti
hlavy, které nesmí být léčeny vyššími dávkami přípravku.
Všeobecně může vést opakované užívání analgetik, zvláště kombinace různých typů
analgetik, k trvalým poruchám ledvin s rizikem ledvinného selhání (analgetická
nefropatie).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka před tím, než dáte přípravek Nurofen pro
děti Active Vašemu dítěti o tom, jestli Vaše dítě užívá nebo v nedávné době užívalo
jakýkoliv lék i bez lékařského předpisu.

Při současném užívání přípravku Nurofen pro děti Active a některých jiných léků může
docházet k vzájemnému ovlivnění jejich účinku. Mezi takové léky patří
- kyselina acetylosalicylová, jiné léky ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv a
kortikoidy zvyšují riziko nežádoucích účinků v oblasti zažívacího traktu včetně
krvácení a vzniku žaludečního vředu
- lithium (na léčbu některých duševních onemocnění), inhibitory zpětného selektivního
vychytávání serotoninu (SSRI), tj. léky užívané k léčbě depresí
4/7
- metotrexát (léčba nádorových onemocnění) může dojít ke zvýšení nežádoucích
účinků
- léky snižující srážlivost krve zvyšují riziko krvácení (např. warfarin)
- ibuprofen může snižovat účinek léků na vysoký krevní tlak a léků močopudných
- zidovudin může dojít k prodloužení krvácení

Čeho byste se měli vyvarovat, užíváte-li tento přípravek?
Některé léky, které se řadí mezi takzvaná antikoagulancia (působí proti srážení krve) (například
kyselina acetylosalicylová, warfarin, tiklopidin), některé léky k léčbě vysokého krevnímu tlaku
(ACE inhibitory, například kaptopril, léky blokující beta receptory, antagonisté angiotensinu II) a
dokonce i některé další léky mohou mít vliv na léčbu ibuprofenem, anebo jejich účinek může být
naopak ibuprofenem ovlivněn. Poraďte se svým lékařem předtím, než začnete ibuprofen společně
s jinými léky užívat.

Užívání přípravku Nurofen pro děti Active s jídlem a pitím
Tablety se mohou užívat nezávisle na době jídla. Nemusí se zapíjet. Objeví-li se trávicí
obtíže, doporučuje se užívat během jídla.

Těhotenství a kojení
Přípravek je určen pro děti.
Pokud by přípravek měla užívat těhotná žena nesmí ho užít v posledních 3 měsících
těhotenství. V prvních šesti měsících těhotenství nebo při kojení lze užít přípravek jen na
výslovné doporučení lékaře.
Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o možnosti užívání přípravku rovněž poradit
s lékařem. Přípravek patří do skupiny léků ( nesteroidních antirevmatik), které mohou
poškodit plodnost u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.

Důležité informace o některých složkách přípravku Nurofen pro děti Active
Každá tableta obsahuje aspartam odpovídající 7 mg fenylalaninu. Přípravek není proto
vhodný pro pacienty trpící fenylketonurií nebo nesnášenlivostí fenylalaninu.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NUROFEN PRO DĚTI ACTIVE UŽÍVÁ
Vždy podávejte Nurofen pro děti Active přesně podle pokynů uvedených v této příbalové
informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Nurofen pro děti Active je určen pouze ke krátkodobému užití.

5/7
Pokud lékař nepředepsal jinak, je doporučeno následující dávkovací schéma:

Věk Jednotlivá dávka Celková denní dávka

Děti 6-9 let
(přibližně 20-28 kg tělesné
hmotnosti)
Až 2 tablety (odpovídá 200
mg ibuprofenu)
Až 6 tablet (odpovídá 600
mg ibuprofenu)

Děti 10-12 let
(přibližně 29-40 kg tělesné
hmotnosti)
Až 3 tablety(odpovídá 300
mg ibuprofenu)
Až 9 tablet (odpovídá 900
mg ibuprofenu)

Odstup mezi jednotlivými dávkami je 6-8 hodin.

Nechte tabletu rozpustit na jazyku a pak polkněte. Není nutné ji zapíjet tekutinou.
U pacientů se zvýšenou žaludeční citlivostí je doporučeno užívat Nurofen pro děti Active
při jídle.

Konzultujte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže se Vám zdá, že jsou účinky
přípravku Nurofen pro děti Active příliš silné nebo příliš slabé.

Bez porady s lékařem nepodávejte přípravek dítěti déle než 3 dny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Nurofen pro děti Active, než jste měl(a):
Jestliže máte podezření na předávkování přípravkem Nurofen pro děti Active nebo jde o
náhodné požití přípravku dítětem, informujte okamžitě lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého
lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Nurofen pro děti Active nežádoucí účinky, které
se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je při krátkodobém užívání obvykle dobře snášen, přesto se během léčby
mohou objevit zažívací obtíže, jako nevolnost, zvracení, bolesti v nadbřišku, poruchy
6/7
trávení, průjem, zácpa, dále alergické reakce (kopřivka, svědění), vzácně se mohou
objevit závratě, neostré vidění, bolest hlavy, nadýmání.
Jestliže se u Vás objeví některé z uvedených nežádoucích účinků nebo jakýkoli jiný
nežádoucí účinek, přestaňte přípravek užívat a informujte o tom svého lékaře nebo
lékárníka.
Pokud se objeví závažnější příznaky jako ledvinové obtíže, náhlý otok v obličeji, pocit
tísně na hrudníku nebo dechová nedostatečnost, silné bolesti v nadbřišku či černě
zbarvená stolice, přerušte užívání přípravku a vyhledejte neprodleně lékaře.

Léky jako je Nurofen pro děti Active mohou způsobit mírné zvýšení rizika srdečních
nebo mozkových cévních příhod.

5. JAK NUROFEN PRO DĚTI ACTIVE UCHOVÁVAT
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obale.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co Nurofen pro děti Active obsahuje
Léčivou látkou je ibuprofenum 100 mg v jedné tabletě k rozpuštění v ústech.
Pomocné látky jsou ethylcelulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelóza 2910/6,
mannitol, aspartam, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, jahodové aroma.

Jak Nurofen pro děti Active vypadá a co obsahuje toto balení
Nurofen pro děti Active jsou bílé až téměř bílé kulaté tablety, z obou stran s prohlubní a
s jahodovým aroma.
Velikosti balení: 4, 6, 10, 12, 18, 20, 24, 30 tablet k rozpuštění v ústech.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
FUNGICIDIN LECIVA UNG 1X10GM FUNGICIDIN LECIVA UNG 1X10GM Kód: 8594739023321
Dostupnost: Skladem 6 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
112,50 Kč
Detail
Jitrocelový extrakt 310g Galmed Jitrocelový extrakt 310g Galmed Kód: 8594058230622
Dostupnost: Skladem 3 ks
Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
63,90 Kč
Detail
SYNCARE GEL ANTI-AKNÉ 75ML SYNCARE GEL ANTI-AKNÉ 75ML Kód: 8594063141241
Dostupnost: Skladem 2 ks
238,50 Kč
Detail
PARALEN 125MG TBL.NOB.20 PARALEN 125MG TBL. NOB.20 Kód: 3588184
Dostupnost: Skladem 10+ ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
23,40 Kč
Detail
SynCare Denní krém 100% kyselina hyaluronová 50ml SynCare Denní krém 100% kyselina hyaluronová 50ml Kód: 3122307
Dostupnost: Skladem 7 ks
679,50 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.