Domů / Péče o zdraví / Bolest, zvýšená teplota / Bolest, zvýšená teplota u dospělých
Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný.
Připojení k Facebooku
Přihlásit se
Odběr novinek
Facebook Facepile
KALENDÁŘ AKCÍ

kamenná lékárna Na Pekařské, Pekařská 5, Brno

Červenec 2020

 

 1.7.   10,00-17,00 hod - dermoporadenství AVENEDUCRAYA-DERMAKLORANE sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
 7.7.   07,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHY, LA ROCHE - POSAY  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
 7.7.   09,00-17,00 hod - Bezplatná kontrola znamének
 8.7.   10,00-17,00 hod - dermoporadenství AVENEDUCRAYA-DERMAKLORANE  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
 14.7.  07,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHY, LA ROCHE - POSAY  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
 15.7.  10,00-17,00 hod - dermoporadenství AVENEDUCRAYA-DERMAKLORANE  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
 21.7.   07,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHY, LA ROCHE - POSAY  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
 22.7.  10,00-17,00 hod - dermoporadenství AVENEDUCRAYA-DERMAKLORANE  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
 23.7.  10,00-16,00 hod  - EUCERIN  -  dermoporadenství   
 28.7.   07,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHY, LA ROCHE - POSAY  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč

 

 

NUROFEN TBL OBD 24X200MG

NUROFEN TBL OBD 24X200MG

Kód: 5000167013481 Produktové číslo: 5000158104471 SUKL: 0062543 ATC skupina: M01AE01 Popis: Protizánětlivá a protirevmatická léčiva Kód SÚKL 0062543
Produkt již není v prodeji
NUROFEN TBL OBD 24X200MG

Nurofen 200 mg
obalené tablety
ibuprofenum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité
údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Nurofen 200 mg musíte užívat
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů v případě horečky a do 5 dnů
v případě bolesti, musíte se poradit s lékařem. Pokud podáváte Nurofen 200 mg dítěti do
12 let, vyhledejte lékaře vždy již po 3 dnech. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků
vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které
nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Nurofen 200 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen 200 mg užívat
3. Jak se Nurofen 200 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Nurofen 200 mg uchovávat
6. Další informace


1. CO JE NUROFEN 200 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Nurofen 200 mg patří mezi léky označené jako analgetika, antipyretika, nesteroidní antirevmatika
(léky určené k tlumení bolesti, horečky a zánětu).

Obsahuje léčivou látku ibuprofen, která tiší bolest, má protizánětlivé účinky a snižuje zvýšenou
teplotu. Ibuprofen brání tvorbě určitých látek (prostaglandinů), které se v organismu podílejí na
vzniku bolesti, zvýšené teploty a zánětu.

Nurofen 200 mg se užívá při mírných až středně silných bolestech hlavy, zad, menstruačních
bolestech, bolestech zubů, bolestech svalů a kloubů, horečce a bolestech při chřipce a nachlazení.

Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let s hmotností nad 20 kg.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NUROFEN 200 MG UŽÍVAT

Neužívejte Nurofen 200 mg:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku přípravku
Nurofen 200 mg;
2/6
- jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo některé jiné léky
proti bolesti, což se může projevit jako průduškové astma, rýma nebo kopřivka;
- jestliže máte nebo jste v minulosti měl/a vřed žaludku, dvanáctníku nebo se u Vás objevilo
krvácení z trávicího traktu;
- jestliže trpíte vážným onemocněním jater, ledvin nebo srdce;
- jestliže jste v posledním trimestru těhotenství.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nurofen 200 mg je zapotřebí:
- jestliže trpíte poruchou imunitního systému (systémové lupus erytematodes) nebo jiným
onemocněním pojivové tkáně;
- jestliže trpíte chronickým zánětlivým onemocněním střev (ulcerózní kolitida, Crohnova
choroba), Váš stav by se mohl po užití tohoto přípravku zhoršit;
- jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin,
- jestliže máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte
rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký
cholesterol nebo kouříte);
- jestliže máte astma.

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se vždy o užívání přípravku
s lékařem.

Jestliže jste v prvních šesti měsících těhotenství nebo kojíte, užívejte Nurofen 200 mg jen na
výslovné doporučení lékaře.

Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o možnosti užívání přípravku rovněž poradit s lékařem.
Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost
u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.

Přípravek užívejte po co nejkratší dobu a v co nejnižší účinné dávce, která je potřebná k potlačení
příznaků onemocnění.

Jestliže patříte mezi starší pacienty, je možné, že se u Vás projeví více nežádoucích účinků nebo
budou závažnější, než je tomu u mladších osob.

U pacientů s vysokým krevním tlakem a/nebo srdečním selháním, může léčba přípravkem
Nurofen 200 mg způsobit zadržování tekutin a otoky.

Objeví-li se bolesti břicha, černě zbarvená stolice, zvracení, průjem nebo jiné poruchy trávicího
traktu, dále vyrážka nebo jakékoliv projevy přecitlivělosti, přestaňte lék užívat a vyhledejte lékaře.

Léky, jako je Nurofen 200 mg, mohou způsobit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových
cévních příhod. Riziko je více pravděpodobnejší, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá
doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte tento přípravek, jestliže již užíváte jiný lék ze skupiny nesteroidních protizánětlivých
léčiv (včetně inhibitorů COX-2, jako je celekoxib nebo etorikoxib) nebo jakýkoliv jiný lék proti
bolesti včetně léků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou (je-li užívána jako lék proti bolesti).

3/6
Při současném užívání přípravku Nurofen 200 mg a některých jiných léků může docházet
k vzájemnému ovlivnění jejich účinku; mezi takové léky patří:
- nízké dávky léků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou (např. 100 mg jednou denně);
- léky proti vysokému tlaku nebo močopudné léky (diuretika);
- léky snižující srážlivost krve (antikoagulancia, protidestičkové léky);
- kortikosteroidy jako prednisolon nebo dexamethason.

Čeho byste se měli vyvarovat, užíváte-li tento přípravek:
Některé léky, které se řadí mezi takzvaná antikoagulancia (působí proti srážení krve) například
kyselina acetylosalicylová, warfarin, tiklopidin; některé léky k léčbě vysokého krevního tlaku (ACE
inhibitory například kaptopril, léky blokující beta receptory, antagonisté angiotensinu II) a
dokonce i některé další léky mohou mít vliv na léčbu ibuprofenem anebo jejich účinek může být
naopak ibuprofenem ovlivněn. Poraďte se svým lékařem předtím, než začnete ibuprofen společně
s jinými léky užívat.

Užívání přípravku Nurofen 200 mg s jídlem a pitím:
Tablety se mohou užívat nezávisle na době jídla. Objeví-li se trávicí obtíže, doporučuje se užívat
je během jídla.

Během léčby se nedoporučuje pít alkoholické nápoje a kouřit.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

V první a druhé třetině těhotenství a při kojení užívejte přípravek Nurofen 200 mg jen na
výslovné doporučení lékaře. Přípravek nesmí užívat ženy v třetí třetině těhotenství.

Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o možnosti užívání přípravku poradit s lékařem.

Při krátkodobém užívání doporučené dávky léku není třeba přerušit kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
V případě jednorázového anebo krátkodobého užívání přípravku není třeba žádné zvláštní
opatření.

Důležité informace o některých složkách přípravku Nurofen 200 mg:
Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete
Nurofen 200 mg užívat.


3. JAK SE NUROFEN 200 MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte Nurofen 200 mg přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud
si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Nurofen 200 mg je určen pouze ke krátkodobému užití.

Užívejte co nejnižší možné dávky po co nejkratší dobu, která je nutná k potlačení příznaků
onemocnění. Tím snížíte pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

4/6
Dospělí a dospívající od 12 let s tělesnou hmotností 40 kg:
Jako počáteční dávka se užívají 1 až 2 tablety; dále se v případě potřeby užívají 1 až 2 tablety
každých 4 - 6 hodin; nejvýše však 6 tablet denně. Interval mezi jednotlivými dávkami závisí na
příznacích onemocnění.


Děti od 6 do 12 let:
s tělesnou hmotností 30 39 kg: první dávka 1 tableta; dále podle potřeby 1 tableta
každých 6 - 8 hodin; nejvýše 4 tablety denně;
s tělesnou hmotností 20 29 kg: první dávka 1 tableta; dále podle potřeby 1 tableta
každých 6-8 hodin; nejvýše 3 tablety denně.
Interval mezi jednotlivými dávkami závisí na příznacích onemocnění, maximální doporučená denní
dávka nesmí být překročena.

Tablety se polykají celé, zapijí se tekutinou. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže,
užívejte lék během jídla.

Pokud při léčbě přípravkem Nurofen 200 mg neustoupí horečka do 3 dnů a bolest do 5 dnů, je
třeba se o dalším postupu poradit s lékařem. Pokud podáváte Nurofen 200 mg dítěti do 12 let,
vyhledejte lékaře vždy již po 3 dnech léčby.
Pokud příznaky onemocnění ustupují, může dospělý a dospívající pacient (od 12 let) užívat
přípravek bez porady s lékařem až 7 dnů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Nurofen 200 mg, než jste měl(a):
Příznaky předávkování jsou bolesti hlavy, pocity závratě, zmatenost až bezvědomí, bolesti břicha,
nevolnost a zvracení, ospalost, neklid, poruchy vidění. Vzácně může dojít ke snížení krevního
tlaku nebo ke vzniku metabolické acidózy a selhání ledvin.

Při předávkování nebo při náhodném požití léku dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nurofen 200 mg:
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Nurofen 200 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. U starších lidí je pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků mnohem
vyšší.

Výskyt nežádoucích učinků je nejnižší, pokud se užívají co nejmenší dávky po co nejkratší možnou
dobu.

Přípravek je při krátkodobém užívání obvykle dobře snášen, přesto se během léčby mohou objevit
zažívací obtíže jako nevolnost, zvracení, bolesti v nadbřišku, pálení žáhy, průjem, zácpa, bolesti
hlavy, zřídka se mohou objevit závratě, neostré vidění, otoky. Při výskytu těchto nežádoucích
účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přestaňte Nurofen 200 mg užívat a poraďte se se svým
lékařem.

5/6
Jestliže se objeví alergická reakce projevující se jako kopřivka, svědění, náhle vzniklý otok kolem
očí, pocit tísně na hrudi nebo obtíže s dechem, vyrážka nebo změny na sliznicích, dále bolesti
v nadbřišku či černě zbarvená stolice nebo poruchy vidění, přerušte užívání přípravku a okamžitě
vyhledejte lékaře.

Léky, jako je Nurofen 200 mg, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových
cévních příhod.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK NUROFEN 200 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obale.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Nurofen 200 mg obsahuje:
- Léčivou látkou je ibuprofenum 200 mg v jedné obalené tabletě.
- Pomocnými látkami jsou sodná sůl kroskarmelosy, natrium-lauryl-sulfát, dihydrát citronanu
sodného, kyselina stearová, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl karmelosy, mastek,
arabská klovatina usušená rozprášením, sacharosa, oxid titaničitý, makrogol 6000, černý
inkoust (šelak, černý oxid železitý (E 172), propylenglykol).

Jak Nurofen 200 mg vypadá a co obsahuje toto balení:
Nurofen 200 mg jsou bílé hladké lesklé bikonvexní obalené tablety s černým nápisem NUROFEN
na jedné straně.

Velikosti balení:
Přípravek je dostupný v baleních po 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 48 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Slough, Velká Británie

Výrobce:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.
Nottingham, Velká Británie

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
DUCRAY ELUTION ŠAMPON-ROVNOVÁHA VLAS.POKOŽKY 200ML DUCRAY ELUTION ŠAMPON-ROVNOVÁHA VLAS. POKOŽKY 200ML Kód: 3541407
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
251,10 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.