Domů / Péče o zdraví / Bolest v krku
Odběr novinek
Facebook Facepile
KALENDÁŘ AKCÍ

 

 

 

kamenná Lékárna Na Pekařské, Pekařská 5, Brno

Únor 2023
1.2.  10,00 -17,00 hod - dermoporadenství Avene,  Klorane, Ducray, A-derma  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
7.2.  07,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHY, LA ROCHE - POSAY  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,-Kč
8.2.  10,00-17,00 hod - dermoporadenství Avene,  Klorane, Ducray, A-derma  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
14.2.  07,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHY, LA ROCHE - POSAY  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,-Kč
15.2.  10,00-17,00 hod - dermoporadenství Avene,  Klorane, Ducray, A-derma  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
21.2.  07,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHY, LA ROCHE - POSAY  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
22.2.  10,00-17,00 hod - dermoporadenství Avene,  Klorane, Ducray, A-derma  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč
28.2.  07,00-18,00 hod - dermoporadenství VICHY, LA ROCHE - POSAY  sleva 250 Kč při nákupu nad 1000,- Kč


Více číst  : https://www.lekarnanapekarske.cz/ 

 

 

Strepfen spr.Med/Citron 8.75mg orm.spr.sol.1x15ml - 1
Strepfen spr.Med/Citron 8.75mg orm.spr.sol.1x15ml - 2
Strepfen spr.Med/Citron 8.75mg orm.spr.sol.1x15ml - 1/2Strepfen spr.Med/Citron 8.75mg orm.spr.sol.1x15ml - 2/2

Strepfen spr. Med/ Citron 8.75mg orm. spr. sol.1x15ml

Kód: 3963221 Produktové číslo: 5997321782546 SUKL: 0246270 ATC skupina: R02AX01 Popis: Krční léčiva Kód SÚKL 0246270
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
202,50 Kč , plus doprava

Žádné hodnocení.
Strepfen spr. Med/ Citron 8.75mg orm. spr. sol.1x15ml

 

STREPFEN SPREJ MED A CITRON 8,75 mg orální sprej, roztok
Flurbiprofenum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je Strepfen Sprej Med a Citron a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepfen Sprej Med a Citron používat

3.Jak se Strepfen Sprej Med a Citron používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak Strepfen Sprej Med a Citron uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1. CO JE STREPFEN SPREJ MED A CITRON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou je flurbiprofen. Flurbiprofen patří do skupiny léčiv nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID = non-steroidal anti-inflammatory drugs). Tyto léky účinkují tak, že mění způsob, jakým tělo reaguje na bolest, otok a vysokou teplotu.

Strepfen Sprej Med a Citron se používá pro krátkodobé zmírnění příznaků doprovázejících bolest v krku, jako jsou škrábání v krku, bolest, potíže s polykáním a otok, u dospělých od 18 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STREPFEN SPREJ MED A CITRON POUŽÍVAT

Nepoužívejte Strepfen Sprej Med a Citron

 • Jestliže jste alergický(á) na flurbiprofen, jiné NSAID (léky proti bolesti, horečce a zánětu), kyselinu acetylsalicylovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže jste někdy měl(a) alergickou reakci, projevující se např. jako astma, sípání, svědění, rýma, kožní vyrážka, otok, po užití léku typu NSAID nebo kyseliny acetylsalicylové;
 • jestliže máte nebo někdy v minulosti jste měl(a) vředy nebo krvácení do žaludku či vředy ve střevech;
 • jestliže máte nebo někdy v minulosti jste měl(a) závažný zánět v tlustém střevě (kolitidu);
 • jestliže máte nebo někdy v minulosti jste měl(a) problémy se srážením krve nebo krvácením po užití NSAID;
 • jestliže jste v posledním trimestru (7.-9. měsíc) těhotenství;
 • jestliže trpíte závažným selháváním srdce, ledvin nebo jater;
 • jestliže jste dítě nebo dospívající mladší 18 let.

Upozornění a opatření

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem před používáním léku Strepfen Sprej Med a Citron:

 • jestliže užíváte jiný lék proti bolesti, horečce a zánětu typu NSAID nebo kyselinu acetylsalicylovou;
 • jestliže máte angínu (zánět mandlí) nebo si myslíte, že trpíte bakteriální infekcí v krku (protože může být potřebná léčba antibiotiky);
 • jste-li starší osobou (neboť je vyšší pravděpodobnost, že se u Vás objeví nežádoucí účinky);
 • jestliže máte nebo někdy v minulosti jste měl(a) astma nebo trpíte alergiemi;
 • jestliže trpíte onemocněním s kožními projevy nazývaným systémový lupus erythematodes nebo smíšené onemocnění pojivové tkáně;
 • jestliže máte hypertenzi (vysoký krevní tlak);
 • jestliže máte nebo někdy v minulosti jste měl(a) onemocnění střev (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba);
 • jestliže máte nebo někdy v minulosti jste měl(a) problémy se srdcem, ledvinami nebo játry;
 • jestliže jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu (mrtvici);
 • jestliže jste v prvních 6 měsících těhotenství nebo kojíte.

Při používání léku Strepfen Sprej Med a Citron:

 • při prvních známkách jakékoli kožní reakce (vyrážka, olupování kůže, tvorba puchýřů) nebo při jakýchkoli jiných známkách alergické reakce, ihned přestaňte sprej používat a poraďte se s lékařem;
 • jakékoli neobvyklé břišní příznaky (zejména krvácení) nahlašte lékaři;
 • obraťte se na lékaře při zhoršení příznaků, při výskytu nových příznaků nebo pokud se Váš stav nezlepší;
 • léčivé přípravky, jako je Strepfen Sprej Med a Citron, mohou být spojeny s mírným zvýšením rizika srdečního záchvatu (infarktu myokardu) nebo cévní mozkové příhody (mrtvice); jakékoli riziko je pravděpodobnější při vysokých dávkách a dlouhodobé léčbě; nepřekračujte doporučenou dávku nebo dobu trvání léčby (viz bod 3).

Děti a dospívající

Tento léčivý přípravek není určen pro děti a dospívající mladší 18 let.

Další léčivé přípravky a Strepfen Sprej Med a Citron

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně volně prodejných léků.

Zejména svého lékaře nebo lékárníka informujte, pokud užíváte:

 • jiné léky proti bolesti, horečce a zánětu typu NSAID včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy-2, jelikož se může zvýšit riziko krvácení do žaludku nebo do střev;
 • warfarin, kyselinu acetylsalicylovou a jiné léky na ředění krve nebo léky proti srážení krve;
 • ACE inhibitory, antagonisté angiotensinu II (léky na vysoký krevní tlak);
 • diuretika (tablety na odvodnění) včetně draslík šetřících diuretik;
 • SSRI = selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky na léčbu deprese);
 • srdeční glykosidy (léky používané při problémech se srdcem) jako digoxin;
 • cyklosporin (na prevenci odmítnutí orgánu po transplantaci);
 • kortikosteroidy (steroidní hormony používané proti zánětu);
 • lithium (na léčbu poruch nálady);
 • metotrexát (používán při léčbě psoriázy, zánětů kloubů a rakoviny);
 • mifepriston (na ukončení těhotenství) - NSAID se nemají užívat 8-12 dnů po podání mifepristonu, neboť NSAID mohou účinek mifepristonu snížit;
 • perorální antidiabetika (léky na léčbu cukrovky);
 • fenytoin (na léčbu epilepsie);
 • probenecid a sulfinpyrazon (léky na dnu a při zánětech kloubů);
 • chinolonová antibiotika (na léčbu bakteriálních infekcí), jako např. ciprofloxacin, levofloxacin;
 • takrolimus (na potlačení funkce imunitního systému po transplantaci);
 • zidovudin (lék pro léčbu HIV).

Strepfen Sprej Med a Citron s jídlem, pitím a alkoholem

Při léčbě lékem Strepfen Sprej Med a Citron nekonzumujte alkohol, protože to může zvýšit riziko krvácení do žaludku nebo do střev.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Tento lék nepoužívejte, jestliže jste v posledním trimestru (7.-9. měsíc) těhotenství.
 • Jestliže jste v prvních 6 měsících těhotenství nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Flurbiprofen patří do skupiny léčiv, jež mohou narušit plodnost u žen. Možné narušení plodnosti pomine po ukončení používání léku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Strepfen Sprej Med a Citron by neměl ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Závrať a zrakové poruchy jsou však možným nežádoucím účinkem při užívání léků typu NSAID. Pokud těmito nežádoucími účinky trpíte, neměli byste řídit dopravní prostředek ani obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Strepfen Sprej Med a Citron

Strepfen Sprej Med a Citron obsahuje methylparaben (E218) a propylparaben (E216), které mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je v podstatě "bez sodíku".

Tento léčivý přípravek obsahuje alergenní vonné látky 4-methoxybenzylalkohol, citral, citronellol, limonen (d-forma), geraniol a linalol. 4-methoxybenzylalkohol, citral, citronellol, limonen (d-forma), geraniol a linalol mohou vyvolat alergické reakce.

3. JAK SE STREPFEN SPREJ MED A CITRON POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování u dospělých od 18 let:

Jednu dávku (3 vstřiky) aplikujte dozadu do krku podle potřeby každých 3-6 hodin, maximálně však 5 dávek během 24 hodin.
Jedna dávka (3 vstřiky) obsahuje 8,75 mg flurbiprofenu.

Nepoužívejte Strepfen Sprej Med a Citron u dětí a dospívajících mladších 18 let.

Pouze pro orofaryngeální podání (do dutiny ústní a hltanu):

 • Aplikujte pouze dozadu do krku.
 • Při aplikaci spreje nevdechujte.
 • Nepoužívejte více než 5 dávek (15 vstřiků) během 24 hodin.

Strepfen Sprej Med a Citron je určen pouze pro krátkodobé podání:

Pro úlevu od příznaků máte používat co nejmenší počet dávek, jaký budete potřebovat, a to po co nejkratší nutnou dobu. Jestliže se objeví podráždění v dutině ústní, léčbu flurbiprofenem ukončete.

Nepoužívejte Strepfen Sprej Med a Citron déle než 3 dny, pokud Vám lékař neřekne jinak. Pokud se Váš stav nezlepší nebo se zhorší, případně pokud se objeví nové příznaky, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Aktivace pumpičky:

Před prvním použitím (nebo po delším skladování) je třeba aktivovat pumpičku.
Nasměrujte trysku od sebe a stříkněte minimálně 4krát, dokud se neobjeví jemná, konzistentní mlha. Takto je pumpička připravena k použití.
Jestliže lék nepoužíváte delší dobu, nasměrujte trysku od sebe a stříkněte minimálně 1krát, pro vytvoření jemné, konzistentní mlhy. Před podáním se vždy ujistěte, že sprej vytváří jemnou, konzistentní mlhu.

Použití spreje:

Zamiřte trysku dozadu do krku.
Jemným, rychlým pohybem zatlačte pumpičku 3krát. Dejte si pozor, abyste pumpičku po každém vstřiku úplně uvolnil(a) tím, že dáte prst pryč z krytu pumpičky.
Při aplikaci spreje nevdechujte.

Jestliže jste užil(a) více léku Strepfen Sprej Med a Citron, než jste měl(a)

Ihned se poraďte s lékařem nebo lékárníkem, případně jděte přímo do nejbližší nemocnice. Příznaky při předávkování mohou zahrnovat: pocit na zvracení nebo zvracení, bolest břicha nebo vzácněji průjem. Může se objevit také zvonění v uších, bolest hlavy a krvácení v trávicí soustavě.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i Strepfen Sprej Med a Citron nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte používat tento lék a okamžitě kontaktujte lékaře, pokud zaznamenáte:

 • závažné formy kožních reakcí, jako bulózní (puchýřovité) reakce včetně Stevensova-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy (vzácná onemocnění způsobená závažným nežádoucím účinkem léku nebo infekcí, s těžkým postižením kůže a sliznice); frekvence: není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit);
 • příznaky anafylaktického šoku jako jsou otok obličeje, jazyka nebo hrdla způsobující potíže s dýcháním, prudké bušení srdce, náhlý pokles krevního tlaku vedoucí k šoku (mohou se objevit i při prvním použití léku); frekvence: vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů);
 • příznaky přecitlivělosti a kožní reakce, jako jsou zčervenání kůže, otok kůže, olupování kůže, tvorba puchýřů, šupin nebo vředů na kůži či sliznicích; frekvence: méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů);
 • příznaky alergické reakce, jako je astma, náhlé nevysvětlitelné sípání nebo dušnost, svědění, rýma nebo kožní vyrážka; frekvence: méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů).

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud zaznamenáte jakýkoliv z následujících účinků nebo jakýkoli účinek, který zde není uveden:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

 • závrať, bolest hlavy;
 • podráždění v krku;
 • vřídky v ústní dutině, bolest nebo pocit necitlivosti v ústech;
 • bolest v krku;
 • nepříjemný pocit v dutině ústní (pocit tepla nebo pálení či brnění v ústech);
 • pocit na zvracení a průjem;
 • pocit píchání a svědění kůže.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

 • ospalost;
 • puchýře v ústech nebo krku, pocit necitlivosti v krku;
 • nadmutí, bolest břicha, větry, zácpa, poruchy trávení, zvracení;
 • sucho v ústech;
 • pocit pálení v ústech, změna vnímání chuti;
 • horečka, bolest;
 • pocit ospalosti nebo obtížné usínání;
 • zhoršení astmatu, sípání, dušnost;
 • snížená citlivost v krku.

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

 • chudokrevnost (anemie), trombocytopenie (nízký počet krevních destiček, což může vést k tvorbě modřin a krvácení);
 • otok (edém), vysoký krevní tlak, srdeční selhání či srdeční záchvat;
 • hepatitida (zánět jater).

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK STREPFEN SPREJ MED A CITRON UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Chraňte před chladem nebo mrazem.

Nepoužívejte déle než 6 měsíců po prvním otevření.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Strepfen Sprej Med a Citron obsahuje

Léčivou látkou je flurbiprofenum. Jedna dávka (3 vstřiky) obsahuje flurbiprofenum 8,75 mg, což odpovídá flurbiprofenum 16,2 mg/ml.

Dalšími složkami jsou betadex, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citronové, methylparaben (E218), propylparaben (E216), hydroxid sodný, medové aroma (obsahuje přírodní a připravované aromatické látky a propylenglykol (E1520)), citronové aroma (obsahuje přírodní a připravované aromatické látky a propylenglykol (E1520)), trimethylisopropylbutanamid, sodná sůl sacharinu, hydroxypropylbetadex, čištěná voda.

Jak Strepfen Sprej Med a Citron vypadá a co obsahuje toto balení

Orální sprej, roztok je čirý, bezbarvý až světle žlutý roztok s medovým a citronovým aroma.

Strepfen Sprej Med a Citron se skládá z bílé neprůhledné HDPE lahvičky s roztokem a multikomponentní pumpičky s ochranným polypropylenovým krytem.

Jedna lahvička obsahuje 15 ml roztoku, což odpovídá přibližně 83 vstřikům.

 


 

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.