Domů / Homeopatika
Odběr novinek
Facebook Facepile
STODAL SIR.1X200ML II - 1
STODAL SIR.1X200ML II - 2
STODAL SIR.1X200ML II - 1/2STODAL SIR.1X200ML II - 2/2

STODAL SIR.1X200ML II

Kód: 3741254 Produktové číslo: 3352712007615 SUKL: 0237423 ATC skupina: V11 Popis: Fytofarmaka a živočišné produkty (česká atc skupina) Kód SÚKL 0237423
Dostupnost: Skladem 7 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
189,00 Kč , plus doprava
 

Žádné hodnocení.
STODAL SIR.1X200ML II

CO JE PŘÍPRAVEK STODAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

STODAL je tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný na všechny typy kašle.

Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 2 let. Děti od 2 do 4 let mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK STODAL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek STODAL
− jestliže jste alergický(á) na sirup z toluánskeho balzámu, na sirup z vítodu senegy, na matečnou tinkturu rosnatky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
− jestliže máte nebo jste měl(a) zánět žaludku,
− jestliže máte nebo jste měl(a) žaludeční vředy.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku STODAL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud se u Vás objeví horečka, dušnost nebo hlen s příměsí krve či hnisu během užívání přípravku, poraďte se s lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek STODAL
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vzájemné působení s jinými léčivými přípravky není známo.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Protože nejsou k dispozici dostatečné údaje o používání přípravku u těhotných a kojících žen, a protože přípravek obsahuje alkohol, jeho užívání v období těhotenství a kojení se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie na ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Ovlivnění se nepředpokládá.

Přípravek STODAL obsahuje alkohol (součást tinktury), kyselinu benzoovou a sacharózu (součást sirupů).
Tento léčivý přípravek obsahuje 1,74 obj. % alkoholu (ethanolu), tj. do 206 mg alkoholu v jedné dávce (15 ml), což odpovídá 5,22 ml piva nebo 2,18 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky.
Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

Tento léčivý přípravek obsahuje sacharózu. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Přípravek obsahuje 11,25 g sacharózy v jedné dávce (15 ml). Toto je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

Tento léčivý přípravek obsahuje 85 mg kyseliny benzoové ve 100 g sirupu.

2,5 ml sirupu obsahuje 34,5 mg alkoholu, 2,65 mg kyseliny benzoové a 1,875 g sacharózy.
5 ml sirupu obsahuje 69 mg alkoholu, 5,3 mg kyseliny benzoové a 3,75 g sacharózy.
15 ml sirupu obsahují 206 mg alkoholu, 16 mg kyseliny benzoové a 11,25 g sacharózy.

JAK SE PŘÍPRAVEK STODAL UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování přípravku je:
Děti od 2 do 4 let: užívá se 2,5 ml 3-5x denně.
Děti od 2 do 4 let mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.
Děti od 5 do 11 let: užívá se 5 ml 3-5x denně.
Dospělí a dospívající od 12 let: užívá se 15 ml 3-5x denně.

Perorální podání (užívá se ústy).

Pro odměření dávky použijte přiloženou plastovou odměrku. Množství v ml je uvedeno na odměrce.
Po každém použití je třeba odměrku vymýt a usušit.

Přípravek užívejte nejdéle 10 dnů. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít STODAL
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U citlivých osob se mohou objevit zažívací obtíže.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

JAK PŘÍPRAVEK STODAL UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Spotřebujte do 1 roku od prvního otevření lahvičky.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě lahvičky za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek STODAL obsahuje

Léčivými látkami ve 100 g sirupu jsou:
Droserae tinctura 0,95 g
Pulsatilla 6 CH 0,95 g
Rumex crispus 6 CH 0,95 g
Bryonia 3 CH 0,95 g
Ipecacuanha 3 CH 0,95 g
Euspongia officinalis 3 CH 0,95 g
Sticta pulmonaria 3 CH 0,95 g
Kalii stibii tartras 6 CH 0,95 g
Myocardium 6 CH 0,95 g
Dactylopius coccus 3 CH 0,95 g
Balsami tolutani sirupus 19,00 g
Polygalae sirupus. 19,00 g

Pomocnými látkami jsou:
prostý sirup 67 %, karamel, kyselina benzoová, ethanol 96 % V/V.

Jak přípravek STODAL vypadá a co obsahuje toto balení

STODAL je ve formě sirupu. Světle žlutohnědá sirupovitá tekutina, čirá až slabě opalizující, se zápachem po toluánském balzámu.

Je zabalený v krabičce obsahující buď lahvičku z hnědého skla o objemu 200 ml s polyethylenovým
šroubovacím uzávěrem garantujícím neporušenost obalu a polypropylenovou odměrkou kalibrovanou
na 2,5 ml, 5 ml a 15 ml nebo lahvičku z hnědého skla o objemu 200 ml s polyethylenovým
šroubovacím uzávěrem garantujícím neporušenost obalu s pojistkou proti kapání a polypropylenovou
odměrkou kalibrovanou na 2,5 ml, 5 ml a 15 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8,
tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz, http://vpois.boiron.cz.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 31. 10. 2018

Zkratky uvedené na krabičce: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.

Tento lék je volně prodejný, je v současné době dodáván na trh v České republice a je k dostání v lékárnách. Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
SEDALIA SIRUP POR.SIR.1X200ML SEDALIA SIRUP POR. SIR.1X200ML Kód: 3352712002931
Dostupnost: Skladem 3 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
175,50 Kč
Detail
OSCILLOCOCCINUM GRA 30X1G OSCILLOCOCCINUM GRA 30X1G Kód: 2590652
Dostupnost: Skladem 10+ ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
558,00 Kč
Detail
TRAUMEEL HEEL TBL 50 TRAUMEEL HEEL TBL 50 Kód: 9003568000322
Dostupnost: Skladem 5 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
152,10 Kč
Detail
VIBURCOL SUPP.12 HEEL VIBURCOL SUPP.12 HEEL Kód: 9003568000353
Dostupnost: Skladem 6 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
139,50 Kč
Detail
ANGIN-HEEL S HOMEO TBL 50 ANGIN-HEEL S HOMEO TBL 50 Kód: 9003568000032
Dostupnost: Skladem 1 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
170,10 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.