Domů / Homeopatika / Homeopatika - polykomponentní
Odběr novinek
Facebook Facepile

TRAUMEEL HEEL UNG 1X50GM

Kód: 9003568000308 Produktové číslo: 9003568000308 SUKL: 0066908 ATC skupina: V12 Popis: Homeopatika (česká atc skupina) Kód SÚKL 0066908
Kombinovaný přípravek, homeopatická specialita.
Výrobce: Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dostupnost: Skladem 5 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
177,30 Kč , plus doprava
 

Žádné hodnocení.
TRAUMEEL HEEL UNG 1X50GM

Příbalová informace: informace pro pacienta Traumeel, mast Homeopatický léčivý přípravek

1. Co je Traumeel a k čemu se používá

Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění bolesti při lehkých nebo středně závažných poraněních pohybového aparátu. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Traumeel používat

Nepoužívejte Traumeel - Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku/léčivé látky nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření Přípravek by měl být aplikován pouze na zdravou a neporušenou kůži (bez otevřených ran a poranění) a nesmí se dostat do kontaktu s oční spojivkou nebo se sliznicemi. Pouze k vnějšímu použití. Pokud se po aplikaci přípravku objeví kožní vyrážka, je nutné léčbu ukončit a poradit se s lékařem. Jestliže je bolest kloubů doprovázena otokem kloubů, zarudnutím kloubů nebo horečkou, musí být nejprve provedeno vyšetření lékařem.

Další léčivé přípravky a Traumeel Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Těhotné a kojící ženy by se o používání přípravku měly poradit s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Traumeel nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Traumeel obsahuje cetylstearylalkohol

Cetylstearylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3. Jak se Traumeel používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Traumeel je určen k vnějšímu použití. Doporučená dávka přípravku: Obvykle ráno a večer (v případě potřeby častěji) nanášet malé množství masti v tenké vrstvě na místa bolesti. Ústí tuby propíchněte trnem v šroubovacím uzávěru. Pokud do 7 dnů příznaky neustoupí nebo se zhorší, poraďte se se svým lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle jak 2 týdny. Jestliže jste užil(a) více Traumeelu, než jste měl(a) Nebyly hlášeny žádné případy předávkování a vzhledem k homeopatickému ředění je předávkování nepravděpodobné. Pokud jste překročil(a) doporučené dávkování poraďte se se svým lékařem či lékárníkem. Jestliže jste zapomněl(a) užít Traumeel Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste přestal(a) užívat Traumeel Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a lékárníky.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. V ojedinělých případech se mohou vyskytnout alergické kožní reakce.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 10041, Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

5. Jak Traumeel uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Traumeel obsahuje Léčivými látkami jsou: Arnica montana D4 1.500 g; Calendula officinalis D4 0.450 g; Hamamelis virginiana D4 0.450 g; Echinacea angustifolia D4 0.150 g; Echinacea purpurea D4 0.150 g; Chamomilla recutita D4 0.150 g; Achillea millefolium D4 0.090 g; Symphytum officinale D4 0.100 g; Bellis perennis D4 0.100 g; Hypericum perforatum D6 0.090 g; Aconitum napellus D4 0.050 g; Atropa belladonna D4 0.050 g; Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0.040 g; Calcii sulfidum D6 0.025 g. Pomocnými látkami jsou: emulgující cetylstearylalkohol (typ A), tekutý parafin, bílá vazelína, alkohol 96%, čištěná voda.

Jak Traumeel vypadá a co obsahuje toto balení

Traumeel je bílá mast slabého charakteristického zápachu. Kovová tuba (vrstvený hliník) se šroubovacím uzávěrem z umělé hmoty, papírová krabička s označením „Homeopatický léčivý přípravek“, příbalová informace.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 76532 Baden-Baden, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Schwabe Czech s.r.o. Pod Klikovkou 1917/4, 150 00, Praha 5 Tel: 241 740 447 Email: info@schwabe.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5. 1. 2021

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
TRAUMEEL HEEL TBL 50 TRAUMEEL HEEL TBL 50 Kód: 9003568000322
Dostupnost: Skladem 5 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
152,10 Kč
Detail
APIS MELLIFICA CH9 GRA.4G APIS MELLIFICA CH9 GRA.4G Kód: 3352710062104
Dostupnost: Skladem 2 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
93,60 Kč
Detail
LEDUM PALUSTRE CH9 GRA.4G LEDUM PALUSTRE CH9 GRA.4G Kód: 3352710430101
Dostupnost: Skladem 2 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
93,60 Kč
Detail
RUTA GRAVEOLENS CH15 GRA.4G RUTA GRAVEOLENS CH15 GRA.4G Kód: 3352710643129
Dostupnost: Skladem 2 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
93,60 Kč
Detail
LEROS Bylinkový Detox 20x1.5g LEROS Bylinkový Detox 20x1.5g Kód: 8594740104163
Dostupnost: Skladem 2 ks
Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék.
55,80 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.