Domů / Homeopatika / Homeopatika - polykomponentní
Odběr novinek
Facebook Facepile

SEDALIA SIRUP POR. SIR.1X200ML

Kód: 3352712002931 Produktové číslo: 3352712002931 SUKL: 0047750 ATC skupina: V12 Popis: Homeopatika (česká atc skupina) Kód SÚKL 0047750
Homeopatický přípravek
Výrobce: Boiron CZ, s.r.o.
Dostupnost: Skladem 2 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
175,50 Kč , plus doprava
 

Žádné hodnocení.
SEDALIA SIRUP POR. SIR.1X200ML

CO JE PŘÍPRAVEK SEDALIA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

SEDALIA je homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.

Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SEDALIA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek SEDALIA
- jestliže jste alergický/á na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku SEDALIA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Děti
Tento přípravek je určen pro děti starší 1 roku. Nepodávejte dětem mladším 30 měsíců bez porady s lékařem.

Další léčivé přípravky a SEDALIA
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek SEDALIA nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

SEDALIA obsahuje sacharózu, alkohol a kyselinu benzoovou.
Tento léčivý přípravek obsahuje sacharózu. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Přípravek obsahuje 3,94 g
sacharózy v jedné dávce 5 ml. Toto je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.

Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce.

Tento léčivý přípravek obsahuje 5,53 mg kyseliny benzoové v jedné dávce 5 ml, což odpovídá
1,11 mg/ml. 

JAK SE PŘÍPRAVEK SEDALIA UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Perorální podání (podání ústy).

Obvyklé dávkování přípravku je 5 ml sirupu ráno a večer.

Pro odměření uvedené dávky použijte přiloženou odměrku. Po každém použití je třeba odměrku
vymýt a usušit.

O správném použití přípravku SEDALIA se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře,
lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na
internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Neočekávají se žádné nežádoucí účinky.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku. 

JAK PŘÍPRAVEK SEDALIA UCHOVÁVAT

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě lahvičky za
zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek SEDALIA obsahuje

Léčivými látkami ve 100 g sirupu jsou:
Chamomilla recutita 9 CH .................................................. 1,5 g
Gelsemium 9 CH ................................................................ 1,5 g
Hyoscyamus niger 9 CH ..................................................... 1,5 g
Kalium bromatum 9 CH ...................................................... 1,5 g
Passiflora incarnata 3 DH.................................................... 1,5 g
Datura stramonium 9 CH .................................................... 1,5 g

Pomocnými látkami jsou:
sacharóza, ethanol 96 %, kyselina benzoová, karamel a čištěná voda.

Obsah ethanolu 0,4 % (V/V).

Jak přípravek SEDALIA vypadá a co obsahuje toto balení
Čirá, žlutá až světle žlutá tekutina sirupovité konzistence. Sirup.
Balení obsahuje lahvičku ze žlutého skla typu III o objemu 200 ml s bílým šroubovacím uzávěrem a
průhledným PP víčkem sloužícím jako odměrka s ryskou 5 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Zkratky uvedené na balení: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24. 10. 2018.

Tento lék je volně prodejný, je v současné době dodáván na trh v České republice a je k dostání v lékárnách. Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
PHOSPHORUS CH9 GRA.4G PHOSPHORUS CH9 GRA.4G Kód: 3352710569108
Dostupnost: Skladem 2 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
99,00 Kč
Detail
SYNCARE KREM NA SUCHOU PLET NOCNI 75ML SYNCARE KREM NA SUCHOU PLET NOCNI 75ML Kód: 8594063142019
Dostupnost: Skladem 2 ks
362,70 Kč
Detail
SYNCARE BB NEW AGE KREM 30 ML SYNCARE BB NEW AGE KREM 30 ML Kód: 2939974
Dostupnost: Skladem 1 ks
494,10 Kč
Detail
SYNCARE MLEKO PLET.CISTICI 225ML SYNCARE MLEKO PLET. CISTICI 225ML Kód: 8594063141715
Dostupnost: Skladem 3 ks
248,40 Kč
Detail
CURAPROX CURAKID ZUB. KARTACEK CK 4260 SUPERSOFT CURAPROX CURAKID ZUB. KARTACEK CK 4260 SUPERSOFT Kód: 7612412426007
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
82,80 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.