Domů / Homeopatika / Homeopatika - polykomponentní
Odběr novinek
Facebook Facepile
GASTROCYNESINE ORM.TBL.SLG.60 - 1
GASTROCYNESINE ORM.TBL.SLG.60 - 2
GASTROCYNESINE ORM.TBL.SLG.60 - 1/2GASTROCYNESINE ORM.TBL.SLG.60 - 2/2

GASTROCYNESINE ORM. TBL. SLG.60

Kód: 2678812 Produktové číslo: 3352712002757 SUKL: 0103408 ATC skupina: V12 Popis: Homeopatika (česká atc skupina) Kód SÚKL 0103408
Dostupnost: Skladem 3 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
143,10 Kč , plus doprava
 

Žádné hodnocení.
GASTROCYNESINE ORM. TBL. SLG.60

CO JE GASTROCYNÉSINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

GASTROCYNÉSINE je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu a v bodě Jak se Gastrocynésine užívá.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GASTROCYNÉSINE UŽÍVAT

Neužívejte GASTROCYNÉSINE
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku
GASTROCYNÉSINE.

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku GASTROCYNÉSINE je zapotřebí
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
GASTROCYNÉSINE nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku GASTROCYNÉSINE
GASTROCYNÉSINE obsahuje sacharózu a laktózu.

JAK SE GASTROCYNÉSINE UŽÍVÁ

Orální podání.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklé dávkování přípravku pro
děti a dospělé je 1-2 tablety. Tablety nechte zvolna rozpustit v ústech 15 minut před jídlem. V případě potřeby zopakujte i po jídle.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i GASTROCYNÉSINE nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

JAK GASTROCYNÉSINE UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

GASTROCYNÉSINE neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

DALŠÍ INFORMACE

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.

Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a
dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.

O správném použití přípravku GASTROCYNÉSINE se prosím informujte u odborníka na homeopatii
– u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo
na internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz.

Co přípravek GASTROCYNÉSINE obsahuje

Léčivými látkami v jedné tabletě o 300 mg jsou:
Resina piceae (Abies nigra) 4 CH..............................75 mg
Carbo vegetabilis 4 CH..............................................75 mg
Strychnos nux-vomica (Nux vomica) 4 CH..................75 mg
Robinia pseudo-acacia 4 CH......................................75 mg

Pomocnými látkami jsou:
sacharóza, monohydrát laktózy a magnesium-stearát.

Jak GASTROCYNÉSINE vypadá a co obsahuje balení

Tablety.
Balení obsahuje 60 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BOIRON, 2 avenue de l'ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Registrační číslo: 93/267/96-C.

Příbalová informace byla naposledy schválena 19.9.2013.

Tento lék je volně prodejný, je v současné době dodáván na trh v České republice a je k dostání v lékárnách. Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
SEDATIF PC TBL.SLG. 90 SEDATIF PC TBL. SLG. 90 Kód: 3654341
Dostupnost: Skladem 3 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
256,50 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.