Domů / Homeopatika
Odběr novinek
Facebook Facepile
EUPHORBIUM COMPOS.-HEEL NASEN.SPR.1X20ML - 1
EUPHORBIUM COMPOS.-HEEL NASEN.SPR.1X20ML - 2
EUPHORBIUM COMPOS.-HEEL NASEN.SPR.1X20ML - 1/2EUPHORBIUM COMPOS.-HEEL NASEN.SPR.1X20ML - 2/2

EUPHORBIUM COMPOS. -HEEL NASEN. SPR.1X20ML

Kód: 9003568000087 Produktové číslo: 9003568000087 SUKL: 0066913 ATC skupina: V12 Popis: Homeopatika (česká atc skupina) Kód SÚKL 0066913
Dostupnost: Skladem 5 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
157,50 Kč , plus doprava
 

Žádné hodnocení.
EUPHORBIUM COMPOS. -HEEL NASEN. SPR.1X20ML

1. CO JE PŘÍPRAVEK EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Kombinovaný přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L je homeopatická specialita. Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě rýmy infekčního nebo alergického původu (např. senná rýma) a k léčbě akutní či chronické sinusitidy (zánět vedlejších dutin nosních).

Rýma infekčního původu se projevuje zduřením nosní sliznice, které omezuje průchodnost nosu, a výtokem, který je zpočátku vodnatý, poté hlenovitý, hlenohnisavý až hnisavý.

Alergická rýma je rýma vyvolaná alergenem. Alergická reakce sliznice nosu se projevuje zpočátku vodnatým výtokem. Může se však též projevit nosní neprůchodností.

Akutní sinusitida postihuje vedlejší dutiny nosní. Nejvýraznějším příznakem je bolest hlavy, která může být i jednostranná. Přítomen bývá patologický výtok z nosu odpovídající infekci, obvykle alespoň částečně hnisavý.

Chronická sinusitida se projevuje zejména trvalým výtokem z nosu, obvykle hnisavého charakteru. Průchodnost dýchacích cest bývá snížena.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L POUŽÍVAT Nepoužívejte přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L - Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření Před použitím přípravku EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Trpíte-li průduškovým astmatem, poraďte se o užívání přípravku s lékařem, neboť u astmatiků může přípravek vyvolat zúžení průdušek. Další léčivé přípravky a přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Bez omezení. Přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L obsahuje benzalkonium-chlorid, který může u citlivých jedinců způsobit podráždění sliznice.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L POUŽÍVÁ Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s touto příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Přípravek je určen k vstřikování do nosních otvorů. Pokud lékař neurčí jinak, obvyklé dávkování je:

Dávkování Dospělí (děti starší 12 let) Děti 2-5 let 6-11 let Běžné dávkování 3-5x denně 1-2 vstřiky do každého nosního otvoru 3-4x denně 1 vstřik do každého nosního otvoru. 3-5x denně 1 vstřik do každého nosního otvoru. Akutní nebo počáteční dávkování První den: Každou ½ až 1 hodinu 1-2 vstřiky do každého nosního otvoru. Nejvýše však 8x denně. Další den přejít na běžné dávkování. První den: Každou ½ až 1 hodinu 1 vstřik do každého nosního otvoru. Nejvýše však 5x denně. Další den přejít na běžné dávkování. První den: Každou ½ až 1 hodinu 1 vstřik do každého nosního otvoru. Nejvýše však 8x denně. Další den přejít na běžné dávkování. 3 Pokud se příznaky onemocnění zhoršují nebo se nezlepší do 7 dnů od zahájení léčby, navštivte prosím lékaře. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 7 dnů. Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 10041, Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.cz. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L UCHOVÁVAT Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L obsahuje Léčivými látkami jsou: Euphorbium D6 1,0 g, Pulsatilla pratensis D3 10,0 g, Luffa operculata D3 10,0 g, Calcii sulfidum D8 1,0 g ve 100 g. Pomocnými látkami jsou: Chlorid sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, čištěná voda, ethanol, monohydrát laktosy. Konzervační látka: benzalkonium-chlorid.

Velikost balení: 20 ml 4 Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr. Reckeweg-Str. 2-4 76532 Baden-Baden, Německo Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Dr.Peithner Prag s.r.o. Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4 Tel: 241740540 Email: office@peithner.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.9.2015

Facebook Komentáře
Facebook Pozvánka
Facebook Live Stream
S tímto zbožím kupují
CANESPOR 1X DENNE KREM DRM.CRM.1X15GM 1% CANESPOR 1X DENNE KREM DRM. CRM.1X15GM 1% Kód: 8590322000601
Dostupnost: Skladem 6 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
211,50 Kč
Detail
NUX VOMICA CH9 GRA.4G NUX VOMICA CH9 GRA.4G Kód: 3352710527108
Dostupnost: Na objednávku 0 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
93,60 Kč
Detail
POUMON HISTAMINE CH15 GRA.4G POUMON HISTAMINE CH15 GRA.4G Kód: 3352710595121
Dostupnost: Skladem 4 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
97,20 Kč
Detail
No. 4 Kalium chloratum DHU D5-D30 tbl.nob.200 - Schüsslerovy soli No. 4 Kalium chloratum DHU D5-D30 tbl. nob.200 -… Kód: 3717684
Dostupnost: Skladem 3 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
135,00 Kč
Detail
ACONITUM NAPELLUS CH9 GRA.4G ACONITUM NAPELLUS CH9 GRA.4G Kód: 3352710011102
Dostupnost: Skladem 1 ks
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
93,60 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.